Môj diaľkový ovládač nereaguje, ako môžem zistiť že, je nefunkčný / funkčná?

Ak diaľkový ovládač nereaguje, skúste nasledujúce postupy.


Vymeniť batérie za nové.

Resetovať diaľkový ovládač. 

Vykonať test diaľkového ovládača.


Reset diaľkového ovládača 

Vyberte batérie a podržte tlačidlo POWER po dobu 30 sekúnd. Vložte nové batérie a uistite sa, že sú správne vložené +/-. Znovu skúste ovládať zariadenie.


Test diaľkového ovládača 

Pre test diaľkového ovládača budete potrebovať digitálny fotoaparát alebo mobilný telefón s fotoaparátom. 

1 Zapnite digitálny fotoaparát alebo aktivujte funkciu fotoaparátu v mobilnom telefóne.
2 Prednú stranu diaľkového ovládača nasmerujte na fotoaparát, stlačte a podržte tlačidlo POWER (ostatné tlačidlá nemusia na niektorých verziách ovládača využívať IR signál) na diaľkovom ovládači.
3 Po dobu stlačenia tlačidla sledujte obrazovku fotoaparátu alebo mobilného telefónu.
Po dobu stlačenia tlačidla sledujte obrazovku fotoaparátu alebo mobilného telefónu

Pokiaľ na obrazovke fotoaparátu alebo mobilného telefónu uvidíte svetlo vychádzajúce z IR diódy, je diaľkový ovládač funkčný. Ďalej je k potrebné aby IR prijímač na prístroji (TV, BD prehrávač) nebol ničím zablokovaný, ak áno je potrebné odstrániť prekážku. 

 

Ak IR senzor na prednej strane prijímača nie je zablokovaný a v teste diaľkového ovládača je vidieť svetlo z IR diódy na diaľkovom ovládači, je potrebné kontaktovať servisné stredisko. 

 

Ak pri teste diaľkového ovládača neuvidíte svetlo na IR dióde na diaľkovom ovládači a sú vložené nové batérie, bude potrebné kontaktovať servisné stredisko. 

 

Ak používate univerzálny diaľkový ovládač, je potrebné ho znova naprogramovať / preprogramovať.

Pozn: Niektoré novšie tipy mobilných telefónov používajú IR filter, ktorý spôsobuje, že svetlo z IR diódy nenie zreteľné.

Ďakujeme vám za vašu reakciu