Naša reakcia na COVID-19

Globálna komunita Samsung

Ochorenie COVID-19 sa postupne rozšírilo po celom svete a my sme myšlienkami s každým z vás. Vieme, že táto situácia zasiahla každého inak a že ochorenie COVID-19 bude mať na našu spoločnosť trvalý dopad. Napriek náročnému obdobiu vidíme taktiež nádej v našej nezlomnosti. Ukazujeme, ako sa môžeme ako globálna komunita spojiť – bez ohľadu na okolnosti či našu polohu – s cieľom riešiť možno jednu z najdôležitejších výziev nášho života.

V týchto neistých časoch má spoločnosť Samsung dôležitú úlohu v starostlivosti o zamestnancov, podpore zákazníkov a pomoci komunitám. Vyčleňujeme zdroje na pomoc tým, ktorí to potrebujú, a našej spoločnosti, aby sme z celej situácie spoločne vyšli ešte silnejší.

Podpora našich zamestnancov

Po celom svete sme vytvorili miestne reakčné tímy, ktoré našim zamestnancom poskytujú zdroje a informácie o najnovších nariadeniach orgánov ochrany verejného zdravia. Služobné cesty sme obmedzili iba na tie, ktoré sú nevyhnutné a našim zamestnancom dôrazne odporúčame pracovať z domova všade, kde je to možné. Navyše sme zavreli niektoré naše pracoviská a obchody, aby sme podporili snahu o spoločenské dištancovanie.

V kanceláriách a pracoviskách, ktoré sú nevyhnutné pri poskytovaní potrebných produktov a služieb užívateľom, sme nariadili zdravotné prehliadky, meranie teploty pred vstupom a zaviedli sme pravidelné hĺbkové čistenie. Na celom svete hľadáme spôsoby, ako pomôcť našim zamestnancom a ich rodinám, ktorých táto pandémia zasiahla.

Aj naďalej budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili našich ľudí, ktorí sú základom nášho podnikania.

Služby našim zákazníkom a partnerom

Vzťahy, ktoré sme si vybudovali s našimi zákazníkmi a partnermi za posledných 50 rokov, sú pre nás mimoriadne dôležité.

Keďže sa náš každodenný život presunul k práci a vzdelávaniu sa z domova, pomáhame vám aj prostredníctvom našich produktov a služieb viesť naďalej svoj život a byť v spojení s tými, ktorých máte radi. Naša podpora zákazníkom je pripravená vám nepretržite pomôcť online na stránkach Samsung.com. Zákazníkom, ktorí nemôžu uplatniť reklamáciu svojho zariadenia Samsung v rámci záručnej doby kvôli obmedzeniam spôsobeným COVID-19, ponúkame automatické predĺženie záruky do 15. 7. 2020.

Pomoc komunitám

Od januára spoločnosť Samsung darovala finančné prostriedky a tovar vo výške 29 miliónov USD vládam a komunitám, ktoré ochorenie COVID-19 zasiahlo najviac. Táto humanitárna pomoc zahrňuje aj nákup zdravotníckych potrieb a hygienických súprav, ako sú masky na tvár. Pacientov v karanténe sme obdarovali smartfónmi, aby sme im pomohli zostať v kontakte s ich rodinami a priateľmi. Nemocniciam a karanténnym centrám sme darovali čističky vzduchu a ďalšie zariadenia. Vzdelávacie inštitúcie obdržali tablety, aby sa deti mohli aj mimo škôl naďalej učiť. V rámci spoločenskej zodpovednosti sprístupňujeme naše vzdelávacie moduly online, aby mali deti aj z domova prístup k ďalšiemu obohacujúcemu obsahu.

V Kórei, jednej z prvých zasiahnutých krajín, sme miestnym orgánom poskytli podnikové zariadenie, ktoré slúži ako centrum starostlivosti o pacientov a pomáha v úsilí zamedziť šíreniu ochorenia. Naše inžinierske tímy tiež spolupracujú so spoločnosťami v Kórei, ktoré vyrábajú masky na tvár a radia im ako zvýšiť produktivitu pomocou zlepšenia výrobných procesov. Vďaka nášmu úsiliu dokázala jedna zo spoločností viac ako zdvojnásobiť svoj denný objem výroby.

Aj naďalej budeme využívať naše technológie a zdroje, aby sme sa venovali naliehavým potrebám tých, ktorí bojujú s hrozbou a následkami ochorenia COVID-19. Vychádza to z našej pevnej zásady, ktorá nás sprevádza celou našou históriou: vytvárať technológie, ktoré prispievajú k lepšej globálnej spoločnosti.

Teraz viac ako kedykoľvek predtým musíme držať spolu, aby sme túto výzvu nielen prekonali, ale aby sme z nej vyšli spoločne silnejší. Ide o náročné obdobie pre nás všetkých a o zmenách vývoja situácie vás budeme aj naďalej informovať. Úprimne ďakujeme všetkým našim zamestnancom za prácu, ktorú odvádzajú, a najmä za podporu, ktorú si vzájomne poskytujú, našim partnerom a našim zákazníkom.

Sme vďační našim zákazníkom, partnerom a komunitám za vašu lojálnu podporu a sľubujeme, že spolu s vami ostaneme silní a spoločne sa budeme tešiť na lepšiu budúcnosť.

My všetci v spoločnosti Samsung prajeme vám, vašim rodinám a priateľom, aby ste zostali silní a zdraví.