วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2020
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร
ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ Samsung Electronics และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีอยู่ที่ด้านล่างนี้

ข้อกำหนดและแนวทาง
  • นโยบายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 156.0 KB ดาวน์โหลด
  • มาตรฐานสำหรับการควบคุมการใช้สารในผลิตภัณฑ์ 1.1 MB ดาวน์โหลด
  • คำประกาศว่าด้วยความสอดคล้องตาม REACH SVHCs (กฎระเบียบเกี่ยวกับสารเคมีของยุโรป) 149.0 KB ดาวน์โหลด
  • ระบบเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว แยกตามภูมิภาค 94.0 KB ดาวน์โหลด
  • ข้อกำหนดสำหรับพันธมิตรด้านบริการรีไซเคิล 362.0 KB ดาวน์โหลด
  • คู่มือและหลักปฏิบัติของซัพพลายเออร์ 180.0 KB ดาวน์โหลด
ดูเพิ่มเติม ปิด
สถานะการรับรองผลิตภัณฑ์
สถานะการรับรองสถานที่ทำงาน