Ako zoradiť naladené kanály?

Úpravu zoradenia kanálov môžete vykonať priamo v televízore, stačí stlačiť tlačidlo CH na ovládači a vybrať Upraviť kanály. V zozname vyberte kanál, ktorý si prajete presunúť a potvrďte voľbu Zmeniť číslo. Šípkami nahor a nadol presuňte kanál na novú pozíciu a potvrďte. Postup opakujte pre každý kanál, ktorý chcete presunúť. Rýchlejší postup je možný, pokiaľ máte k dispozícii počítač pomocou aplikácie ChanSort. Budete potrebovať USB Flash disk, ten pripojte do USB portu televízora. Prejdite v Nastavení do menu Vysielanie a Nastavenie pre pokročilých. Vyberte Prenos zoznamov kanálov, zadajte Váš Kód PIN a vyberte export do zariadenia USB. USB disk pripojte k počítači a spustite stiahnutú aplikáciu. Otvorte súbor uložený na USB disku a vyberte možnosť Upraviť aktuálny zoznam. Kanály môžete v zozname jednoducho presúvať potiahnutím myši. Po skončení, upravený zoznam uložte späť na USB disk. USB disk pripojte späť do televízora a v Menu Prenos zoznamu kanálov zvoľte možnosť Import zoznamu kanálov. Prebehne reštart televízora a po jeho opätovnom spustení budú už kanály zoradené podľa Vašich preferencií. 

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu