header

ModerniTV

Aplikácia moderniTV umožňuje sledovať televízne vysielanie na Smart TV. Možnosť sledovania nielen v čase, keď sa program vysielajú, ale prináša možnosť ich sledovania s oneskorením alebo ich nahrávanie.