MagicIWB S2

Prezentačné riešenie SMART

MagicIWB S2

Bezplatné integrované riešenie pre dotykové interaktívne tabule**

MagicIWB S2
MÁTE OTÁZKY?
MÁTE OTÁZKY?
 Title Level H4   ID Title Optimalizujte spoluprácu pomocou interaktívneho softvéru na zdieľanie vedomostí MagicIWB S2 od spoločnosti Samsung Align (Center)OffOn BoldOffOn UnderlineOffOn ItalicOffOn Font Color is BlueOffOn Background Color is grayOffOn

Optimalizujte spoluprácu pomocou Samsung MagicIWB S2, interaktívneho softvéru na zdieľanie vedomostí

    Vo svete firiem a verejnej správy sa lokálne hranice posúvajú. Pre účely globálneho prepojenia je dôležitá spolupráca a zdieľanie sietí a zariadení. Kľúčové informácie musia byť vždy ľahko dostupné rôznym cieľovým skupinám.  Na optimalizáciu týchto interných a externých interakcií potrebujú spoločnosti  a IT oddelenia intuitívne riešenia pre mítingy s efektívnou podporou spolupráce, rýchlosti a záujmu zákazníkov. Flexibilná a komplexná ponuka softvéru riadenia obsahu Samsung MagicIWB (interaktívna tabuľa) pre interaktívne tabule SMART Signage prináša revolúciu v efektívnosti prezentácií, ktorá premení tradičné mítingy na dynamický zážitok. Vďaka interaktívnej dotykovej obrazovke pritiahne softvér MagicIWB pozornosť divákov ľahko čitateľným obsahom v kvalite Full HD (FHD) a viacerým používateľom poskytne priamy prístup k bohatému obsahu. S cieľom prispôsobiť sa rozličným prostrediam používania je výkonný softvér od spoločnosti Samsung k dispozícii v podobe dvoch odlišných služieb, a to MagicIWB S2 pre podniky a verejnú správu a MagicIWB I2 pre oblasť vzdelávania.* Softvér MagicIWB S2 je prakticky zabudovaný v obrazovkách interaktívnych tabúľ od spoločnosti Samsung vrátane typov DME-BR a DME-BM, pričom voliteľný a rozšírený softvér MagicIWB I2 je kompatibilný pomocou zásuvného modulu (PIM) alebo dodatočného počítača. Prostredníctvom softvérových riešení pre interaktívne tabule MagicIWB od spoločnosti Samsung majú používatelia k dispozícii pokročilé nástroje potrebné na podporu spolupráce, záujmu a efektívnosti prezentácií pri nižších celkových prevádzkových nákladoch (TCO).

Zlepšite spoluprácu na schôdzach pomocou praktického softvéru pre interaktívnu tabuľu

Zlepšite spoluprácu na mítingoch pomocou interaktívnej tabule s praktickým softvérom

    Multifunkčný zabudovaný softvér MagicIWB S2* od spoločnosti Samsung spĺňa nároky akéhokoľvek prostredia firiem a verejnej správy a zvyšuje efektívnosť pomocou výkonného balíka, ktorý nevyžaduje samostatný vyhradený počítač. Softvér MagicIWB S2 ponúka pomocou dotykovej interakcie bezproblémovú komunikáciu počas mítingov spojených s fyzickými a virtuálnymi prezentáciami. Umožňuje správu súborov z jednotného zdroja, nástroje na zdieľanie multimediálneho obsahu a pripojenie bez prerušení pomocou systémov pre videokonferencie bez potreby počítača. Okrem toho si môžu používatelia  prostredníctvom funkcie programu MagicIWB Agent k obrazovke interaktívnej tabule pripojiť svoje osobné zariadenia vrátane prenosných počítačov a tabletov . Prostredníctvom jednoduchého používateľského rozhrania uľahčuje program MagicIWB Agent používateľom komunikáciu v reálnom čase a zvyšuje efektívnosť práce.
Integráciou týchto vlastností do multifunkčnej platformy prináša riešenie MagicIWB S2 vyššiu pracovnú efektívnosť a podnikovú výkonnosť v dôsledku nižších nákladov a rýchlejšieho riešenia problémov a firemných procesov. 

    *Softvér MagicIWB S2 od spoločnosti Samsung je zdarma zabudovaný v rámci modelov interaktívnych tabúľ DME-BR (65-, 75- a 82-palcové modely) a DME-BM (82-palcový model). Okrem toho je softvér MagicIWB S2 kompatibilný s ostatnými modelmi interaktívnych tabúľ radu DHE, DBE a DME od spoločnosti Samsung s licenčným poplatkom.

Využívajte prístup, aktualizujte a zdieľajte dôležitý obsah zo schôdzí kedykoľvek a kdekoľvek

Využívajte prístup, aktualizujte a zdieľajte dôležitý obsah mítingov kedykoľvek a kdekoľvek

    Multifunkčný softvér MagicIWB S2 od spoločnosti Samsung mení bežné prezentácie na pútavé a interaktívne diskusie zakomponovaním praktických funkcií, interaktívnych vizuálnych prvkov a možnosti úprav v reálnom čase. Medzi jeho hlavné funkcie patria: 

• Kreslenie na akýkoľvek zdroj obsahu: Softvér interaktívnej tabule umožňuje používateľom kresliť na akýkoľvek zvolený zdroj obsahu zobrazený na dotykovej obrazovke zariadenia. V prípade, že sa externý obsah zobrazuje v okne typu obraz v obraze (PiP), môžu používatelia kresliť aj na obsah tohto typu. Vďaka tomu môžete zdôrazniť na obrazovke kľúčové body diskusie a urobiť tak prezentácie dynamickejšími a produktívnejšími. 
• Prehľadávanie a zobrazenie obsahu: Prehliadač obsahu softvéru MagicIWB S2 umožňuje ľahký prístup k súborom s obrázkami, zvukom, videom a k dokumentom z interných a externých úložných zdrojov. S cieľom zjednodušiť spoluprácu pri diskusii podporuje prehliadač histórie vyhľadanie a opätovné použitie obsahu použitého v minulosti, napríklad mítingových šablón. 
• Záznam, ukladanie a zdieľanie obsahu: Používatelia môžu zdieľať obrazový či iný obsah aj s ďalšími prenosnými zariadeniami disponujúcimi aktívnou funkciou MagicIWB Agent.  Takisto majú možnosť otvárať súbory od účastníkov na obrazovke interaktívnej tabule, doplniť prezentácie týmito súbormi a zdieľať tieto súbory so širšou skupinou. Okrem toho tlačidlá snímania obrazovky ponúkajú bezproblémový spôsob okamžitého snímania poznámok z interakcie účastníkov. Po nasnímaní je možné poznámky zo schôdze jednoducho odoslať prostredníctvom e-mailu. 
• Pohyblivá ponuka: Všetky základné funkcie obrazovky interaktívnej tabule od spoločnosti Samsung vrátane nástrojov na gumovanie a kreslenie nájdete v pohyblivej ponuke softvéru MagicIWB S2. Pohyblivú ponuku môžete pre zvýšenie pohodlia umiestniť prakticky kdekoľvek na obrazovke zariadenia.