Ako a prečo vykonávať aktualizáciu TV?

Softvér televízora je vhodné pravidelne aktualizovať. Pravidelná aktualizácia zabezpečí, že televízor bude obsahovať všetky dostupné bezpečnostné opravy, dostupné nové funkcie aj opravy prípadných chýb. Aktualizáciu je možné vykonať cez internet, alebo cez USB disk.

Aktualizácia TV s pripojením na internet
1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo s ikonou Domčeka a otvorte Nastavenia. Následne zvoľte Podporu.
2 Otvorte Aktualizáciu softvéra. V položke Automatická aktualizácia môžete zvoliť, či sa budú alebo nebudú automaticky kontrolovať aktualizácie cez internet.
3 Stav zapnuté. Pre ručnú kontrolu aktualizácie, zvoľte Aktualizovať.
4 TV začne vyhľadávať aktualizačný súbor na internete, keď je pripojený USB disk, tak sa opýta, či hľadať aj tam. Pokiaľ ste na disku nahrali aktualizačný súbor, tak zvoľte Áno.
5 Nájdený aktualizačný súbor na disku, potvrďte Áno. Ďalej je zobrazený priebeh aktualizácie a informácie, že po dokončení aktualizácie sa TV vypne a zapne.
Aktualizácia pomocou USB disku (napr. pokiaľ TV nie je pripojená na intenet)
1 Na PC otvorte www.samsung.cz (sk), kliknite na Podporu. Uprostred do vyhľadávacieho pola zadajte model, kliknite na TV v našepkávači.
2 Zobrazí sa stránka s danou TV. Zíďte nižšie, kde je sekcia Na stiahnutie. Tu je dostupný manuál ale aj Upgrade file (aktualizačný súbor). Vpravo kliknite na Stiahnuť. Súbor sa stiahne, je to samorozbalovací archív, je teda potrebné súbor nájsť a otvoriť ho.
3 Po otvorení súboru sa pravdepodobne zobrazí dotaz, či súbor spustiť, kliknite na Spustiť. Ďalej skontrolujte, kam sa „rozbalia“ súbory a potvrďte Extract.
4 Vedľa stiahnutého súbora pribudol priečinok s podobným názvom, v našom prípade T-KTMDEUC, ten priečinok je potrebné skopírovať na USB/HDD disk. Hneď, ako bude skopírovaný, tak disk odpojte z PC a zapojte do TV.
5 Potom už postupujte podľa návodu vyššie (Aktualizácia TV s pripojením na internet).

Ďakujeme vám za vašu reakciu