วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา

โครงการพัฒนาบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความสามารถของเรา

ภาพโครงการพัฒนาบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความสามารถของ  Samsung ในหัวข้ออาชีพ

การพัฒนาความเป็นผู้นำ

ภาพแสดงโครงการความเป็นผู้นำของ Samsung

เรามุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความสามารถ กรอบโครงสร้างการเรียนรู้ของเราอ้างอิงรูปแบบ 60/30/10 โดยประกอบด้วยการฝึกอบรมระหว่างทำงาน การฝึกสอน และการให้คำแนะนำ

นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับสถานศึกษาชั้นนำและพันธมิตรด้านการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา โครงการความเป็นผู้นำแบบเร่งรัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารประสบความสำเร็จ เพิ่มความคล่องตัวในการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ภาพแสดงโครงการความเป็นผู้นำของ Samsung

โครงการรับสมัครบัณฑิตจบใหม่

ภาพแสดงโครงการรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ของ Samsung

ภายใต้โครงการนี้ เราตั้งเป้าที่จะว่าจ้างคนรุ่นใหม่ที่คุณสมบัติดีเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย เรามองหานักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้น มีผลการเรียนดีเลิศ เพื่อทำงานในสำนักงานสาขาในประเทศ และในบางกรณี ผู้สมัครอาจมีโอกาสได้ไปทำงานในต่างประเทศ

ผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องผ่านขั้นตอนการประเมินที่เข้มงวด ก่อนที่จะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายสำหรับการว่าจ้าง และจากนั้นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมนาน 6 เดือน พร้อมทั้งฝึกงานใน 3 ตำแหน่งที่แตกต่างกันภายในทีมงานฝ่ายขายและการตลาด หลังจากที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม พนักงานจะได้รับมอบหมายให้ทำงานประจำตามผลการปฏิบัติงานและความมุ่งหวังด้านอาชีพ
 
เริ่มต้นทำงานกับเราที่ Samsung

ภาพแสดงโครงการรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ของ Samsung