วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
ข้อเท็จจริงและตัวเลข

สถิติที่สำคัญ ข้อมูล และอื่นๆ

เรามีความภาคภูมิใจที่จะบอกเล่าเกี่ยวกับความสำเร็จของเราในการพัฒนาการจัดการความยั่งยืนที่ Samsung Electronics

 

อัตราส่วนของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ถูกกระจาย

Economic value distribution information
การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2017 2018 2019
[ซัพพลายเออร์] ต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง (ล้านล้านวอน) 135.2 156 173.3
[ชุมชนท้องถิ่น] การตอบแทนสังคม (ล้านล้านวอน) 0.47 0.44 0.53
[ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน] เงินปันผล (ล้านล้านวอน) 5.8 9.6 9.6
[พนักงาน] ค่าตอบแทน (ล้านล้านวอน) 27.2 27.8 28.1
[เจ้าหนี้] ดอกเบี้ยจ่าย (ล้านล้านวอน) 0.7 0.7 0.7
[รัฐบาล] ภาษีและค่าธรรมเนียม (ล้านล้านวอน) 15.1 17.8 9.7
Ratio of economic value distributed information
อัตราส่วนของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ถูกกระจาย (%)
ซัพพลายเออร์ 74
ชุมชนในท้องถิ่น 0.2
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 4.1
เจ้าหนี้ 0.3
พนักงาน 12
รัฐบาล 4.1
กำไรสะสม 5.3