วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2020
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร
ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา

นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจมาพร้อมกับการทำลายและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำลายล้างดังกล่าว รวมถึงการร่อยหรอของทรัพยากรในอนาคต Samsung Electronics ตระหนักถึงคำเตือนเหล่านี้ และดำเนินมาตรการตอบสนองที่หลากหลาย
ในกระบวนการพัฒนาและผลิตสินค้า เราใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี และมองหาหนทางที่จะนำวัสดุเหลือใช้และผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานกลับมาใช้อีกครั้ง เราจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า โดยใช้ทรัพยากรน้อยลง และเปลี่ยนขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้กลายเป็นทรัพยากรที่ใช้ได้

KPI ของประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

 
 • ยอดรวมการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกกลับมาใช้

 • การใช้พลาสติกรีไซเคิล

 • การใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษจากแหล่งที่ยั่งยืน

 • อัตราการรีไซเคิลของเสียตามสถานที่ตั้งของ Samsung

 • ความจริงจังในการใช้น้ำ

 
 • ยอดรวมการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกกลับมาใช้

 • การใช้พลาสติกรีไซเคิล

 • การใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษจากแหล่งที่ยั่งยืน

 
 • อัตราการรีไซเคิลของเสียตามสถานที่ตั้งของ Samsung

 • ความจริงจังในการใช้น้ำ

เราตั้งเป้าการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ซึ่งทรัพยากรต่าง ๆ จะถูกใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤตและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Samsung Electronics ได้พยายามมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เพื่อก้าวข้ามแนวปฏิบัติทั่ว ๆ ไปที่เป็นการใช้ทรัพยากรแบบครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปนั้น Samsung กำลังทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรเหล่านั้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยการเก็บรวบรวม การนำมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลหลังจากที่หมดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ด้วยการลดจำนวนของวัสดุที่ใช้ลงและปรับวิธีการประกอบให้เหมาะสม เราได้พัฒนาวิธีการผลิตที่ลดการใช้ทรัพยากรลง อีกทั้งเรายังสามารถเก็บรวบรวมวัสดุที่มีค่าต่าง ๆ ได้ด้วยการเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน ด้วยเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนนี้เอง Samsung ได้ลดปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องใช้ในการผลิตลง ลดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะ และสามารถป้องกันการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินที่เกิดจากขยะฝังกลบได้
เหนือสิ่งอื่นใด วิธีการที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ ก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน ที่ซึ่งเราเสริมความแข็งแกร่งทนทานให้กับผลิตภัณฑ์ของเราก่อนที่จะเปิดตัวด้วยชุดการทดสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่เข้มงวด และการมอบบริการซ่อมแซมที่สะดวกสบายผ่านศูนย์บริการต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ต่อเนื่องด้วย Samsung กำลังยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพื่อมีส่วนช่วยในเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นและอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ

เราเปลี่ยนขยะจากการผลิตให้กลายเป็นทรัพยากร

ขยะที่เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงกระบวนการผลิตนั้นมีปริมาณค่อนข้างมาก ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนที่มีชิ้นส่วนปรกอบมากมายและแม้กระทั่งบรรจุภัณฑ์ต่างถูกโยนทิ้งจนมีจำนวนมหาศาล และเมื่อสิ้นสุดโปรเจกต์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จริงก็จะกลายเป็นขยะด้วยกันทั้งสิ้น หากขยะที่เกิดเหล่านี้ถูกนำไปเผาหรือฝัง สิ่งแวดล้อมก็จะเต็มไปด้วยมลภาวะส่วนทรัพยากรก็จะหมดเกลี้ยงแน่นอน ด้วยกระบวนการบำบัดขยะผ่านบริษัทรีไซเคิลที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม Samsung กำลังเพิ่มการนำกลับมาใช้งานใหม่ของวัสดุที่รีไซเคิลได้ และได้ทำเป้าหมายด้านการรีไซเคิลขยะโดยรวมที่ 95% ได้สำเร็จในปี 2016 ซึ่งเร็วกว่าที่วางแผนไว้ถึงสี่ปี

ภาพอินโฟกราฟิกนี้แสดงกระบวนการบำบัดขยะ วัตถุดิบภายหลังการใช้งานถูกส่งไปยังศูนย์รีไซเคิล ขยะถูกส่งไปบำบัด รีไซเคิล เผา และฝังกลบ

โครงสร้างของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่นำมาใช้โดย Samsung Electronics

 

เราชุบชีวิตใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน

การรีไซเคิลถือเป็นสิ่งสำคัญในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับเข้ามาสู่ระบบ ซึ่งวงจรนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุไม่ได้ถูกทิ้ง แต่ถูกนำมาสกัดเอาทรัพยากร คัดแยก และนำมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ Samsung ดำเนินงานโครงการ Re+ ทั่วโลกเพื่อเก็บคืนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วกลับมาอย่างมีความรับผิดชอบ
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Re+ เราได้ติดตั้งถังเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีลูกค้าเข้ามาบ่อย ๆ ขยะอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำมาทิ้งได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมได้เหล่านี้จะถูกนำมาใช้ใหม่และรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้อีกครั้ง เราได้ตั้งถังเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ตาม Galaxy Studio ในประเทศชิลี ออสเตรเลีย และสวีเดนในปี 2017 และก็ได้เก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์คืนมาจากตลาดในประเทศเหล่านั้น นอกจากนี้ เรายังได้ใช้เวลาที่มีความหมายร่วมกับผู้เข้าเยี่ยมชมเพื่อแนะนำโครงการ Re+ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรีไซเคิล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการรีไซเคิลขยะเหล่านี้ Samsung ได้ร่วมงานกับพันธมิตรด้านการรีไซเคิลด้วยมาตรฐานสูงสุดและติดตามการเก็บผลิตภัณฑ์คืนและประสิทธิภาพในการรีไซเคิลอย่างใกล้ชิดในแต่ละประเทศที่ Samsung ดำเนินกิจการอยู่ ซึ่งผลที่ได้ก็คือ เราสามารถเก็บผลิตภัณฑ์คืนได้มากถึง 3.12 ล้านตันตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2017

นี่เป็นภาพโครงการ Re+ ของ Samsung Electronics Re+ เป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านทรัพยากรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของ Samsung Electronics
กิจกรรมการรับคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์
 • แคนาดาแคนาดา
 • โคลัมเบียโคลัมเบีย
 • ยุโรปยุโรป
 • เวียดนามเวียดนาม
 • ไต้หวันไต้หวัน
 • สหรัฐฯสหรัฐฯ
 • เปรูเปรู
 • อินเดียอินเดีย
 • เกาหลีเกาหลี
 • ออสเตรเลียออสเตรเลีย
 • คอสตาริกาคอสตาริกา
 • บราซิลบราซิล
 • จีนจีน
 • ญี่ปุ่นญี่ปุ่น
 • แอฟริกาใต้แอฟริกาใต้
* 2016
เกาหลี

· เครือข่ายรับคืนผลิตภัณฑ์ (ผ่านศูนย์โลจิสติกส์ค้าปลีก)
· ศูนย์รีไซเคิล Asan
· บริการรับของฟรี

ญี่ปุ่น

· เข้าร่วมในกลุ่มความร่วมมือด้านการรับคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์

จีน

· ระบบรับคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์

ไต้หวัน

· เข้าร่วมในโครงการรีไซเคิลระดับประเทศ

เวียดนาม

· กล่องรับคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจที่ศูนย์บริการ

สหรัฐฯ

· โครงการรับคืนผลิตภัณฑ์ใน 50 รัฐ

ยุโรป

· ระบบรับคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ใน 37 ประเทศ

อินเดีย

· โครงการรับคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ
· บริการรับของฟรี

ออสเตรเลีย

· รับคืนและรีไซเคิลทีวี พีซี และเครื่องพิมพ์
· โครงการรับคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจสำหรับโทรศัพท์มือถือ

แอฟริกาใต้

· กล่องรับคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจที่ศูนย์บริการ

แคนาดา

· โครงการรับคืนผลิตภัณฑ์ใน 10 มณฑล

โคลัมเบีย, เปรู, คอสตาริกา, บราซิล

· โครงการรับคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ

 • รายชื่อองค์กรสำหรับการรับคืนและรีไซเคิล แยกตามประเทศ 92 KB ดาวน์โหลด
 • รายชื่อองค์กรสำหรับการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์และแบตเตอรี่ในประเทศยุโรป 166 KB ดาวน์โหลด

เมื่อมีการใช้ทรัพยากร จะมีการนำกลับมา รีไซเคิล และนำมาใช้ใหม่

เพื่อก้าวข้ามการใช้ทรัพยากรเพื่อผลิตแล้วทิ้งเพียงอย่างเดียว Samsung ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบรีไซเคิลแบบอัตโนมัติที่ช่วยให้การใช้ เก็บคืน รีไซเคิล และใช้ทรัพยากรใหม่นั้นเป็นไปได้ เพื่อทำสิ่งนั้น เราได้วิเคราะห์ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เราสร้าง วิเคราะห์ความเสี่ยงในมุมมองต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงความต่อเนื่องของการจัดหาวัสดุ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาอัตราการรีไซเคิลทรัพยากร

ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบทั่วไปของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผลิตจากพลาสติก 35.1%, อะลูมิเนียม 20.2%, เหล็กกล้า 10.6%, ทองแดง 10.0%, โคบอลต์ 8.6% และวัสดุอื่น ๆ 15.5%

หนึ่งในกรณีที่นำเสนอความพยายามในการรีไซเคิลของ Samsung ก็คือ Asan Recycling Centre ซึ่งก่อตั้งและดำเนินงานโดย Samsung โลหะและพลาสติกสำคัญ ๆ ที่ออกมาจากศูนย์รีไซเคิลจะถูกนำมาใช้ใหม่เพื่อทำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1998 Asan Recycling Centre ได้ทำการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลา เฉพาะในปี 2017 ศูนย์รีไซเคิลแห่งนี้ได้ทำการรีไซเคิลตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ ไปแล้วถึง 357,000 เครื่อง ซึ่งทำให้แยกโลหะสำคัญ (เหล็กกล้า ทองแดง อะลูมิเนียม และโลหะอื่น ๆ) และพลาสติกสำคัญออกมาได้ถึง 25.365 ตันเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป พลาสติกจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่แยกได้ ณ Asan Recycling Centre จะถูกส่งไปยังผู้ผลิตพลาสติกรายต่าง ๆ เพื่อปรับสูตรนำมาใช้ใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาร่วมกัน Asan Recycling Centre ได้จัดตั้งระบบรีไซเคิลอัตโนมัติขึ้นที่ช่วยให้สามารถนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์ของ Samsung ได้ พลาสติกที่นำมาใช้ใหม่จำนวน 1,500 ตันที่ผลิตด้วยระบบรีไซเคิลอัตโนมัติในปี 2017 นั้นถูกนำไปใช้ในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้าของ Samsung ส่วนพลาสติกที่นำมาใช้ใหม่ที่ได้มาจากช่องทางอื่น ๆ นั้นมีประมาณ 35,000 ตันที่ถูกนำไปใช้ในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ และที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ ทองแดงนั้นถูกแยกออกมาจากชิ้นส่วนประกอบหลักต่าง ๆ (เช่น สายไฟ คอมเพรสเซอร์ และชิ้นส่วนอื่น ๆ) เพื่อนำไปรีไซเคิลและสร้างเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือโคบอลต์ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญที่ใช้ในแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ โคบอลต์ถูกรีไซเคิลด้วยการสกัดออกมาจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและถูกนำมาใช้ใหม่เป็นวัตถุดิบสำหรับแบตเตอรี่ นอกจากนี้ เรากำลังพยายามทำอีกหลายสิ่งเพื่อสร้างการรีไซเคิลอัตโนมัติสำหรับทรัพยากรโลหะสำคัญต่าง ๆ เช่น การใช้อะลูมิเนียมที่ได้มาจากขยะโทรศัพท์มือถือมาทำเป็นกรอบของโทรทัศน์รุ่นต่าง ๆ ในปี 2017

ภาพนี้แสดงถึงกระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกแบบอัตโนมัติที่ Asan Recycling Centre

เราพยายามที่จะพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นเราจึงสามารถรีไซเคิลทรัพยากรได้มากขึ้น

วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการผลิตโดยการรีไซเคิลทรัพยากรที่เคยถูกใช้งาน หรือโดยการแปรรูปวัสดุที่สามารถทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ วิธีนี้ช่วยลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง Samsung Electronics มุ่งมั่นที่จะลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มปริมาณขยะที่ถูกรีไซเคิล ด้วยการวิจัยและพัฒนาวิธีการต่างๆ เพื่อใช้วัสดุที่รีไซเคิลหรือวัสดุจากโรงงาน
ตัวอย่างเช่น เราใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล ฟิลเลอร์ที่ทำจากหินธรรมชาติ และชานอ้อย ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนของการกำจัด สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์จำนวนมากเนื่องจากขนาดที่ใหญ่ เช่น ตู้เย็น เราใช้วัสดุที่สามารถใช้งานได้มากกว่า 40 ครั้ง และลดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2016 เราใช้พลาสติกรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน 5% ของพลาสติกทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าใหม่ๆ

การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภาพวัสดุ PCM

พลาสติก PCM

พลาสติก PCR
* PCR: การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผู้บริโภค

• นำไปใช้กับที่ชาร์จของอุปกรณ์อัจฉริยะทุกรุ่นนับตั้งแต่ Galaxy Note 4 (20%)

ภาพของฟิล์มไบโอพลาสติกที่ใช้สารสกัดจากชานอ้อย

ฟิล์มไบโอพลาสติกที่ใช้สารสกัดจากชานอ้อย

• ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 25% เมื่อเทียบกับการใช้ฟิล์มพลาสติกที่ได้จากปิโตรเลียมก่อนหน้านี้
• นำไปใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์เสริมโทรทัศน์

การยืดอายุของผลิตภัณฑ์

อายุของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นผ่านการบริการลูกค้าและความทนทานกว่าเดิม

Samsung Electronics มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความทนทานของผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างการทดสอบที่หลากหลาย เช่น การทดสอบความแข็งแกร่ง การทดสอบการปล่อยให้ตกจากที่สูง และการทดสอบอายุการใช้งานในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอได้ยาวนานขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เรายังก้าวข้ามมาตรฐานในระดับนานาชาติด้วยการสร้างการทดสอบขีดจำกัดของผลิตภัณฑ์ เช่น การทดสอบปล่อยให้ตกสู่พื้นผิวต่างชนิดด้วยมุมต่าง ๆ และการทดสอบการกันน้ำที่ทำในหลากหลายสภาวะ
Samsung ยังมุ่งมั่นที่จะลดการเปลี่ยนชิ้นส่วนและการซ่อมแซมอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ที่พังด้วย ยิ่งไปกว่านั้น เราได้มุ่งมั่นพยายามยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์และบริการซ่อมแซมที่รวดโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้หมดปัญหาเรื่องนี้ เราได้มอบตัวเลือกการไปรับผลิตภัณฑ์และบริการแบบวอล์กอินเพื่อการซ่อมแซมที่สะดวกสบาย และเรายังได้ขยายเครือข่ายศูนย์ซ่อมและดูแลที่ได้รับการรับรองของ Samsung อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบบริการวินิจฉัยและซ่อมแซมที่แม่นยำและรวดเร็วกว่าเดิม

ภาพการทดสอบความทนทานของโทรศัพท์มือถือ
“Galaxy Upcycling”
- การแปลงโฉมโทรศัพท์มือถือเก่า ๆ ให้กลายเป็นอุปกรณ์ IoT ใหม่ ๆ

โครงการ Galaxy Upcycling เริ่มต้นจากความคิดของพนักงานที่ต้องการนำโทรศัพท์ Galaxy เก่า ๆ มาใช้ใหม่เป็นอุปกรณ์ IoT ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ ๆ ในปี 2017 แนวคิด IoT ต่าง ๆ ได้รับการนำเสนอ เช่น CCTV อัจฉริยะ เครื่องป้อนอาหารสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ และกริ่งประตูอัจฉริยะ และต้นแบบกว่า 50 ชิ้นได้ถูกพัฒนาขึ้น การนำโทรศัพท์มือถือมาใช้ใหม่เป็นอุปกรณ์ IoT นั้นไม่ได้แค่ยืดอายุของสมาร์ทโฟนเพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความต้องการในการแสวงหาทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อนำมาผลิตอุปกรณ์ IoT ใหม่ ๆ ด้วย ซึ่งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างล้นพ้น สิ่งนี้เป็นเรื่องง่าย ๆ แต่เป็นนวัตกรรมอย่างยิ่ง แนวคิด Galaxy Upcycling นั้นมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาขยะในอนาคตได้ ซึ่งทำให้แนวคิดดังกล่าวได้รับรางวัล "Sustainable Materials Management Cutting Edge Champion" จาก US Environmental Protection Agency ในช่วงต้นของปี 2018

ภาพการใช้โทรศัพท์มือถือเก่าเป็นอุปกรณ์ IoT ใหม่

อนุรักษ์ นำกลับมาใช้ และรีไซเคิลทรัพยากรน้ำที่มีค่า

เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตด้านแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงทั่วโลก และในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่พยายามปกป้องสิ่งแวดล้อม Samsung Electronics ได้ตั้งกลยุทธ์ 3R (Reduce (ลด), Reuse (นำมาใช้ใหม่), Recycle (รีไซเคิล)) ขึ้นมาสำหรับแหล่งน้ำต่าง ๆ เราได้ป้องกันการใช้แหล่งน้ำอย่างสิ้นเปลืองด้วยการเปลี่ยนวาล์วเก่า ๆ เพื่อหยุดการรั่วซึม และด้วยการพัฒนาหน่วยควบคุมที่ซับซ้อนมาใช้ทำให้เราใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้จัดรูปแบบกระบวนการของเราใหม่เพื่อให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่และลดปริมาณการใช้น้ำลงได้ ก่อนหน้านี้ น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพราะแต่ละกระบวนการต้องการน้ำที่มีมาตรฐานต่างกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยการทำมาตรฐานน้ำ ตอนนี้เราจึงสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ในหลาย ๆ กระบวนการ ด้วยความพยายามข้างต้น เราจึงสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 56,154 ตันในปี 2017 ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้าถึง 16% และน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่นั้นคิดเป็น 46.6% ของปริมาณน้ำที่ใช้ทั้งหมดเลยทีเดียว

ภาพอินโฟกราฟิกนี้แสดงนโยบายด้านทรัพยากรน้ำ ด้านบนเป็นปรัชญาพื้นฐาน และด้านล่างเป็นแนวทางปฏิบัติ ปรัชญาพื้นฐานคือ Samsung Electronics ตระหนักว่าทรัพยากรน้ำมีความสำคัญต่อการรักษาสังคมและธุรกิจที่ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบด้านสังคมของเราในฐานะบริษัทระดับโลก ซึ่งมีหน้าที่ปกป้องทรัพยากรดังกล่าว แนวทางปฏิบัติคือ 1) พยายามลดความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำในการจัดการธุรกิจ, 2) ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของเรา, 3) ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ และ 4) เปิดเผยนโยบายด้านทรัพยากรน้ำและกิจกรรมของเรา
สถานที่ทำงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสอดประสานกับธรรมชาติ
ภาพพื้นหลังในหน้าสถานที่ทำงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม