Corporate Citizenship

Corporate Citizenship

Together for
Tomorrow!
Enabling People

Together for Tomorrow! Enabling People

Skupina detí v žltých tričkách s modrým logom Samsung sa spolu hrá a usmieva. Jedno drží vo vzduchu plastový glóbus. Skupina detí v žltých tričkách s modrým logom Samsung sa spolu hrá a usmieva. Jedno drží vo vzduchu plastový glóbus.

V súlade s firemnou víziou spoločenskej zodpovednosti „Together for Tomorrow! Enabling People“ podporujeme ďalšiu generáciu v tom, aby využila svoj plný potenciál a stala se priekopníkom pozitívnych spoločenských zmien.

  • Vízia

  • Together for Tomorrow! Enabling People

  • Téma

  • Vzdelávanie
    pre budúce generácie

Naše poslanie

Budeme posilňovať a podporovať budúcu generáciu, aby dosiahla svoj plný potenciál a stala sa priekopníkom kladných spoločenských zmien

Mládež má neobmedzený potenciál.
Môžu dosiahnuť inovácie, ktoré si história všimne. Pre túto generáciu, ktorá by mohla zmeniť svet, sa spoločnosť Samsung Electronics zameria na vzdelávanie.

Naše hodnoty

Najdôležitejšou základnou hodnotou spoločnosti Samsung je rozvoj ľudí

Ľudia a spoločná prosperita. To je jadrom podnikovej filozofie spoločnosti Samsung. Neustále sledujeme inovácie pre prospech a prosperitu všetkých ľudí.

Naša práca

Budúcu generáciu podporujeme
prostredníctvom vzdelávania


Vďaka inováciám má zmysel vytvoriť lepší svet. Aby bolo možné pristupovať k problémom novými spôsobmi a hľadať riešenia, budúca generácia bude musieť byť kreatívnejšia. Preto sa spoločnosť Samsung zameriava na vzdelávanie.

Spoločnosť Samsung Electronics v spolupráci s vládami a rôznymi organizáciami v rôznych regiónoch a krajinách poskytuje vzdelávacie programy na celom svete.

Pomáhame študentom oživiť ich kreatívne nápady

Solve for Tomorrow

Podpora inovácií ďalšej generácie

Skupina štyroch stredoškolákov sa usmieva, keď spolu pracujú v učebni s vedeckým vybavením a tabuľou. Skupina štyroch stredoškolákov sa usmieva, keď spolu pracujú v učebni s vedeckým vybavením a tabuľou.

Poskytujeme základné vzdelávanie v oblasti IT, aby sme mladým ľuďom pomohli lepšie sa pripraviť na budúcnosť a svoju kariéru

Innovation Campus

Navrhovanie lepšej budúcnosti

Pohľad z vtáčej perspektívy na skupinu stredoškolákov, ktorí sedia v úzkom kruhu a o niečom diskutujú. Pohľad z vtáčej perspektívy na skupinu stredoškolákov, ktorí sedia v úzkom kruhu a o niečom diskutujú.

Poskytujeme najmodernejšie technológie a vzdelávacie riešenia pre vidiecke školy
so slabým prístupom k digitálnemu vzdelávaniu.

Smart School

Sprístupnenie vzdelávania pre kohokoľvek a kdekoľvek

Muž a malý chlapec sa pozerajú na špičkové elektronické zariadenie. Zdá sa, že muž vysvetľuje zariadenie, zatiaľ čo chlapcova matka stojí v pozadí. Muž a malý chlapec sa pozerajú na špičkové elektronické zariadenie. Zdá sa, že muž vysvetľuje zariadenie, zatiaľ čo chlapcova matka stojí v pozadí.

Corporate Citizenship

Mladý chlapec rozpráva pred tabuľou s novinovými článkami. V jednej ruke drží mikrofón a v druhej má plastové zariadenie. Mladý chlapec rozpráva pred tabuľou s novinovými článkami. V jednej ruke drží mikrofón a v druhej má plastové zariadenie.