Otvorený list pre používateľov Galaxy Note7

Vážení zákazníci,

v spoločnosti Samsung neustále vyvíjame inovatívne technológie, ktoré obohacujú váš bežný život. Dôležitou zásadou tohto procesu je okrem prinášanej kvality aj vaša bezpečnosť. Nedávno sme našu zásadu, žiaľ naplno nedodržali.

Voľný predaj telefónu Note7 v Európe síce zahájený nebol, ale napriek tomu sme zaznamenali niekoľko poškodených zákazníkov. Zákazníkom, ktorí telefón obdržali počas predobjednávky sa ospravedlňujeme za to, že sme nedodržali vysoké štandardy, ktoré od spoločnosti Samsung očakávajú.

Obavy o bezpečnosť a kvalitu našich výrobkov berieme zodpovedne a vážne. V spolupráci s vládnymi organizáciami a priemyselnými koncernami po celom svete robíme neustále kroky pre zlepšenie. Prinášame vám preto aktualizáciu súčasnej situácie.

Ako ste už pravdepodobne počuli z médií, alebo ste mali osobnú skúsenosť, výrobu telefónu Galaxy Note7 sme zastavili. Neustále sa snažíme o to, aby bolo každé zariadenie Note7 bezpečne vrátené predajcom. Zákazníkom, ktorých sa situácia priamo týka, ďakujeme za trpezlivosť prejavenú počas výmenného programu.

Spoločnosť Samsung nepretržite pracuje na identifikácii zdrojov problémov, ktoré spôsobili ťažkosti týkajúce sa batérie zariadenia. S nezávislými odborníkmi sme zahájali vyšetrovanie každého možného aspektu zdroja problému, či už v oblasti batérie, hardvéru a softvéru zariadenia alebo samotného výrobného procesu. Akonáhle zistíme príčinu problémov, budeme o nej našich zákazníkov informovať.

Samsung nie je len spoločnosťou, ktorá má dlhodobú históriu zameranú na inovácie, ale aj spoločnosť, ktorá sa vie poučiť zo svojich chýb. Napriek tomu, že sa neustále snažíme o vytvorenie novej generácie technológií, bezpečnosť našich zákazníkov zostáva našou najväčšou prioritou. Na základe toho, zvyšujeme investície v oblasti bezpečnosti prostredníctvom zabezpečenia kvality a zvýšenej starostlivosti o zákazníkov.

V mene všetkých našich zamestnancov po celej Európe je nám vzniknutej situácie skutočne ľúto a našim zákazníkom ďakujeme za podporu. Vaše názory budeme aj naďalej brať seriózne a budeme konať spôsobom, ktorý nám umožní získať späť vašu dôveru.

S pozdravom,

YH Eom
Prezident a CEO - Samsung Electronics Europe