Prečo môj S Pen nefunguje správne?

Pokiaľ máte pocit, že S Pen nefunguje, ako má, môže to byť zapríčinené vonkajšími podmienkami alebo nevhodným používaním.

 

Nižšie je uvedený postup, ako S Pen používať správne.

Akcie vykonané S Penom sa neobjavujú na obrazovke

Mobilné púzdra a príslušenstvo s magnetickými súčiastkami môžu postihnúť elektromagnetické pole a spôsobiť poruchy. Možno ste sa stretli so zlým rozpoznaním S Pen alebo s oznámením o určitom preskakovaní riadkov.

Odnímte púzdro, kryt a ostatné príslušenstvo. Potom dajte telefón ďalej od ostatných zariadení, ktoré môžu narušiť magnetické pole u Note9.

Obrazok

Ochrana S Pen

Je dôležité udržovať S Pen v dobrej kondícii.

 

Tipy pre udržovanie S Pen:

 

Pri používaní S Pen nevyvíjajte zbytočne veľký tlak na displej.

Pokiaľ budete používať S Pen na ostrých uhloch displeja, zariadenie pravdepodobne nerozozná vykonané S Pen akcie.

S Pen po kontakte s vodou alebo inou kvapalinou dôkladne vysušte.

 

Môžete tiež kontrolovať hrot S Pen a pri prípadnom poškodení ho vymeniť.

Výmena hrotu S Pen

1 Pridržte špičku pinzetou a hrot opatrne vyberte z tela S Pen.
Obrazok
2 Vložte novú špičku do S Pen.
Obrazok

Pozor: Pri vkladání hrotu nadmerne netlačte na S Pen. Nepoužívajte staré alebo poškodené špičky. Mohlo by to Váš S Pen poškodiť.

Zdá sa, že je S Pen odpojené

 

Pokiaľ chcete pripojiť nové S Pen alebo ste svoj S Pen resetoval, doporučujeme pokračovať až po dokončení procesu pripájania. Pri vytiahnutí S Pen počas tohto procesu môže dôjsť k zrušeniu procesu.

 

S Pen nereaguje tak, ako by mal

 

Pokiaľ bolo Vaše S Pen vystavené vlhkým podmienkam, môžete ucítiť určitý tlak pri stlačení tlačidla na konci pera S Pen. Pred opätovným vložením do telefónu S Pen dôkladne vysušte suchou látkou alebo ľahkým potrepávaním konca pera.

Ďakujeme vám za vašu reakciu