Novinky a oznámenia

Novinky podpory

Ako spoločnosť Samsung meria dobu používania batérií pre hodinky Galaxy Watch

# Mobilné zariadenie

04/10/2018Postup merania doby používania batérie závisí na mnohých faktoroch, medzi ne patrí: stav pripojenia k sieti, komponenty, nastavenie funkcií, sila signálu, prítomnosť rušenia a doba používania.
Z tohto dôvodu sa skutočné výsledky môžu líšiť od časov zobrazených na webovej stránke.
Poznámka: Časy priemerného využitia a maximálneho využitia sú založené na testoch v laboratórnom prostredí s prihliadnutím k bezdrôtovému operátorovi a regiónu.

Priemerná doba použitia

Priemerná doba použitia zahŕňa 30 minútové vnútorné cvičenie, prichádzajúce / odchádzajúce hovory, prehrávanie hudby a ďalšie akcie, keď je zariadenie pripojené k telefónu Galaxy. 60 oznámení, 40 SMS správ, 60 časových kontrol a 130 kontrol zoznamu ponúk za deň.

Maximálna doba použitia

Maximálna doba použitia zahŕňa 40 oznámení, 30 SMS správ a ďalších kontrol, 20 časových kontrol a dalšie akcie za deň.

Doba prehrávania zvuku

Bol vykonaný test doby prehrávania zvuku, ktorý bol spárovaný s náhlavnou súpravou Bluetooth cez Bluetooth a prehrával hudbu uloženú v Smart Watch.
Po vypnutí LCD displeja sa merala spotreba prúdu a vypočítala sa doba použitia v porovnaní s kapacitou akumulátora zariadenia.

Doba trvania cvičenia

Testovanie vnútorného tréningu bolo vykonané v spojení s telefónom Galaxy prostredníctvom technológie Bluetooth. Test na vonkajší tréning bol vykonaný pomocou modela Smart Watch bez párovania telefónu Galaxy, ale s aktivovanou GPS.