วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
การศึกษา

สร้างแรงบันดาลใจ ไปสู่อนาคต

เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในสาขาวิชา STEM ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสู่ห้องเรียน

ภาพของการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนด้วยการนำเอาเทคโนโลยีไปสู่ห้องเรียน

Smart School

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้าถึงสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ใหม่ๆ
เพื่อให้พวกเขาได้จินตนาการอย่างอิสระและลดปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านดิจิตอล

วิดีโอที่แสดงให้เห็นว่า Samsung เชื่อว่า การศึกษา STEM ที่ผสานรวมเข้ากับเทคโนโลยีมีพลังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนสำหรับการทำสิ่งที่อาจเกินความสามารถ

เราเชื่อว่า เด็กทุกคนมีพลังที่จะไปให้ถึงฝันของตัวเอง

ภาพนักเรียนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโรงเรียนอัจฉริยะของ Samsung

ซัมซุงมุ่งมั่นมอบแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนกว่า 1,400,000 คน จากกว่า 3,200 โรงเรียนใน 93 ประเทศ ผ่านการค้นคว้าพัฒนากระบวนการ และการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กๆ เพื่อที่จะสร้างพลังให้เด็กทุกคน ไปให้ถึงฝันของตัวเองได้ในอนาคต เพราะเราให้มากกว่าความรู้ เราให้แรงบันดาลใจ

ภาพนักเรียนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโรงเรียนอัจฉริยะของ Samsung

โครงการห้องเรียนแห่งอนาคต

 
<h3>Smart School Program and changes in education</h3><ul><li>Smart devices, content and solution, and teacher training are organically connected.</li><li>Teacher led learning → Student led learning → Creative learning </li></ul>
Benefit
 • ห้องเรียนอินเตอร์แอคทีฟ

  การแชร์ข้อมูลและติดตามผลแบบเรียลไทม์ผ่านแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

   
 • การทำงานร่วมกัน

  การทำงานเป็นกลุ่ม รายงานกลุ่ม และการอภิปรายกลุ่ม โดยใช้นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน

   
 • สภาพแวดล้อมที่สร้างแรงจูงใจ

  ครูผู้สอนสามารถวัดระดับความเข้าใจของนักเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ และประเมินผลการเรียน ผ่านการใช้เครื่องมือวัดผลที่เหมาะสม นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังสามารถเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง

   
 • เนื้อหาดิจิตอล

  นักเรียนสามารถดาวน์โหลดหลักสูตร ตำรา และวัสดุต่างๆ (เอกสาร รูปภาพ เสียง การบันทึก วิดีโอ แอพพลิเคชั่น และ URL) สำหรับแต่ละรายวิชา ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียนรู้

   
เยี่ยมชมห้องข่าวของ Samsung Electronics สำหรับเรื่องราวเพิ่มเติม
***ลักษณะของโครงการ Smart Schools แตกต่างกันตามบริบทของประเทศนั้นๆ