วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา

ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคต!
เพื่อให้ผู้คนทำทุกสิ่งให้เป็นไปได้

ภาพกลยุทธ์ความยั่งยืน
They're curious. They're passionate. They're fearless. They have a desire to contribute to a better world and Samsung gives them resources, technology and tools that help them make a positive change. Samsung believes in the potential of tomorrow's innovators So we contribute to much-needed programs, expertise and education for the people who need and want them the most. We think the greatest opportunity of our time is to recognize innovators and help them create a brighter tomorrow.

ส่วนที่เรามุ่งเน้นเป็นพิเศษ

เรามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ผ่านโครงการเพื่อสังคม โดยสอดรับกับความต้องการทางสังคมทั่วโลก รวมถึงความสามารถหลักของเราในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก

 

การศึกษา

เราช่วยให้นักเรียนทั่วโลกเข้าถึงการศึกษาที่ดีกว่า ด้วยการสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีไอที

  โรงเรียนอัจฉริยะ   โครงการ Solve for Tomorrow
ภาพนี้อธิบายเกี่ยวกับการจ้างงานในกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม

การจ้างงานและชุมชน

เราสนับสนุนการฝึกอบรมด้านวิชาชีพสำหรับเยาวชน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานที่เหมาะสมและเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

  Tech Institute   Nanum Village