Tipy, ako čo najlepšie využiť batériu telefónu Galaxy

Pokiaľ sa obávate rýchleho vybitia batérie pri používaní telefónu Galaxy, tu je niekoľko tipov, ako znížiť jej spotrebu. Pozrite sa na rôzne možnosti nižšie, ktoré vám môžu pomôcť šetriť energiu batérie.

Skôr ako vyskúšate nižšie uvedené doporučenia, skontrolujte, či sú softvér vášho zariadenia a súvisiace aplikácie aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér svojho mobilného zariadenia, postupujte takto:

Krok 1. Prejdite do NastaveniaAktualizácia softvéru.

Krok 2. Klepnite na Stiahnuť a nainštalovať.

Krok 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Predĺžte dobu používania batérie

Môžete skontrolovať zostávajúcu energiu batérie a dobu používania zariadenia. Môžete tiež starostlivo sledovať, koľko batérie vaše aplikácie využívajú.

Krok 1. Spustite aplikáciu Nastavenia a potom vyberte Batéria a starostlivosť o zariadenie.

Krok 2. Klepnite na Batéria.

Krok 3. Zostávajúca kapacita batérie a čas sa zobrazia v hornej časti obrazovky.

Odhadovaná doba životnosti batérie.

Poznámka: 

  • Zostávajúci čas používania ukazuje čas zostávajúci do vybitia batérie. Zostávajúci čas používania sa môže líšiť v závislosti na nastavení vášho zariadenia a prevádzkových podmienkach.
  • Z niektorých aplikácií, ktoré používajú režim šetrenia energie, nemusíte dostávať oznámenia.

Zmena režimu napájania zníži výkon vášho telefónu a ušetrí výdrž batérie.

Vybraná starostlivosť o batériu a zariadenie. Vybraná starostlivosť o batériu a zariadenie.

Krok 1. Spustite aplikáciu Nastavenia a potom vyberte Batéria a starostlivosť o zariadenie.

Vybraná batéria. Vybraná batéria.

Krok 2. Klepnite na Batéria.

Vybraný režim šetrenia energie. Vybraný režim šetrenia energie.

Krok 3. Klepnite na Režim šetrenia energie.

Úpravy režimu šetrenia energie sú zvýraznené. Úpravy režimu šetrenia energie sú zvýraznené.

Krok 4. Klepnite na prepínače vedľa požadovaných nastavení alebo prispôsobení.

Je vybraný režim šetrenia energie "on". Je vybraný režim šetrenia energie "on".

Krok 5. Klepnutím na prepínač v hornej časti obrazovky aktivujete Režim šetrenia energie.

Poznámka: 

  • Používanie režimu šetrenia môže ovplyvniť výkon aplikácie a zariadenia. Dokončenie alebo aktualizácia niektorých úloh a funkcií môže trvať dlhšie. 
  • Aplikácie spustené na pozadí nemusia prijímať aktualizácie alebo vám posielať upozornenie, keď je povolený režim šetrenia energie.

Celodenné otváranie aplikácií môže rýchlo vybiť batériu telefónu. Ak chcete ušetriť energiu, môžete zatvoriť nepotrebné aplikácie.

Krok 1. Klepnutím na tlačidlo Posledné otvoríte zoznam naposledy používaných aplikácií.

Krok 2. Zatvorte nepotrebné alebo nepoužívané aplikácie.

Zatvorte nepotrebné aplikácie.

Okrem toho, môžete obmedziť využitie batérie prostredníctvom nastavenia aplikácie spánku. Pokiaľ niektoré aplikácie používate občas, môžete ich nastaviť do režimu spánku na pozadie, takže sa vaša batéria nebude tak rýchlo vybíjať. Môžete tiež nastaviť, aby sa aplikácie automaticky uspávali, keď ich nejakú dobu neotvoríte.

Vybraná starostlivosť o batériu a zariadenie. Vybraná starostlivosť o batériu a zariadenie.

Krok 1. Spustite aplikáciu Nastavenia a potom vyberte Starostlivosť o batériu a zariadenie.

Vybraná batéria. Vybraná batéria.

Krok 2. Klepnite na Batéria.

Vybrané limity využitia na pozadí. Vybrané limity využitia na pozadí.

Krok 3. Klepnite na Limity využitia na pozadí.

Možnosti limitu využitia na pozadí sú zvýraznené. Možnosti limitu využitia na pozadí sú zvýraznené.

Krok 4. Môžete nastaviť nasledujúce nastavenie.

  • Uspať nepoužívané aplikácie: Pokiaľ ste nejakú aplikáciu nejaký čas nepoužívali, automaticky sa prepne do režimu spánku. Klepnutím na prepínač túto funkciu zapnete.
  • Aplikácie v režime spánku: Zobrazí všetky aplikácie, ktoré aktuálne spia, ale pokiaľ ich znova začnete používať, môžu bežať na pozadí.
  • Aplikácie v režime hlbokého spánku: Zobrazí všetky aplikácie, ktoré nikdy nepobežia na pozadí. Budú fungovať, len keď ich otvoríte.
  • Aplikácie, ktoré nikdy nespia: Môžete pridať aplikácie, ktoré sa nikdy nevypnú ani nezaspia na pozadí, takže ich budete môcť vždy používať. 

Niekedy si váš telefón proste potrebuje urobiť časový limit. V prípade potreby môžete skrátiť časový limit obrazovky telefónu, aby ste šetrili batériu.

Krok 1. Spustite aplikáciu Nastavenia a potom vyberte Zobrazenie

Krok 2. Klepnite na Časový limit obrazovky.

Krok 3. Vyberte požadovanú možnosť. Zvoľte 15 sekúnd, aby ste maximálne ušetrili výdrž batérie.

Časový limit obrazovky s výdržou batérie.

Poznámka: V predvolenom nastavení je časový limit obrazovky nastavený na 30 sekúnd.

Spotrebou batérie môžete znížiť jas obrazovky. Ak ho chcete upraviť, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Krok 1. Spustite aplikáciu Nastavenia a potom vyberte Zobrazenie.

Krok 2. Potiahnutím tlačidla upravte Jas.

Krok 3. Pokiaľ povolíte Adaptívny jas, jas sa automaticky upraví podľa stavu batérie a okolitého svetla.

Znížiť jas spotreby batérie.

Blokovaním náhodných dotykov môžete znížiť namáhanie batérie a spúšťanie obrazovky vo vrecku.

Krok 1. Spustite aplikáciu Nastavenia a potom vyberte Zobrazenie

Krok 2. Klepnutím na prepínač vedľa položky Ochrana proti náhodnému dotyku ju zapnete.

Ochrana pred dotykom.

Pre zníženie spotreby batérie sa doporučuje deaktivovať funkcie Wi-Fi a Bluetooth, keď ich nepoužívate.

Ako zakázať Wi-Fi

Krok 1. Spustite aplikáciu Nastavenia a potom vyberte Pripojenie.

Krok 2. Klepnutím na prepínač do polohy Wi-Fi ju vypnete.

Prípadne môžete tiež zakázať Wi-Fi klepnutím na ikonu Wi-Fi na Paneli Rýchleho nastavenia

 

Ako deaktivovať Bluetooth

Krok 1. Spustite aplikáciu Nastavenia a potom vyberte Pripojenie.

Krok 2. Klepnutím na prepínač do polohy Bluetooth ho vypnete.

Alternatívne môžete tiež deaktivovať Bluetooth klepnutím na ikonu Bluetooth na Paneli Rýchleho nastavenia.

Okrem toho, aby ste šetrili energiu batérie, doporučujeme deaktivovať automatickú synchronizáciu aplikácií, ktoré je potrebné synchronizovať, a vypnúť obrazovku stlačením bočného tlačidla, keď zariadenie nepoužívate.

Poznámka: Snímky obrazovky a ponuka zariadenia sa môžu líšiť v závislosti na modeli zariadenia a verzii softvéru.

Zistite viac o batérii Galaxy s podporou Samsung.

Ako používať aplikáciu Samsung Members

Pokiaľ máte problémy so svojim mobilom, tabletom alebo nositeľnými zariadeniami Samsung, môžete nám poslať dotaz v aplikácii Samsung Members. Zistite viac o odosielaní hlásenia o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu