Samsung vyhlásil výberové konanie na PR agentúru pre Slovensko

05/06/2019

Bratislava, 5. júna 2019 - Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., dnes vyhlásila prvé kolo výberového konania na agentúru, ktorá jej bude poskytovať kompletné služby v oblasti vzťahov s verejnosťou v Slovenskej republike. Výberové konanie je otvorené všetkým agentúram, ktoré splnia podmienky. Medzi ne patrí napríklad to, že agentúra musí minimálne dva roky posobiť na trhu, mať adekvátnu skúsenosť v oblasti Public Relations (PR) technologických spoločností a musí mať ročný obrat aspoň vo výške 200 tisíc eur za predcházajúci rok.

Požiadavky na obsah ponuky do prvého kola sa týkajú hlavne predstavenia agentúry a jej tímu, prezentácie prípadových štúdií a zostavenia SWOT analýzy súčasného PR spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., v SR. V prvom kole nebude cena hodnotiacim kritériom.

Uzávierka pre zaslanie ponúk do prvého kola je 23. júna 2019 a účasť v tendri je nutné potvrdiť do 10. júna 2019. Vybrané agentúry pozvané do druhého kola budú oznámené do 21. júla 2019.

Kompletné informácie o tendri vrátane zadania sú uvedené v prílohe tejto tlačovej správy.