Čo indikuje blikajúci displej na mojej chladničke Samsung?

V prípade, že displej chladničky Samsung bliká, došlo ku zvýšeniu teploty v chladiacej alebo mraziacej časti. Tento jav väčšinou nastane vtedy, keď bol výpadok elektrickej energie alebo zariadenie zaznamenalo neobvyklé výkyvy v elektrickej sieti, ktoré mohli viesť k poškodeniu hlavnej časti elektrického obvodu. V prípade, že Vaše zariadenie bliká, je nutné pre opätovné aktivovanie chodu zariadenia, stlačiť ktorékoľvek tlačítko na LCD panely.

gif

Ak by sa situácia opakovala, obráťte sa prosím na niektoré naše Servisné Stredisko. To najbližší si môžete vyhľadať na https://www.samsung.com/sk/support/service-center/.

Ďakujeme vám za vašu reakciu