วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
สาขาตำแหน่งงาน

ยกระดับอาชีพการงานของคุณ

ภาพสาขาตำแหน่งงานในหัวข้ออาชีพ

เรามีสถานที่ตั้งเกือบ 200 แห่งในเกือบ 80 ประเทศทั่วโลก และในทุกสาขาตำแหน่งงาน เรามีบุคลากรที่ทำงานนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่ๆ ซึ่งรองรับการใช้งานของผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกในแต่ละวัน

การขายและการตลาด

ภาพแสดงการขายและการตลาดในสาขาตำแหน่งงานในหัวข้ออาชีพ

Samsung เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และเราเป็นผู้นำตลาดในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงสมาร์ทโฟน ทีวี และเซมิคอนดักเตอร์ ในทีมงานฝ่ายขายและการตลาดของเรา มีโอกาสมากมายทั้งในส่วนของธุรกิจ B2C และ B2B สำหรับการขยายฐานลูกค้าและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ

ภาพแสดงการขายและการตลาดในสาขาตำแหน่งงานในหัวข้ออาชีพ

การวิจัยและพัฒนา

ภาพแสดงการวิจัยและพัฒนาในสาขาตำแหน่งงานในหัวข้ออาชีพ

R&D เป็นหัวใจสำคัญของเราในฐานะบริษัท และเรามุ่งมั่นที่จะลงทุนใน
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่มากกว่าบริษัทอื่นๆ ในแวดวงอุตสาหกรรม ไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกรฮาร์ดแวร์หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (หรือเป็นทั้งสองอย่าง) มีโอกาสมากมายที่ Samsung สำหรับการทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์รุ่นอนาคต วัสดุ และโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่จะรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มชีวิตของผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก

ภาพแสดงการวิจัยและพัฒนาในสาขาตำแหน่งงานในหัวข้ออาชีพ

การออกแบบ

ภาพแสดงการออกแบบในสาขาตำแหน่งงานในหัวข้ออาชีพ

คนเราย่อมมีความแตกต่างหลากหลาย ดังนั้นเราจึงไม่ได้ใช้แนวทางแบบเหมารวมในงานออกแบบ เรามีนักออกแบบที่ทำงานในทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งทำหน้าที่ผสานรวมไอเดียเข้ากับความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ดีที่สุด มีโอกาสที่น่าสนใจที่ Samsung ในการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์, UI/UX และกราฟิกดีไซน์

ภาพแสดงการออกแบบในสาขาตำแหน่งงานในหัวข้ออาชีพ

การจัดการทั่วไป

ภาพแสดงการจัดการทั่วไปในสาขาตำแหน่งงานในหัวข้ออาชีพ

ในบริษัทขนาดใหญ่อย่างเช่นบริษัทของเรา ทีมงานที่บริหารจัดการทรัพยากรและรองรับการดำเนินธุรกิจนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในฝ่ายวางแผน การเงิน การสื่อสาร ทรัพยากรบุคคล CSR กฎหมาย หรือจัดซื้อจัดจ้างที่ Samsung คุณมีโอกาสที่จะทำงานที่สร้างผลกระทบในระดับโลก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในอนาคตของบริษัท

ภาพแสดงการจัดการทั่วไปในสาขาตำแหน่งงานในหัวข้ออาชีพ
สำรวจโอกาสที่น่าสนใจและสมัครทันทีเพื่อร่วมงานกับเรา