Riešenie problémov s chybovými hláseniami rozhrania USB pri aktualizácii modelov televízorov Kant-SU2 a Kant-S2

Pri aktualizácii modelov televízorov z roku 2020 (Kant-SU2 a Kant-S2) pomocou USB kľúča sa na obrazovke môže zobraziť chybové hlásenie. Problém môžete vyriešiť pomocou tohto sprievodcu inováciou firmvéru televízora Samsung.

Keď sa na obrazovke televízora zobrazuje len chybové hlásenie rozhrania USB


Ak televízor nefunguje a počas aktualizácie firmvéru modelov Kant-SU2 alebo Kant-S2 zobrazenie zodpovedá obrázku nižšie, potrebujete poznať príčinu problému.

Chybové hlásenie rozhrania USB

Ide o problém softvéru, pričom aktualizácia na konečnú verziu sa dokončí po druhom reštartovaní. Ak odpojíte USB kľúč alebo vypnete napájanie pred dokončením druhého reštartovania, na obrazovke sa zobrazí ikona chyby rozhrania USB.
 

 • Neodpájajte USB kľúč.
 • Neodpájajte napájací kábel.
 • Nevypínajte televízor.
Príčiny chybového hlásenia rozhrania USB

Poznámka: Odpojenie USB kľúča alebo napájacieho kábla môže spôsobiť chybu firmvéru alebo zlyhanie základnej dosky. Na tieto problémy sa nevzťahuje záruka Samsung.

Riešenie: Znova zapojte ten istý USB kľúč


Ak odpojíte USB kľúč a zobrazí sa ikona chyby, chybu môžete odstrániť tak, že znova zapojíte USB kľúč, ktorý obsahuje najnovšiu verziu súboru firmvéru. V takom prípade sa aktualizácia dokončí a problém sa vyrieši automaticky.

Poznámka: Najnovší firmvér možno stiahnuť z lokality Samsung.com

Priebeh aktualizácie firmvéru

 • Priebeh manuálnej aktualizácie firmvéru (USB/OTN)
   

Zapnutie televízora -> Aktualizácia firmvéru cez (USB/OTN) -> Reštartovanie -> Zobrazenie loga -> Čierna obrazovka (najviac 10 s) -> Indikátor priebehu (30 – 60 s) -> Reštartovanie -> Zobrazenie loga -> Zapnutie televízora (hotovo)
 

 • Priebeh automatickej aktualizácie firmvéru
   

Zapnutie televízora -> Reštartovanie -> Zobrazenie loga -> Zapnutie televízora (hotovo)

Vyhľadanie názvu firmvéru televízora

V ponuke televízora prejdite na položku O televízore. Zobrazí sa názov softvéru televízora.
 

 • T-KTS2.... predstavuje platformu KANT-S2.
 • T-KTSU2.... predstavuje platformu KANT-SU2.

Ďakujeme vám za vašu reakciu