วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2020
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร
ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของเราช่วยให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ภาพหลักในหน้าผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Samsung Electronics ให้ความสำคัญสูงสุดต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เรื่อยไปจนถึงการกำจัดผลิตภัณฑ์ใช้แล้วในขั้นตอนสุดท้าย Eco-design Process ของเรา ซึ่งเริ่มปรับใช้เมื่อปี 2004 ดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การอนุรักษ์ทรัพยากร และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อให้ง่ายแก่การรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

คลิปวิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของ Samsung Electronics

2020 KPI: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ภาพอินโฟกราฟิกนี้แสดง 2020 KPI: การจัดการสิ่งแวดล้อม อัตราการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายอยู่ที่กว่า 90%

การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานของผลิตภัณฑ์

ภาพอินโฟกราฟิกนี้แสดง 2020 KPI: การจัดการสิ่งแวดล้อม อัตราการประหยัดพลังงานตามเป้าหมายอยู่ที่ 65%

Eco-design Process พิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์

Eco-design Process เป็นวิธีการประเมินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ในขั้นตอนการวางแผนผลิตภัณฑ์ เราตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการขนส่ง จัดจำหน่าย และรับคืน ภายใต้กระบวนการนี้ เราระบุคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์ และปรับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ทรัพยากรน้อยมากในการผลิต การขจัดบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น การจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน
ในกรณีของตู้เย็น Eco-design Process ช่วยให้เราแทนที่สารที่ทำให้โอโซนร่อยหรอด้วยสารทำความเย็นที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เรายังสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้วยการใช้คอมเพรสเซอร์ที่ลดการสูญเสียพลังงาน ด้วยการจัดหาลมเย็นที่เพียงพอภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อเก็บรักษาอาหารให้สดใหม่ ด้วยเหตุนี้ Eco-design Process จึงช่วยให้ Samsung Electronics สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น

Galaxy S8: พัฒนาด้วย Eco-design Process

คุณสมบัติที่ก้าวล้ำของ Samsung Galaxy S8 ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก รวมไปถึงคุณสมบัติทางด้านสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนา Galaxy S8 นอกจากเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศแล้ว เรายังตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของอุปกรณ์โดยใช้ Eco-design Process อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ Galaxy S8 และ S8+ จึงได้รับการจัดอันดับสูงสุด Gold Rating จาก Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) ของสหรัฐฯ

นี่คือสมาร์ทโฟนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Galaxy S8 ตรงกลางเป็นภาพด้านหน้าและด้านหลังของ Galaxy S8 ถัดจากภาพคือรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านล่างเป็นรายละเอียด ข้อแรก มีการใช้พลาสติกรีไซเคิล – 20% ในเคสที่ชาร์จไฟ (PC) และ 30% ในถาดด้านใน (PS+PET) ข้อสอง 50% ของกล่องใส่อุปกรณ์ (ในแง่ของน้ำหนัก) ทำจากกระดาษรีไซเคิล ข้อสาม หมึกที่ทำจากพืช เช่น หมึกผสมน้ำมันถั่วเหลือง ปราศจากตัวทำละลาย ถูกใช้งานสำหรับการพิมพ์ ข้อสี่ ลดการใช้สารที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม เช่น PVC, พลวง, สารหน่วงไฟประเภทโบรมีน, สารหน่วงไฟประเภทคลอรีน ข้อห้า ประสิทธิภาพด้านพลังงานของที่ชาร์จไฟได้รับการปรับปรุง: ที่ชาร์จไฟความเร็วสูง (5V/2A, 9V/1.67A) ใช้พลังงานสแตนด์บายเพียง 0.02 ประสิทธิภาพด้านพลังงานของที่ชาร์จไฟอยู่ที่ 86% สำหรับแบตเตอรี่ความจุ 3500mAh มีการใช้เทคโนโลยี ultra power-saving mode และ adaptive fast charging สำหรับการใช้งานแบบกินไฟน้อย สุดท้าย Galaxy S8 ได้รับใบรับรองด้านความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Carbon Trust ของสหราชอาณาจักร, Vitality Leaf ของรัสเซีย, Sele Colibri ของบราซิล, UL และ EPEAT ของสหรัฐฯ และเอกสารรับรองของ FSC
นี่คือสมาร์ทโฟนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Galaxy S8 ตรงกลางเป็นภาพด้านหน้าและด้านหลังของ Galaxy S8 ถัดจากภาพคือรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านล่างเป็นรายละเอียด ข้อแรก มีการใช้พลาสติกรีไซเคิล – 20% ในเคสที่ชาร์จไฟ (PC) และ 30% ในถาดด้านใน (PS+PET) ข้อสอง 50% ของกล่องใส่อุปกรณ์ (ในแง่ของน้ำหนัก) ทำจากกระดาษรีไซเคิล ข้อสาม หมึกที่ทำจากพืช เช่น หมึกผสมน้ำมันถั่วเหลือง ปราศจากตัวทำละลาย ถูกใช้งานสำหรับการพิมพ์ ข้อสี่ ลดการใช้สารที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม เช่น PVC, พลวง, สารหน่วงไฟประเภทโบรมีน, สารหน่วงไฟประเภทคลอรีน ข้อห้า ประสิทธิภาพด้านพลังงานของที่ชาร์จไฟได้รับการปรับปรุง: ที่ชาร์จไฟความเร็วสูง (5V/2A, 9V/1.67A) ใช้พลังงานสแตนด์บายเพียง 0.02 ประสิทธิภาพด้านพลังงานของที่ชาร์จไฟอยู่ที่ 86% สำหรับแบตเตอรี่ความจุ 3500mAh มีการใช้เทคโนโลยี ultra power-saving mode และ adaptive fast charging สำหรับการใช้งานแบบกินไฟน้อย สุดท้าย Galaxy S8 ได้รับใบรับรองด้านความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Carbon Trust ของสหราชอาณาจักร, Vitality Leaf ของรัสเซีย, Sele Colibri ของบราซิล, UL และ EPEAT ของสหรัฐฯ และเอกสารรับรองของ FSC
การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์สำคัญๆ

Samsung Electronics ดำเนินการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์สำคัญๆ โดยใช้มาตรฐานการรับรองที่ได้รับการอนุมัติในระดับสากล เราปรับใช้เกณฑ์การประเมินจากใบรับรอง Eco-Label ของรัฐบาลเกาหลี, เครื่องมือ Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) ของสหรัฐฯ และมาตรการรับรองความยั่งยืนของ Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) ของสหรัฐฯ
ภายใต้ความมุ่งมั่นในการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เรายังได้พัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อแสดงอัตราการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของเรา และเราได้จัดพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลตัวเลข Samsung Electronics จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กว่า 90% ของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในปี 2020

สารที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการจัดการอย่างเข้มงวด
เพื่อให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน

ภายใต้หลักการ "ไม่ผ่อนปรนต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม" Samsung Electronics ควบคุมจัดการสารที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ตามกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เคร่งครัดว่าด้วยสิ่งแวดล้อม เราได้กำหนด ‘มาตรฐานสำหรับการควบคุมสารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์’ และได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นและติดตามผลสำหรับส่วนประกอบและวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ เราดำเนินการโดยสมัครใจในการจัดทำแผนลดการใช้สารที่ถูกจำกัด รวมถึงสารที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม เช่น โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC), สารหน่วงไฟประเภทโบรมีน (BFRs), เบริลเลียม และพลวง ขณะเดียวกัน เราลดการใช้สารที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
Samsung Electronics ได้จัดการสารที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2004 ล่วงหน้าสองปีก่อนการบังคับใช้ประกาศคำสั่ง Restriction of Hazardous Substances (RoHS) ของสหภาพยุโรป (EU) ปัจจัยที่กระตุ้นให้มีการสร้างระบบจัดการที่เข้มงวดภายในองค์กรก่อนที่ EU จะออกประกาศคำสั่งดังกล่าวก็คือ หลักปรัชญาด้านการบริหารจัดการของ Samsung Electronics ซึ่งเน้นย้ำเรื่องสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2005 เราได้สร้างห้องปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์สารที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย และเราจัดตั้งระบบตรวจสอบด้วยตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น เราได้รับการรับรองในฐานะห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุญาตจาก Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) ของเยอรมนี โดยได้รับการยอมรับสำหรับความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญของเราในด้านการวิเคราะห์สารเคมี
Samsung Electronics ตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างมากสำหรับอนาคต และเราได้ปรับใช้มาตรฐานที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดระหว่างประเทศ ในแง่ของการตรวจสอบและจัดการสารอันตราย มาตรฐานการจัดการสารอันตรายของเราแบ่งเป็น 4 ประเภท และเราตรวจสอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ภาพถ่ายการจัดการสารที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ XRF
ประวัติการจัดการสารที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของ Samsung Electronics
2018 · วางแผนที่จะจำกัดการใช้พาทาเลต 4 ประเภท (DEHP, BBP, DBP, DIBP) ในชิ้นส่วนทั้งหมด
2016 · จำกัดการใช้พาทาเลต 4 ประเภท (DEHP, BBP, DBP, DIBP) ในชิ้นส่วนใหม่
2015 · ห้ามการใช้เฮ็กซาโบรโมไซโคลโดดีเคน (HBCD) และโนนิลฟีนอล
2013 · เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากพาทาเลตและพลวง (ชิ้นส่วนบางอย่างในแล็ปท็อป ทีวี จอภาพ และผลิตภัณฑ์โฮมเธียเตอร์)
2012 · เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ปราศจาก PVC (ส่วนประกอบบางอย่างของแล็ปท็อป ทีวี จอภาพ และผลิตภัณฑ์โฮมเธียเตอร์) ห้ามใช้สารหน่วงไฟประเภทคลอรีนในโทรศัพท์มือถือและเครื่องเล่น MP3
2011 · เปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่ปราศจากสารประกอบเบริลเลียม
2010 · ห้ามการใช้โควอลต์ คลอไรด์ เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และเครื่องเล่น MP3 ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งปราศจาก BFRs และ PVC
2008 · ห้ามการใช้กรดเปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิก (PFOS) และสารประกอบพลวง เปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่ปราศจาก BFRs และ PVC (บางรุ่น)
2006 · วางแผนที่จะลดการใช้ BFRs และ PVC
2005 · ห้ามการใช้ PBB และ PBDE ในผลิตภัณฑ์ และ BFRs ในวัสดุบรรจุภัณฑ์ พัฒนาโครงสร้างด้านเทคนิคเพื่อลดการใช้ BFRs (การปรับปรุงซัพพลายเชน)
2004 · ขจัดแคดเมียม (Cd), ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg) และ เฮ็กซาวาเลนท์ โครเมียม (Cr6+) อย่างสิ้นเชิง
2003 · ปรับใช้มาตรฐานสำหรับการควบคุมการใช้สารในผลิตภัณฑ์

ดำเนินการอย่างเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของเราก็จะไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ซัพพลายเออร์ใช้สารที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อรองรับการจัดการสารอย่างเข้มงวด เราได้ปรับใช้ระบบใบรับรอง Eco-Partner ของเรา

Samsung Electronics มุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางในการประหยัดพลังงาน

Samsung Electronics พยายามอย่างไม่หยุดยั้งที่จะผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานในระดับสูง โดยใช้พลังงานน้อยลง แต่สมรรถนะการทำงานดีขึ้น ถ้าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่นมากขึ้น แต่ใช้พลังงานน้อยลง ลูกค้าก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน มีการใช้พลังงานน้อยลงสำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง ด้วยการปรับใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน ปริมาณพลังงานที่ใช้ในระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในช่วงปี 2016 จึงลดลงโดยเฉลี่ย 49% เมื่อเทียบกับปี 2008 นั่นหมายความว่าเราสามารถผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ใช้พลังงานเพียงครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม งานของเราไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น เรายังคงดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานได้มากกว่าเดิม

ผลิตภัณฑ์ของ Samsung Electronics ที่ใช้เทคโนโลยีที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ภาพของ Galaxy S8

Galaxy S8

· พลาสติกรีไซเคิลในเคสที่ชาร์จไฟและถาดด้านใน
· กระดาษรีไซเคิลในกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์
· ที่ชาร์จไฟประหยัดพลังงาน 86%
· สารที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมระดับต่ำ (พลวง, BFR ฯลฯ)
· ใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจาก EPEAT ของสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร รัสเซีย และบราซิล (2017)

ภาพของ SSD 850 EVO 250 GB

SSD 850 EVO 250GB

· บรรลุ ‘Global Warming Potential’ ระดับต่ำสุดในอุตสาหกรรม (ก่อให้เกิด CO2 ปริมาณ 9.327 กก.ต่ออุปกรณ์ ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 9.36 กก.ที่ต้นไม้อายุ 30 ปีสามารถดูดซับในหนึ่งปี)
· ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ Environmental Declaration of Products (EDP)* ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลี (*Environmental Declaration of Products: ระบบใบรับรองระดับประเทศที่เปิดเผยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมวัตถุดิบ ไปจนถึงการกำจัดผลิตภัณฑ์)

ภาพของเครื่องซักผ้า Quick Drive

เครื่องซักผ้า QuickDrive

· การตั้งค่า Super Speed ลดเวลาซักเกือบครึ่งหนึ่งจนเหลือเพียง 40 นาที
· ลดการใช้พลังงาน 20%

ภาพของเครื่องปรับอากาศแบบ Breeze-free

เครื่องปรับอากาศแบบ Breeze-free

· มีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงสุดในเกาหลี ด้วยเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบใหม่ และเทคโนโลยี Smart Inverter ที่ช่วยประหยัดพลังงานอย่างมาก
· ลดการใช้พลังงานได้ถึง 80% โดยใช้แผงทำความเย็นแบบโลหะ และเทคโนโลยีการทำความเย็นให้อากาศแบบ breeze-free
· ได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี (รางวัลชนะเลิศ) ที่งานมอบรางวัล Energy Winner Awards ครั้งที่ 20 ในปี 2017

ภาพของตู้เย็น T9000

ตู้เย็น T9000

· ใช้พลังงานต่ำสุดในเกาหลีที่ 28.5kWh ต่อเดือน ด้วยการใช้เทคโนโลยี dual compressor เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน โดยให้ลมเย็นในปริมาณที่จำเป็นอย่างรวดเร็ว
· เริ่มโครงการนำร่องภายใต้ความร่วมมือกับ KEPCO เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยติดตั้งระบบจัดการพลังงานสูงสุดในฟังก์ชั่น Smart Home

ภาพของเครื่องอบผ้า

เครื่องอบผ้า

· ลดพลังงานที่ใช้ในการสร้างความร้อน ด้วยการใช้เทคโนโลยี heat pump ซึ่งช่วยให้สามารถนำความร้อนกลับมาใช้
· ประหยัดพลังงาน 25% ด้วยเทคโนโลยี Eco Dry
· ได้รับใบรับรองมาตรฐานความยั่งยืนจาก AHAM ของสหรัฐฯ (2016)

ความพยายามด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ Samsung Electronics ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ของ Samsung Electronics ได้รับการยอมรับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ประเทศ เช่น สหรัฐฯ ยุโรป จีน และบราซิล โดยได้รับใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม เช่น eco-marks และ carbon emission labels ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะความพยายามของเราในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหนือชั้น แต่งานของเรายังไม่เสร็จสิ้น -- Samsung Electronics จะมุ่งมั่นดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ‘PlanetFirst’ โดยให้ความสำคัญต่อโลกและสิ่งแวดล้อม เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมอบความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

นี่คือภาพของใบรับรอง eco-marks และ carbon label สำคัญๆ ที่ Samsung Electronics ได้รับ Samsung Electronics ได้รับจากเกาหลีใต้ จีน และไต้หวันในทวีปเอเชีย สวีเดน รัสเซีย และประเทศยุโรปตอนเหนือในทวีปยุโรป สหรัฐฯ, UL, CSA ในทวีปอเมริกาเหนือ บราซิลในทวีปอเมริกาใต้ ใบรับรอง Carbon label โดย Carbon Footprint Labelling ในเกาหลีใต้ และ Carbon Trust ในสหราชอาณาจักร Carbon Footprint Labelling ของเกาหลีใต้เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนต่ำ และผลิตภัณฑ์ที่มีระดับคาร์บอนเป็นกลาง
นี่คือภาพของใบรับรอง eco-marks และ carbon label สำคัญๆ ที่ Samsung Electronics ได้รับ Samsung Electronics ได้รับจากเกาหลีใต้ จีน และไต้หวันในทวีปเอเชีย สวีเดน รัสเซีย และประเทศยุโรปตอนเหนือในทวีปยุโรป สหรัฐฯ, UL, CSA ในทวีปอเมริกาเหนือ บราซิลในทวีปอเมริกาใต้ ใบรับรอง Carbon label โดย Carbon Footprint Labelling ในเกาหลีใต้ และ Carbon Trust ในสหราชอาณาจักร Carbon Footprint Labelling ของเกาหลีใต้เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนต่ำ และผลิตภัณฑ์ที่มีระดับคาร์บอนเป็นกลาง

อนุรักษ์ ใช้งานยาวนานขึ้น และนำกลับมาใช้

ภาพพื้นหลังในหน้าประสิทธิภาพด้านทรัพยากร