วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2020
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร
ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
ข้อเท็จจริงและตัวเลข

สถิติที่สำคัญ ข้อมูล และอื่นๆ

เรามีความภาคภูมิใจที่จะบอกเล่าเกี่ยวกับความสำเร็จของเราในการพัฒนาการจัดการความยั่งยืนที่ Samsung Electronics

ภาพแสดงข้อเท็จจริงและตัวเลขในความยั่งยืน
Customer value enhancement information
การปรับปรุงมูลค่าสำหรับลูกค้า 2015 2016 2017
ความพึงพอใจของลูกค้า (%) 83.7 84.0 83.9
อัตราส่วนของเส้นทางอาชีพ (โครงการใบรับรองภายในองค์กร)
-พนักงานที่ได้รับใบรับรอง 1) (จุด)
97 95 95.8
 • 1) ในบรรดาพนักงาน CS ทั้งหมด
An Eco-friendly and safe workplace information
สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2015 2016 2017
อัตราความถี่ 2)3) 0.240 0.227 0.086
อัตราการบาดเจ็บ 2)4) 0.045 0.044 0.017
 • 2) อ้างอิงพนักงานในประเทศทั้งหมดและพนักงานที่โรงงานผลิตในต่างประเทศ
 • 3) (จำนวนการบาดเจ็บ ÷ จำนวนชั่วโมงทำงานต่อปี) x 1,000,000
 • 4) (จำนวนพนักงานที่บาดเจ็บ ÷ จำนวนพนักงาน) x 100
Sustainable supply chain information
ซัพพลายเชนที่ยั่งยืน 2015 2016 2017
ซัพพลายเออร์ที่ดีเลิศ (%) 70 70 60
การลงทุนในกองทุนความร่วมมือกับคู่ค้า
(100 ล้านวอน)
8,649 8,232 8,228
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสำหรับซัพพลายเออร์ (จำนวนคน) 12,694 13,089 16,209
ซัพพลายเออร์ระดับ 1 (จำนวนคน) 11,002 12,673 12,687
ซัพพลายเออร์ระดับ 2 (จำนวนคน) 1,692 416 3,522
ผู้รับประโยชน์จากโครงการ Smart Factory 5)
(จำนวนบริษัท)
120 479 487
ซัพพลายเออร์ของ Samsung (จำนวนบริษัท) 24 39 66
SME ที่ไม่มีธุรกรรมทางธุรกิจกับ Samsung
(จำนวนบริษัท)
96 440 421
การตรวจสอบเบื้องต้นของบุคคลที่สามเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมการทำงานของซัพพลายเออร์ 6) (จำนวนครั้ง)
170 190 214
การตรวจสอบในสถานที่ตั้งสำหรับการจัดการ
แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง 6) (จำนวนครั้ง)
483 163 252
 • 5) ตั้งเป้าที่จะสนับสนุนกว่า 1,000 บริษัทภายในปี 2017
 • 6) สะสมตั้งแต่ปี 2013
employees information
บุคลากรต้องมาก่อน 2015 2016 2017
พนักงานทั้งหมด (จำนวนคน) 325,677 308,745 320,671
เกาหลี 96,902 93,204 96,458
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้/เอเชียตะวันตกเฉียงใต้/ญี่ปุ่น 140,437 134,386 145,577
จีน 44,948 37,070 34,843
อเมริกาเหนือ/อเมริกากลางและละตินอเมริกา 23,947 25,988 25,814
ยุโรป/CIS 15,487 14,445 14,771
ตะวันออกกลาง 2,998 2,810 2,592
แอฟริกา 958 842 676
อัตราส่วนของพนักงานหญิง 7) (%) 46 44 45
ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน 8) (จำนวนชั่วโมง) 78 71 73.5
รายจ่ายการฝึกอบรมต่อคน 9) (1,000 วอน) 1,335 1,198 1,137
 • 7) ขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูล: พนักงานในประเทศ
 • 8) อ้างอิงการฝึกอบรมออนไลน์/ออฟไลน์
 • 9) รายจ่ายการฝึกอบรมทั้งหมด ÷ จำนวนพนักงานทั้งหมดในเกาหลี
Employees who received compliance information
การจัดการเรื่องการกำกับดูแล 2015 2016 2017
พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 7)10)
(จำนวนคน)
190,919 210,229 260,032
พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริต 7)
(จำนวนคน)
320,399 313,590 317,965
 • 7) อ้างอิงจำนวนพนักงานทั่วโลกทั้งหมด
 • 10) รวมการสำรอง
Corporate Citizenship information
กิจกรรมเพื่อสังคม 2015 2016 2017
รายจ่ายการจัดการกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งหมด
(ล้านวอน)
523,395 444,789 385,571
จำนวนชั่วโมงทำงานของพนักงานในประเทศและทั่วโลก
(จำนวนชั่วโมง)
1,044,847 1,083,849 1,259,893
จำนวนผู้รับประโยชน์แบบสะสมจากโรงเรียนอัจฉริยะของ Samsung
(จำนวนคน)
667,326 1,401,776 2,228,150
จำนวนโครงการโรงเรียนอัจฉริยะของ Samsung 11)
(จำนวนโครงการ)
2,360 3,231 3,587
รายจ่ายของ Samsung Tech Institute
(จำนวนคน)
39,659 74,192 85,388
 • 11) สะสมตั้งแต่ปี 2013

รายงานผลการดำเนินงานด้านสังคม