Ako funguje detský zámok práčky Samsung?

Práčky Samsung disponujú funkciou detského zámku. S jej pomocou je možné uzamknúť ovládacie tlačidlá tak, aby nedošlo k ich náhodnému stlačenie (napríklad deťmi).

Aktiváciu vykonáte dlhým podržaním dvojice tlačidiel plus a mínus. Režim je aktivovaný vo chvíli, keď sa na displeji objaví ikona zámku sa smajlíkom.
Deaktiváciu potom vykonáte rovnakým spôsobom.

Ako funguje detský zámok práčky Samsung
Samsung QuickTips - Jak funguje dětský zámek pračky? Samsung QuickTips - Jak funguje dětský zámek pračky?

Upozornenie: Postupy sa môžu líšiť na základe produktového modelu.

Ďakujeme vám za vašu reakciu