วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2020
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร
ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
รายงานและนโยบาย

การเปิดเผยข้อมูลที่ไว้ใจได้และการสื่อสารที่ชัดเจน

เราจัดพิมพ์รายงานความยั่งยืนและเปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารเรื่องประสิทธิภาพด้านการจัดการความยั่งยืนแก่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

แนวทางในการดำเนินการเพื่อความยั่งยืน

สังคมทั่วโลก

ให้การสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับโลก (เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

ชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรมเพื่อสังคมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการชื่อเสียงและความต่อเนื่องของธุรกิจ

คู่ค้า

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยผ่านทางความสัมพันธ์ที่ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

ผู้ถือหุ้น

ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย

รัฐบาล

เพิ่มมูลค่าองค์กรด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม

ลูกค้า

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

พนักงาน

ยกระดับคุณค่าด้วยการศึกษาและนวัตกรรม

NGO

สร้างพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จ

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืน

การรวมการบริหารจัดการระดับองค์กรเข้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากขึ้นในโลกของธุรกิจท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้เราจึงได้พัฒนาขั้นตอนในการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในระดับองค์กรสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน เราได้กำหนดให้เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยหลักของการบริหารจัดการที่ยั่งยืนของเรา เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในแง่มุมต่างๆ สร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวก และยกระดับคุณค่าของเราสำหรับทั้งบริษัทเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ดูเพิ่มเติม ปิด

แนวทางการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2005 Samsung Electronics เผยแพร่ ‘หลักปฏิบัติทั่วโลก’ ซึ่งใช้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับแนวทางของเราในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและไว้ใจได้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความคาดหวังจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึง NGO รัฐบาล ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ และพนักงาน เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบของเราในฐานะพลเมืององค์กรระดับโลก ด้วยเหตุนี้ Samsung Electronics จึงได้อัพเดตและทบทวน ‘แนวทางการดำเนินธุรกิจ’ ที่ให้ทิศทางที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในรายงานความยั่งยืนของปีที่แล้ว

หลักจริยธรรมของซัพพลายเออร์

Samsung จะแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น NGO รัฐบาล และชุมชนท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานในท้องถิ่น และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ Samsung

แนวทางหลักจริยธรรมของซัพพลายเออร์

นโยบายการสรรหาแหล่งที่มาของแร่อย่างมีความรับผิดชอบ

  • นโยบายการสรรหาแหล่งที่มาของแร่อย่างมีความรับผิดชอบ 186KB ดาวน์โหลด PDF

นโยบายแรงงาน

ดูเพิ่มเติม ปิด