Ako zoradiť naladené kanály?

Úpravu zoradenia kanálov môžete vykonať priamo v televízore, stačí stlačiť tlačidlo CH na ovládači a vybrať Upraviť kanály. V zozname vyberte kanál, ktorý si prajete presunúť a potvrďte voľbu Zmeniť číslo. Šípkami nahor a nadol presuňte kanál na novú pozíciu a potvrďte. Postup opakujte pre každý kanál, ktorý chcete presunúť. Rýchlejší postup je možný, pokiaľ máte k dispozícii počítač pomocou aplikácie ChanSort. Budete potrebovať USB Flash disk, ten pripojte do USB portu televízora. Prejdite v Nastavení do menu Vysielanie a Nastavenie pre pokročilých. Vyberte Prenos zoznamov kanálov, zadajte Váš Kód PIN a vyberte export do zariadenia USB. USB disk pripojte k počítači a spustite stiahnutú aplikáciu. Otvorte súbor uložený na USB disku a vyberte možnosť Upraviť aktuálny zoznam. Kanály môžete v zozname jednoducho presúvať potiahnutím myši. Po skončení, upravený zoznam uložte späť na USB disk. USB disk pripojte späť do televízora a v Menu Prenos zoznamu kanálov zvoľte možnosť Import zoznamu kanálov. Prebehne reštart televízora a po jeho opätovnom spustení budú už kanály zoradené podľa Vašich preferencií. 

Ďakujeme vám za vašu reakciu