วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2020
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร
ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของเราช่วยให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ภาพหลักในหน้าผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Samsung Electronics ให้ความสำคัญสูงสุดต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เรื่อยไปจนถึงการกำจัดผลิตภัณฑ์ใช้แล้วในขั้นตอนสุดท้าย Eco-design Process ของเรา ซึ่งเริ่มปรับใช้เมื่อปี 2004 ดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การอนุรักษ์ทรัพยากร และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อให้ง่ายแก่การรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

คลิปวิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของ Samsung Electronics

2020 KPI: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ภาพอินโฟกราฟิกนี้แสดง 2020 KPI: การจัดการสิ่งแวดล้อม อัตราการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายอยู่ที่กว่า 90%

การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานของผลิตภัณฑ์

ภาพอินโฟกราฟิกนี้แสดง 2020 KPI: การจัดการสิ่งแวดล้อม อัตราการประหยัดพลังงานตามเป้าหมายอยู่ที่ 65%

กระบวนการการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมใน Galaxy Note 8 และทีวี QLED

นวัตกรรมของ Galaxy Note 8 ได้กำหนดนิยามใหม่ในด้านประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟน รวมถึงนวัตกรรมประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติตามกระบวนการการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา นั่นไม่ใช่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังเพื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้อันเกินกว่าที่ข้อกำหนดเหล่านั้นระบุไว้ด้วย ซึ่ง Galaxy Note 8 ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม QLED TV ของ Samsung ได้นำเอาเทคโนโลยี Quantum Dot ที่ปราศจากแคดเมียมมาใช้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เหนือกว่าข้อจำกัดด้านเทคนิคต่าง ๆ ของเทคโนโลยี Quantum Dot ทั่วไปซึ่งจำเป็นต้องใช้แคดเมียมเพื่อให้ทำงานได้ตรงตามประสิทธิภาพ ด้วยสิ่งเหล่านี้ ทำให้ Galaxy Note 8 ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) และ QLED TV ก็ได้รับรางวัล Cutting Edge Sustainable Materials Management Challenge Award จาก US EPA ในเดือนมกราคม 2017

Image of the eco-innovative Galaxy Note8 and QLED TV with Quantum Dot Technology Product image
นี่คือสมาร์ทโฟนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Galaxy S8 ตรงกลางเป็นภาพด้านหน้าและด้านหลังของ Galaxy S8 ถัดจากภาพคือรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านล่างเป็นรายละเอียด ข้อแรก มีการใช้พลาสติกรีไซเคิล – 20% ในเคสที่ชาร์จไฟ (PC) และ 30% ในถาดด้านใน (PS+PET) ข้อสอง 50% ของกล่องใส่อุปกรณ์ (ในแง่ของน้ำหนัก) ทำจากกระดาษรีไซเคิล ข้อสาม หมึกที่ทำจากพืช เช่น หมึกผสมน้ำมันถั่วเหลือง ปราศจากตัวทำละลาย ถูกใช้งานสำหรับการพิมพ์ ข้อสี่ ลดการใช้สารที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม เช่น PVC, พลวง, สารหน่วงไฟประเภทโบรมีน, สารหน่วงไฟประเภทคลอรีน ข้อห้า ประสิทธิภาพด้านพลังงานของที่ชาร์จไฟได้รับการปรับปรุง: ที่ชาร์จไฟความเร็วสูง (5V/2A, 9V/1.67A) ใช้พลังงานสแตนด์บายเพียง 0.02 ประสิทธิภาพด้านพลังงานของที่ชาร์จไฟอยู่ที่ 86% สำหรับแบตเตอรี่ความจุ 3500mAh มีการใช้เทคโนโลยี ultra power-saving mode และ adaptive fast charging สำหรับการใช้งานแบบกินไฟน้อย สุดท้าย Galaxy S8 ได้รับใบรับรองด้านความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Carbon Trust ของสหราชอาณาจักร, Vitality Leaf ของรัสเซีย, Sele Colibri ของบราซิล, UL และ EPEAT ของสหรัฐฯ และเอกสารรับรองของ FSC

สารที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการจัดการอย่างเข้มงวด
เพื่อให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน

ภายใต้หลักการ "ไม่ผ่อนปรนต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม" Samsung Electronics ควบคุมจัดการสารที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ตามกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เคร่งครัดว่าด้วยสิ่งแวดล้อม เราได้กำหนด ‘มาตรฐานสำหรับการควบคุมสารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์’ และได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นและติดตามผลสำหรับส่วนประกอบและวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ เราดำเนินการโดยสมัครใจในการจัดทำแผนลดการใช้สารที่ถูกจำกัด รวมถึงสารที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม เช่น โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC), สารหน่วงไฟประเภทโบรมีน (BFRs), เบริลเลียม และพลวง ขณะเดียวกัน เราลดการใช้สารที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
Samsung Electronics ได้จัดการสารที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2004 ล่วงหน้าสองปีก่อนการบังคับใช้ประกาศคำสั่ง Restriction of Hazardous Substances (RoHS) ของสหภาพยุโรป (EU) ปัจจัยที่กระตุ้นให้มีการสร้างระบบจัดการที่เข้มงวดภายในองค์กรก่อนที่ EU จะออกประกาศคำสั่งดังกล่าวก็คือ หลักปรัชญาด้านการบริหารจัดการของ Samsung Electronics ซึ่งเน้นย้ำเรื่องสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2005 เราได้สร้างห้องปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์สารที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย และเราจัดตั้งระบบตรวจสอบด้วยตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น เราได้รับการรับรองในฐานะห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับอนุญาตจาก Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) ของเยอรมนี โดยได้รับการยอมรับสำหรับความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญของเราในด้านการวิเคราะห์สารเคมี
Samsung Electronics ตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างมากสำหรับอนาคต และเราได้ปรับใช้มาตรฐานที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดระหว่างประเทศ ในแง่ของการตรวจสอบและจัดการสารอันตราย มาตรฐานการจัดการสารอันตรายของเราแบ่งเป็น 4 ประเภท และเราตรวจสอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ภาพถ่ายการจัดการสารที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ XRF
ประวัติการจัดการสารที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของ Samsung Electronics
2018 · วางแผนที่จะจำกัดการใช้พาทาเลต 4 ประเภท (DEHP, BBP, DBP, DIBP) ในชิ้นส่วนทั้งหมด
2016 · จำกัดการใช้พาทาเลต 4 ประเภท (DEHP, BBP, DBP, DIBP) ในชิ้นส่วนใหม่
2015 · ห้ามการใช้เฮ็กซาโบรโมไซโคลโดดีเคน (HBCD) และโนนิลฟีนอล
2013 · เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากพาทาเลตและพลวง (ชิ้นส่วนบางอย่างในแล็ปท็อป ทีวี จอภาพ และผลิตภัณฑ์โฮมเธียเตอร์)
2012 · เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ปราศจาก PVC (ส่วนประกอบบางอย่างของแล็ปท็อป ทีวี จอภาพ และผลิตภัณฑ์โฮมเธียเตอร์) ห้ามใช้สารหน่วงไฟประเภทคลอรีนในโทรศัพท์มือถือและเครื่องเล่น MP3
2011 · เปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่ปราศจากสารประกอบเบริลเลียม
2010 · ห้ามการใช้โควอลต์ คลอไรด์ เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และเครื่องเล่น MP3 ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งปราศจาก BFRs และ PVC
2008 · ห้ามการใช้กรดเปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิก (PFOS) และสารประกอบพลวง เปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่ปราศจาก BFRs และ PVC (บางรุ่น)
2006 · วางแผนที่จะลดการใช้ BFRs และ PVC
2005 · ห้ามการใช้ PBB และ PBDE ในผลิตภัณฑ์ และ BFRs ในวัสดุบรรจุภัณฑ์ พัฒนาโครงสร้างด้านเทคนิคเพื่อลดการใช้ BFRs (การปรับปรุงซัพพลายเชน)
2004 · ขจัดแคดเมียม (Cd), ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg) และ เฮ็กซาวาเลนท์ โครเมียม (Cr6+) อย่างสิ้นเชิง
2003 · ปรับใช้มาตรฐานสำหรับการควบคุมการใช้สารในผลิตภัณฑ์

ดำเนินการอย่างเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของเราก็จะไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ซัพพลายเออร์ใช้สารที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อรองรับการจัดการสารอย่างเข้มงวด เราได้ปรับใช้ระบบใบรับรอง Eco-Partner ของเรา

Samsung Electronics มุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางในการประหยัดพลังงาน

Samsung Electronics พยายามอย่างไม่ลดละเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานสูงที่ใช้พลังงานน้อยลงแต่ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าผลิตภัณฑ์สามารถใช้พลังงานลดลงได้อย่างดีเยี่ยมยิ่งขึ้น ลูกค้าก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ ส่งผลให้มีการใช้พลังงานน้อยลงเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ทำให้การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นลดน้อยลงไปด้วย ผลลัพธ์จากการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและประหยัดพลังงานในผลิตภัณฑ์ของเรา ทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานในผลิตภัณฑ์ของเราลงได้ถึง 36% เมื่อเทียบกับในปี 2008 สิ่งนี้หมายความว่าเราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิมแต่ใช้พลังงานน้อยลงถึงครึ่งหนึ่ง แต่งานของเราไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนั้น เรายังคงเดินหน้าการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอันปฏิวัติวงการที่จะลดการใช้พลังงานลงยิ่งกว่าเดิม

ผลิตภัณฑ์ของ Samsung Electronics ที่ใช้เทคโนโลยีที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ภาพผลิตภัณฑ์ LED TV

LED TV (UE65MU9000)

• EU Energy Label A+ (A++ to E)
• มีคุณสมบัติ Energy-saving Mode
• ดีไซน์แบบไร้สกรู
(เพิ่มความสามารถในการผลิตและการรีไซเคิล)
• ซองอุปกรณ์เสริมมีส่วนประกอบของต้นอ้อย 21%

ภาพผลิตภัณฑ์ Galaxy Note 8

สมาร์ทโฟน (Galaxy Note 8)

• ใช้ที่ชาร์จที่มีประสิทธิภาพสูง (พลาสติกรีไซเคิล 20%, ประสิทธิภาพในการชาร์จ 86%, ใช้พลังงาน 0.02W ในโหมดสแตนด์บาย)
• มีคุณสมบัติ Ultra Power-Saving Mode
• ใช้วัสดุชีวภาพ
(ปลอกหุ้มของหัวเสียบชุดหูฟัง_ไบโอไนลอน, บรรจุภัณฑ์_ต้นอ้อยและต้นไผ่ตามประเภทผลิตภัณฑ์)

ภาพผลิตภัณฑ์ตู้เย็น (DRF427500AP)

ตู้เย็น (DRF427500AP)

• การรับรองจาก ENERGY STAR®
• การทำความเย็นด้วยโลหะสามระดับ
• การควบคุมอุณหภูมิที่ยืดหยุ่น (แช่เย็น ↔ แช่แข็ง)
• สารทำความเย็นที่ปราศจาก HFC (R600a)
- ตู้เย็นแบบบิวต์อินเครื่องแรกในสหรัฐ ที่ใช้สารทำความเย็นที่ปราศจาก HFC

ภาพผลิตภัณฑ์หน่วยความจำ 20nm 8GB HBM2 DRAM-based 2nd gen. Aquabolt

หน่วยความจำ (20nm 8GB HBM2 DRAM-based 2nd gen. Aquabolt)

∙ ประหยัดพลังงานมากกว่าถึง 2.7 เท่า (ด้วยการปฏิบัติงานที่ 2.4Gb/s)
- การเปรียบเทียบ: 8Gb GDDR5 graphic DRAM, ด้วยการปฏิบัติงานที่ 8Gb/s
∙ พัฒนา 2.4Gb/s 8GB HBM2 DRAM ตัวแรกของโลก
∙ มีคุณสมบัติเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ช่วยปรับการส่งสัญญาณให้เหมาะสม พร้อมกับเทคโนโลยีควบคุมความร้อน
∙ มีความเร็วในการส่งข้อมูลที่เร็วกว่าถึง 1.5 เท่า เมื่อเทียบกับ 1st gen HBM2
∙ เป็นบริษัทแรกของโลกที่นำเสนอความเร็วการประมวลผลข้อมูลที่ 1.2TB/s ที่มาพร้อมกับโมดูล 8GB สี่ตัว

ภาพผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า Quick Drive

เครื่องซักผ้า (Quick Drive)

∙ EU Energy Label A+++ (A+++ to D)
∙ ลดเวลาในการซักลง 51% ด้วยการผสมผสานจานหมุนของเครื่องซักผ้าแบบฝาบนเข้ากับเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้า
∙ Auto Optimal Wash (ระบบปรับการซักอัตโนมัติ) ช่วยตรวจวัดและเติมสารซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากสภาพของผ้าที่ซัก

ภาพผลิตภัณฑ์เครื่องอบผ้าไฟฟ้า

เครื่องอบผ้า (DV90M53A0Q*)

∙ เครื่องอบผ้าปั๊มความร้อนอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูง
∙ ฆ่าเชื้อด้วยอากาศได้ 99.9% สำหรับผ้าเปียกและผ้าแห้ง
∙ ตัววัดระดับน้ำที่ง่ายต่อการตรวจสอบ

ความพยายามด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ Samsung Electronics ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ของ Samsung Electronics ได้รับการยอมรับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ประเทศ เช่น สหรัฐฯ ยุโรป จีน และบราซิล โดยได้รับใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม เช่น eco-marks และ carbon emission labels ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะความพยายามของเราในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหนือชั้น แต่งานของเรายังไม่เสร็จสิ้น -- Samsung Electronics จะมุ่งมั่นดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ‘PlanetFirst’ โดยให้ความสำคัญต่อโลกและสิ่งแวดล้อม เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมอบความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

นี่คือภาพของใบรับรอง eco-marks และ carbon label สำคัญๆ ที่ Samsung Electronics ได้รับ Samsung Electronics ได้รับจากเกาหลีใต้ จีน และไต้หวันในทวีปเอเชีย สวีเดน รัสเซีย และประเทศยุโรปตอนเหนือในทวีปยุโรป สหรัฐฯ, UL, CSA ในทวีปอเมริกาเหนือ บราซิลในทวีปอเมริกาใต้ ใบรับรอง Carbon label โดย Carbon Footprint Labelling ในเกาหลีใต้ และ Carbon Trust ในสหราชอาณาจักร Carbon Footprint Labelling ของเกาหลีใต้เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนต่ำ และผลิตภัณฑ์ที่มีระดับคาร์บอนเป็นกลาง
นี่คือภาพของใบรับรอง eco-marks และ carbon label สำคัญๆ ที่ Samsung Electronics ได้รับ Samsung Electronics ได้รับจากเกาหลีใต้ จีน และไต้หวันในทวีปเอเชีย สวีเดน รัสเซีย และประเทศยุโรปตอนเหนือในทวีปยุโรป สหรัฐฯ, UL, CSA ในทวีปอเมริกาเหนือ บราซิลในทวีปอเมริกาใต้ ใบรับรอง Carbon label โดย Carbon Footprint Labelling ในเกาหลีใต้ และ Carbon Trust ในสหราชอาณาจักร Carbon Footprint Labelling ของเกาหลีใต้เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนต่ำ และผลิตภัณฑ์ที่มีระดับคาร์บอนเป็นกลาง

อนุรักษ์ ใช้งานยาวนานขึ้น และนำกลับมาใช้

ภาพพื้นหลังในหน้าประสิทธิภาพด้านทรัพยากร