QLED TV

ราคาปกติ749,990.-

88"

ราคาพิเศษ ลดแล้วลดอีก649,990.-

ราคาปกติ279,990.-

75"

ราคาพิเศษ ลดแล้วลดอีก229,990.-

ราคาปกติ239,990.-

75"

ราคาพิเศษ ลดแล้วลดอีก199,990.-

 • Color Volume

 • Ultra Black

 • สำหรับรุ่น Q7/Q8

 • สำหรับรุ่น Q9

 • Q Contrast สำหรับรุ่น Q7/Q8

 • Q Contrast Ultimate สำหรับรุ่น Q9

 • Viewing Angle

 • One Remote

 • InvisibleConnection

Premium UHD TV

MU7000

Flat

ราคาปกติ229,990.-

82"

ราคาพิเศษ ลดแล้วลดอีก169,990.-

 • Dynamic Crystal Color

 • Ultra Black

 • 360 Design

 • One Remote

UHD TV

MU6100

Flat

ราคาปกติ119,990.-

75"

ราคาพิเศษ ลดแล้วลดอีก99,990.-

 • Pure Color

 • ContrastEnhancer

 • One Remote

*หมายเหตุ : ส่วนลดสูงสุดเฉพาะสินค้าทีวี QLED TV รุ่น Q9F ขนาด 88 นิ้ว ในช่วงสัปดาห์ที่กำหนดระหว่างวันที่ 20 พ.ย. 60 - 14 ม.ค. 61 พร้อมสินค้าทีวีรุ่นอื่นๆ ที่ร่วมรายการ, ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า ราคา และ โปรโมชั่น เพิ่มเติม ณ จุดขาย, ราคาที่แสดงอยู่ในรายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว, สินค้าบางรุ่นมีจำหน่ายเฉพาะบางสาขาเท่านั้น, บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่น โดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้า Butter Service ให้บริการทุนวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ โปรดตรวจสอบราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.samsung.com/th/8wonder

กลับสู่ด้านบน

ซื้อผ่านหน้าร้าน

ซื้อผ่านเว็บไซต์

ช่องทางการสั่งซื้อ