Čo robiť, keď moja chladnička neprodukuje ľad správne?

Pokiaľ máte problémy s výrobníkom ľadu, tak na tejto stránke nájdete niekoľko rád. Je tiež vhodné skontrolovať používateľskú príručku pre Vašu konkrétnu chladničku, pretože tu nájdete len všeobecné informácie týkajúce sa väčšiny modelov.

Skontrolujte dobu prevádzky a teplotuPri prvom použití chladničky alebo po dlhej nečinnosti by mala byť chladnička v prevádzke aspon šesť hodín, kým začne vyrábať ľad. Pokiaľ je chladnička v prevádzke dlhšie ako šesť hodín, skontrolujte nastavenú teplotu. Mraznička by mala mať -15 °C a menej.

Skontrolujte nasledujúce rady, pokiaľ v nádobe na ľad je ľad, počujete zvuk motora, ale keď stlačíte páku výrobníka, tak ľad von nevyjde.

Pozrite sa na režim na obrazovke

 


Skontrolujte, či je chladnička v režime ICE OFF. Funkciu výrobníka ľadu je možné aktivovať stlačením tlačidla Typ ľadu.

obrazky

Poznámka:

●    Design panela displeja sa môže líšiť v závislosti na type modela.

●    Tento obrázok je v angličtine, ale je k dispozícii i vo Vašom jazyku.

Skontrolujte kýblik na ľad a kocky ľadu

●    Môže spôsobiť problém, keď je priechod ľadu blokovaný ďalším ľadom. Preto sa doporučuje pravidelne kontrolovať a čistiť priechod ľadu.

●    Mierne nadvihnite klapku nádoby na ľad a skontrolujte stav vyrobeného ľadu. Pokiaľ je ľad nahromadený, vyprázdnite ju a nechajte výrobník ľadu produkovať ľad nový.

●    Ľad sa môže nahromadiť, pokiaľ sa výrobník ľadu nepoužíva príliš často alebo pokiaľ je na chladničke nastavená príliš nízka teplota. Pokiaľ nebudete výrobník ľadu dlhšiu dobu používať, vypnite ho.

●    Pokiaľ je predná strana zásobníka na ľad zanesená veľkým množstvom ľadu, odstráňte ho teplou tečúcou vodou cez otvor kýblika. 

obrazky

Poznámka:

●    Nedávajte prsty, ruky ani iné nevhodné predmety do sklzu ani do kýblika na ľad. Môžete si ublížiť alebo poškodiť chladničku.

●    Nikdy nevkladajte prsty ani iné predmety do otvora zásobníka. Môžete sa poraniť.

●    Nepokúšajte sa stroj na výrobu ľadu rozobrať. Ak je nádoba na ľad špinavá, neumývajte ju, keď je v chladničke. Vyberte ju, a potom ju vyčistite.

Vyskúšajte vnútro zariadenia na výrobu ľadu

Doporučuje sa vyskúšať výrobník ľadu, aby sa zistilo, že vo vnútri nie je žiadny problém. Výrobník ľadu môžete vyskúšať stlačením a podržaním tlačidla Test na výrobníku ľadu. Pokiaľ sú vyrobené kocky príliš malé, môžete zvážiť niekoľko možných problémov, ako je pripojenie vody, tlak vody atď..

 

Testovacie tlačidlo bude umiestnené na boku alebo na spodnej strane zariadenia na výrobu ľadu. Po stlačení tlačidla zaznie tón odozvy a na konci ďalší tón označujúci, že výrobník ľadu je funkčný. Tiež budete počuť, ako beží motor a na konci vytečie malé množstvo vody

obrazky

Poznámka:

●    Chladničky Samsung produkujú asi 120 kociek ľadu denne.

●    Vyprázdnite misku na ľad a nechajte výrobník ľadu bežať 24 hodín. Pokiaľ počas 24 hodinového testu vznikne menej ako 50 kociek ľadu, vyžaduje chladnička servis.

 

Zatvorte klapku na výrobu ľadu

●    Pokiaľ je Vaša mraznička vybavená výrobníkom ľadu, je možné, že sa pri každom otvorení dostane do mrazničky teplý vzduch. Väčšina výrobníkov ľadu má klapku, ktorá zabraňuje úniku chladného vzduchu z mrazničky a udržuje tak teplý vzduch vonku.

●    Otvorte mrazničku a preskúmajte sklz. Mal by tu byť materiál, ktorý je zarovnaný spolu s krytom. Pokiaľ klapka nesedí v jednej rovine, skontrolujte, či neobsahuje prebytočný ľad alebo nečistoty, ktoré by ju mohli blokovať.

●    Pokiaľ k sebe klapka a miska na ľad nedoliehajú, môže to viesť k tvorbe nečistôt z ľadu. 

Ďakujeme vám za vašu reakciu