วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา

ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคต!
เพื่อให้ผู้คนทำทุกสิ่งให้เป็นไปได้

ภาพการจ้างงานและชุมชน

Nanum Village

เรามุ่งมั่นที่จะขจัดสาเหตุของความยากจนและวางรากฐานสำหรับความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรที่จำเป็นสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส โครงการนี้นอกจากจะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นแล้ว ยังกระตุ้นให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการพัฒนาชุมชนอีกด้วย

My family fishes and hunts. The kind of animals are paca, tapir, and various types of fish. To fish, first we need to learn the technique. We must go to a quiet river...and observe in detail to see if there are any fish in the area. And we need to have patience. I like to compare it to my studies... The canoe is like a classroom... And the silent river is like the people, quiet. The fishing rod is like my notebook that helps me to learn. In the future I would like to be a biologist. God willing. Me and biology...I'm starting to like it. I'm going to learn better, I think, with technology, and I hope to make a lot of memories here. My name is Micaeli. I live in the Barreinha community. I'm indigenous Bare.

ณ ปี 2018 เราให้การสนับสนุนหมู่บ้าน 41 แห่งซึ่งมีชาวบ้านกว่า 65,000 คนใน 4 ประเทศ

เราขจัดสาเหตุของความยากจนและวางรากฐานสำหรับอิสรภาพทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรที่จำเป็นสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานในพื้นที่ยากไร้และด้อยโอกาส

ภาพนี้อธิบายถึงหมู่บ้านที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการ nanum village

หมู่บ้านดิจิตอลในแอฟริกา

Nanum Village ในแอฟริกา ซึ่งถูกเรียกว่าหมู่บ้านดิจิตอล จัดหาโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรที่จำเป็นสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส
โดยมีการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น โรงเรียน ศูนย์สุขภาพเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล และขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพนี้แสดงอินโฟกราฟิกของหมู่บ้านดิจิตอลในแอฟริกาภายใต้โครงการ nanum village
 • โรงเรียนอินเทอร์เน็ตที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

  การใช้แผงโซลาร์ สามารถใช้งานได้ทุกที่ที่มีแสงแดด

 • โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

  การจัดหาหลอดไฟ LED ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในชุมชน

 • ศูนย์สุขภาพเคลื่อนที่

  การขจัดอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ต่อบริการสาธารณสุข ด้วยอุปกรณ์ที่ถูกควบคุมระยะไกลในยานพาหนะ

 • ศูนย์การแพทย์ทางไกล

  รีโมทเซิร์ฟเวอร์สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยและจัดการ/ใช้งานร่วมกับโรงพยาบาลผ่านทางออนไลน์

 • เครื่องปั่นไฟพลังงานแสงอาทิตย์

  พลังงานที่สามารถชาร์จไฟและจัดเก็บได้ผ่านทางแผงโซลาร์

ภาพนี้แสดงอินโฟกราฟิกของหมู่บ้านดิจิตอลในแอฟริกาภายใต้โครงการ nanum village
 • โรงเรียนอินเทอร์เน็ตที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

  การใช้แผงโซลาร์ สามารถใช้งานได้ทุกที่ที่มีแสงแดด

 • โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

  การจัดหาหลอดไฟ LED ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในชุมชน

 • ศูนย์สุขภาพเคลื่อนที่

  การขจัดอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ต่อบริการสาธารณสุข ด้วยอุปกรณ์ที่ถูกควบคุมระยะไกลในยานพาหนะ

ภาพนี้แสดงอินโฟกราฟิกของหมู่บ้านดิจิตอลในแอฟริกาภายใต้โครงการ nanum village
 • ศูนย์การแพทย์ทางไกล

  รีโมทเซิร์ฟเวอร์สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยและจัดการ/ใช้งานร่วมกับโรงพยาบาลผ่านทางออนไลน์

 • เครื่องปั่นไฟพลังงานแสงอาทิตย์

  พลังงานที่สามารถชาร์จไฟและจัดเก็บได้ผ่านทางแผงโซลาร์

เยี่ยมชมห้องข่าวของ Samsung Electronics สำหรับเรื่องราวเพิ่มเติม