Extended Warranty ขยายเวลารับประกัน เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

 • เมื่อได้รับสินค้าแล้ว เข้าไปที่แอปพลิเคชัน mySamsung ผ่านสมาร์ทโฟนหรือเว็บไซต์ webapp.mysamsung.com
 • ลงทะเบียนเพื่อสร้าง My Samsung Account (กรอกข้อมูล ชื่อ–นามสกุล, วันเกิด, อีเมล)
 • ทำการยืนยันข้อมูล My Samsung Account

 • เลือกบัญชีของฉัน และทำการอัพเดตโปรไฟล์เพื่อเพิ่มเบอร์มือถือ

 • เลือกไอคอนอุปกรณ์ และทำการเพิ่มข้อมูลสินค้า
 • เลือกสินค้าทีวี จากนั้นใส่ข้อมูลสินค้า Model Code & Serial Number

 • เลือกสินค้า จากนั้นคลิกลงทะเบียนใบรับประกัน
 • ทำการระบุวันที่ซื้อ พร้อมอัพโหลดรูปใบกำกับภาษีของสินค้าที่ซื้อ

หมายเหตุ :

 • - กรุณาขอใบกำกับภาษีที่จุดขาย เพื่อนำมาใช้ในการรับของสมนาคุณ
 • - แผนกลูกค้าสัมพันธ์ จะทำการนัดเพื่อจัดส่งของสมนาคุณไปยังที่อยู่ของท่าน ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ท่านได้กรอกข้อมูลที่ mySamsung ครบถ้วนตามกำหนด
 • - การกรอกข้อมูลใน mySamsung ท่านยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของคุณ และส่งข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง SMS และอีเมล ที่ได้กรอกข้อมูลไว้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง
 • - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2689-3255 หรือ www.samsung.com/th/8wonders
กลับสู่ด้านบน

ซื้อผ่านหน้าร้าน

ซื้อผ่านเว็บไซต์

ช่องทางการสั่งซื้อ