วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2020
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร
ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
ซัพพลายเชน

การจัดการซัพพลายเชนอย่างรับผิดชอบ

เราช่วยให้ซัพพลายเออร์ของเรามีความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่เหนือกว่า โดยอาศัยการสนับสนุนและความร่วมมือ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์องค์กรที่เหมาะสม และซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

ไอคอนเศรษฐกิจของภาพอินโฟกราฟิกกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชนและเกณฑ์ 5 ข้อในซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

ด้วยหลักปรัชญาว่าด้วยความยุติธรรม การเปิดกว้าง และความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เราจัดการดูแลซัพพลายเชนที่ประกอบด้วยซัพพลายเออร์ราว 2,500 รายทั่วโลก เราให้ความช่วยเหลือแก่ซัพพลายเออร์ในการปฏิบัติตาม ‘หลักปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ของ Samsung’ และดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎระเบียบท้องถิ่นและมาตรฐานสากล ด้วยการประเมินซัพพลายเออร์ เราจัดการความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนในแง่มุมของความยั่งยืน เช่น สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน การเงิน และอื่นๆ นอกจากนี้ เราสนับสนุนซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันและการเติบโตร่วมกัน

กลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชนและเกณฑ์ 5 ข้อ

 •  

  เศรษฐกิจ

  เราสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันอย่างรอบด้านในแง่ต้นทุน การส่งมอบ คุณภาพ เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพร่วมกับซัพพลายเออร์ และสร้างระบบนิเวศน์ความร่วมมือที่รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

 •  

  สังคม

  เราขอให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบระหว่างประเทศในเรื่องของการจัดการสิทธิมนุษยชน สภาพแวดล้อมการทำงาน จรรยาบรรณ และปัญหาเรื่องแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสร้างระบบการจัดการที่เปิดกว้างและโปร่งใส ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชน

 •  

  สิ่งแวดล้อม

  เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ที่มีใบรับรอง Eco Partner เพื่อให้เราสามารถประเมินและจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในชิ้นส่วน วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต

 
<h3>อินโฟกราฟแสดงการสร้างคุณค่าด้วยการจัดการที่ยั่งยืน</h3> <ul> <li>List 1)ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน (เศรษฐกิจ). </li> <li>List 2) การส่งมอบที่ตรงเวลา (เศรษฐกิจ) .</li> <li>List 3) ความสามารถด้านการแข่งขันของซัพพลายเออร์ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) .</li> <li>List 4) ตอบสนองต่อความเสี่ยง (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) .</li> <li>List 5) ความสามารถของบุคลากร (เศรษฐกิจ) </li> </ul>
ภาพนี้อธิบายอินโฟกราฟิกกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชนและเกณฑ์ 5 ข้อในซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

การดำเนินงานของซัพพลายเออร์

"ที่ Samsung เราพยายามที่จะสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับซัพพลายเออร์ชั้นนำโดยอาศัยความไว้วางใจที่มีต่อกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงปรับใช้กระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการจัดการดูแลระบบลงทะเบียนซัพพลายเออร์ของเรา พร้อมทั้งดำเนินการประเมินทุกปี เพื่อช่วยให้ซัพพลายเออร์ของเราเสริมสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่ต้องการนำเสนอเทคโนโลยีที่แตกต่างและทำธุรกิจร่วมกับ Samsung สามารถโพสต์รายงานข้อเสนอทางธุรกิจไว้บนพอร์ทัลการจัดซื้อจัดจ้างของเรา (www.secbuy.com) ได้ทุกเมื่อ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ (International Procurement Center - IPC) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดซื้อจัดจ้าง และ IPC ช่วยให้เราสามารถระบุซัพพลายเออร์ที่โดดเด่นในภูมิภาคสำคัญๆ ทั่วโลก"

รายการประเมินที่สำคัญสำหรับโปรแกรมลงทะเบียนซัพพลายเออร์ใหม่ของเรา

 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
"ขอให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดใน 22 ข้อ ครอบคลุมความปลอดภัยในการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันไฟ สุขภาพในการทำงาน สารอันตราย และอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
8 รายการของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : อุปกรณ์ป้องกันไฟ อันตรายและของเสีย ระบบระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ"
 
Labour Rights
"ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ตามข้อกำหนด 20 ข้อ รวมถึงการทำงานโดยสมัครใจ การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องชั่วโมงทำงาน และห้ามการเลือกปฏิบัติ
3 รายการของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : ห้ามใช้แรงงานเด็ก ค่าแรงขั้นต่ำ และห้ามการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม"
 
Eco-Partner
"ดำเนินการตรวจสอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรม และการใช้สารอันตราย
ดำเนินธุรกิจกับซัพพลายเออร์ที่ได้รับใบรับรอง Eco-Partner เท่านั้น"

กระบวนการประเมินอย่างรอบด้าน

ภาพอินโฟกราฟิกกระบวนการประเมินอย่างรอบด้าน (การประเมินตลอดปี การปรับปรุงตนเอง การประเมิน การจัดการการติดตามผล) ในซัพพลายเชน

โครงการความร่วมมือกับคู่ค้า

เพื่อยึดถือตามหลักปรัชญาธุรกิจของเราที่ว่า ‘ความได้เปรียบด้านการแข่งขันของเราที่ Samsung Electronics ต้องมาก่อนความได้เปรียบด้านการแข่งขันของซัพพลายเออร์’ เราจึงได้ผลักดันขอบเขตโครงการจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพื่อครอบคลุมทั้งซัพพลายเออร์ในประเทศและต่างประเทศ เราจัดหาโครงการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนเงินทุน การศึกษา และนวัตกรรม เพื่อให้ซัพพลายเออร์ของเราสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

 • ภาพนี้อธิบายกองทุนในโครงการความร่วมมือกับคู่ค้า ภาพนี้อธิบายกองทุนในโครงการความร่วมมือกับคู่ค้า
  • 823.2 พันล้านวอน
  • investment in the Win-Win Cooperation Fund

  กองทุน

  จัดตั้งกองทุนมูลค่า 1 ล้านล้านวอนกับธนาคารพาณิชย์

 • ภาพนี้อธิบายการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานในโครงการความร่วมมือกับคู่ค้า ภาพนี้อธิบายการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานในโครงการความร่วมมือกับคู่ค้า
  • 13, 089 คน
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซัพพลายเออร์

  การเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน

  จัดหาหลักสูตรความเป็นผู้นำ ความเชี่ยวชาญในงาน หลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรอื่นๆ โดยใช้สถานที่ฝึกอบรมสำหรับซัพพลายเออร์

 • ภาพนี้อธิบายโครงการนวัตกรรมในโครงการความร่วมมือกับคู่ค้า ภาพนี้อธิบายโครงการนวัตกรรมในโครงการความร่วมมือกับคู่ค้า
  • 479 บริษัท
  • ซัพพลายเออร์ที่ได้รับการสนับสนุน Smart Factory

  โครงการนวัตกรรม

  แผนช่วยเหลือซัพพลายเออร์เกือบ 1,000 ราย และ SME ทั่วประเทศที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับ Samsung เพื่อปรับปรุงกำลังการผลิตภายในสิ้นปี 2017

[ผลลัพธ์ในปี 2016 สำหรับโครงการความร่วมมือกับคู่ค้า]

* เราช่วยเหลือซัพพลายเออร์ระดับ 1 และ 2 ในการร้องเรียนปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ (+82-80-200-3300) หรือผ่านทางอีเมล (ssvoc@samsung.com) หรือผ่านทางระบบรายงานปัญหาทางออนไลน์บนพอร์ทัลความร่วมมือกับคู่ค้า (aem.secbuy.com) พร้อมบริการให้คำปรึกษาแก่ซัพพลายเออร์ ณ สถานที่ตั้ง และการประชุมแลกเปลี่ยน

สภาพแวดล้อมการทำงานของซัพพลายเออร์

ที่ Samsung เราห้ามการใช้แร่ที่มีการทำเหมืองอย่างผิดหลักจรรยาบรรณในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หรือในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งอื่นๆ 9 พื้นที่ (แทนทาลัม ดีบุก ทังสเตน และทองคำ) ด้วยเหตุนี้ เราจึงใช้ระบบ Trade Compliance System (TCS) ที่พัฒนาจาก OECD Due Diligence Guidance โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจรของเรา พร้อมทั้งตรวจสอบซัพพลายเออร์ทุกรายเกี่ยวกับการใช้แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งผ่านทางเทมเพลตการรายงานเรื่องแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง (Conflict Minerals Reporting Template - CMRT) ซึ่งพร้อมใช้งานภายใน TCS เราแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งในแบบเรียลไทม์ร่วมกับซัพพลายเออร์ทุกราย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้วัสดุที่ประกอบด้วยแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง
นอกจากนี้ เราเข้าร่วมใน ‘Conflict-Free Council’ ซึ่งจัดตั้งโดย Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) และ GeSI (Global e-Sustainability Initiative) เพื่อประสานงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งในซัพพลายเชน ผลจากความพยายามดังกล่าว 100% ของผู้ถลุงแร่ที่เราทำธุรกิจด้วยเข้าร่วมโครงการ Conflict Free Smelter Program (CFSP) ในปี 2016

สภาพแวดล้อมการทำงานของซัพพลายเออร์
<h3>Suuplier Work Environment</h3><dl> <li>self-assessment</li> <li>All 1st-tier supplier conduct annual self-assessments.</li></dl><dl> <li>On-site audits</li> <li>Critical suppliers are selected in consideration of transaction volume and self-assessment outcomes, and they receive on-site audits</li> <li>Year-round and special audits are performed on the employment of apprentices and student workers during the vacation period</li></dl><dl> <li>Third-party audits</li> <li>An EICC0certified auditor performs verifications on suppliers selected randomly</li> <li>Improvement tasks identified as a resdlt of audit outcomes are implemented within three months</li></dl>

การจัดการแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

ที่ Samsung เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในทุกส่วนของซัพพลายเชน ปฏิบัติตามข้อตกลงว่าสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เพื่อรับรองความปลอดภัยในที่ทำงาน และยึดถือหลักปฏิบัติที่กำหนดโดย Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) เราตรวจสอบซัพพลายเออร์ทุกรายตามมาตรฐานการตรวจสอบของ EICC เพื่อระบุปัญหาและดำเนินการปรับปรุงตามความจำเป็น ขณะที่เราสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์ระดับ 1 สร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย ความมุ่งมั่นต่อความปลอดภัยในที่ทำงานก็ครอบคลุมไปถึงซัพพลายเออร์ระดับ 2 โดยผ่านทางซัพพลายเออร์ระดับ 1 ด้วยเช่นกัน ในการดำเนินการดังกล่าว เราส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมในซัพพลายเชนของเรา

การรับรอง CFSP เกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง สำหรับผู้ถลุงแร่ในซัพพลายเชน

(ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2016)

Conflict Minerals-related CFSP Certification of Smelters along the Supply Chain This table describe Conflict Minerals-related CFSP Certification of Smelters along the Supply Chain in sustainability supply chain
การรับรอง CFSP เสร็จสมบูรณ์ การรับรอง CFSP กำลังดำเนินการ รวม
แทนทาลัม (Ta) 46 - 46
ดีบุก (Sn) 64 11 75
ทังสเตน (W) 38 - 38
ทอง (Au) 88 7 95