วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
ซัพพลายเชน

การจัดการซัพพลายเชนอย่างรับผิดชอบ

เราช่วยให้ซัพพลายเออร์ของเรามีความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่เหนือกว่า โดยอาศัยการสนับสนุนและความร่วมมือ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์องค์กรที่เหมาะสม และซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

ไอคอนเศรษฐกิจของภาพอินโฟกราฟิกกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชนและเกณฑ์ 5 ข้อในซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

ด้วยหลักปรัชญาว่าด้วยความยุติธรรม การเปิดกว้าง และความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เราจัดการดูแลซัพพลายเชนที่ประกอบด้วยซัพพลายเออร์ราว 2,200 รายทั่วโลก เราให้ความช่วยเหลือแก่ซัพพลายเออร์ในการปฏิบัติตาม ‘หลักปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ของ Samsung’ และดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎระเบียบท้องถิ่นและมาตรฐานสากล ด้วยการประเมินซัพพลายเออร์ เราจัดการความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนในแง่มุมของความยั่งยืน เช่น สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน การเงิน และอื่นๆ นอกจากนี้ เราสนับสนุนซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันและการเติบโตร่วมกัน

กลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชนและเกณฑ์ 5 ข้อ

 •  

  เศรษฐกิจ

  เราสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันอย่างรอบด้านในแง่ต้นทุน การส่งมอบ คุณภาพ เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพร่วมกับซัพพลายเออร์ และสร้างระบบนิเวศน์ความร่วมมือที่รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

 •  

  สังคม

  เราขอให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบระหว่างประเทศในเรื่องของการจัดการสิทธิมนุษยชน สภาพแวดล้อมการทำงาน จรรยาบรรณ และปัญหาเรื่องแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสร้างระบบการจัดการที่เปิดกว้างและโปร่งใส ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชน

 •  

  สิ่งแวดล้อม

  เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ที่มีใบรับรอง Eco Partner เพื่อให้เราสามารถประเมินและจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในชิ้นส่วน วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต

 
<h3>อินโฟกราฟแสดงการสร้างคุณค่าด้วยการจัดการที่ยั่งยืน</h3> <ul> <li>List 1)ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน (เศรษฐกิจ). </li> <li>List 2) การส่งมอบที่ตรงเวลา (เศรษฐกิจ) .</li> <li>List 3) ความสามารถด้านการแข่งขันของซัพพลายเออร์ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) .</li> <li>List 4) ตอบสนองต่อความเสี่ยง (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) .</li> <li>List 5) ความสามารถของบุคลากร (เศรษฐกิจ) </li> </ul>
ภาพนี้อธิบายอินโฟกราฟิกกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชนและเกณฑ์ 5 ข้อในซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

การดำเนินงานของซัพพลายเออร์

"ที่ Samsung เราพยายามที่จะสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับซัพพลายเออร์ชั้นนำโดยอาศัยความไว้วางใจที่มีต่อกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงปรับใช้กระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการจัดการดูแลระบบลงทะเบียนซัพพลายเออร์ของเรา พร้อมทั้งดำเนินการประเมินทุกปี เพื่อช่วยให้ซัพพลายเออร์ของเราเสริมสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่ต้องการนำเสนอเทคโนโลยีที่แตกต่างและทำธุรกิจร่วมกับ Samsung สามารถโพสต์รายงานข้อเสนอทางธุรกิจไว้บนพอร์ทัลการจัดซื้อจัดจ้างของเรา (www.secbuy.com) ได้ทุกเมื่อ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ (International Procurement Center - IPC) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดซื้อจัดจ้าง และ IPC ช่วยให้เราสามารถระบุซัพพลายเออร์ที่โดดเด่นในภูมิภาคสำคัญๆ ทั่วโลก"

รายการประเมินที่สำคัญสำหรับโปรแกรมลงทะเบียนซัพพลายเออร์ใหม่ของเรา

 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
"ขอให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดใน 22 ข้อ ครอบคลุมความปลอดภัยในการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันไฟ สุขภาพในการทำงาน สารอันตราย และอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
8 รายการของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : อุปกรณ์ป้องกันไฟ อันตรายและของเสีย ระบบระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ"
 
Labour Rights
"ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ตามข้อกำหนด 20 ข้อ รวมถึงการทำงานโดยสมัครใจ การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องชั่วโมงทำงาน และห้ามการเลือกปฏิบัติ
3 รายการของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : ห้ามใช้แรงงานเด็ก ค่าแรงขั้นต่ำ และห้ามการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม"
 
Eco-Partner
"ดำเนินการตรวจสอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรม และการใช้สารอันตราย
ดำเนินธุรกิจกับซัพพลายเออร์ที่ได้รับใบรับรอง Eco-Partner เท่านั้น"

กระบวนการประเมินอย่างรอบด้าน

ภาพอินโฟกราฟิกกระบวนการประเมินอย่างรอบด้าน (การประเมินตลอดปี การปรับปรุงตนเอง การประเมิน การจัดการการติดตามผล) ในซัพพลายเชน

โครงการความร่วมมือกับคู่ค้า

เพื่อยึดถือตามหลักปรัชญาธุรกิจของเราที่ว่า ‘ความได้เปรียบด้านการแข่งขันของเราที่ Samsung Electronics ต้องมาก่อนความได้เปรียบด้านการแข่งขันของซัพพลายเออร์’ เราจึงได้ผลักดันขอบเขตโครงการจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพื่อครอบคลุมทั้งซัพพลายเออร์ในประเทศและต่างประเทศ เราจัดหาโครงการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนเงินทุน การศึกษา และนวัตกรรม เพื่อให้ซัพพลายเออร์ของเราสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

 • KRW 822.8 billion : investment in the Win-Win Cooperation Fund

  กองทุน

  จัดตั้งกองทุนมูลค่า 1 ล้านล้านวอนกับธนาคารพาณิชย์

 • 16,209 Persons : Attendees of supplier training

  การเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน

  จัดหาหลักสูตรความเป็นผู้นำ ความเชี่ยวชาญในงาน หลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรอื่นๆ โดยใช้สถานที่ฝึกอบรมสำหรับซัพพลายเออร์

 • 487 companies : Suppliers that received Smart Factory support

  โครงการนวัตกรรม

  สนับสนุนซัพพลายเออร์และธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมทั่วประเทศ 1,000 รายให้สามารถพัฒนาความสามารถในการผลิต โดยปราศจากเงื่อนไขทางธุรกิจกับ Samsung

[ผลลัพธ์ในปี 2019 สำหรับโครงการความร่วมมือกับคู่ค้า]

* เราช่วยเหลือซัพพลายเออร์ระดับ 1 และ 2 ในการร้องเรียนปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ (+82-80-200-3300) หรือผ่านทางอีเมล (ssvoc@samsung.com), หรือผ่านทางระบบรายงานปัญหาทางออนไลน์บนพอร์ทัลความร่วมมือกับคู่ค้า (www.secbuy.com),พร้อมบริการให้คำปรึกษาแก่ซัพพลายเออร์ ณ สถานที่ตั้ง และการประชุมแลกเปลี่ยน

สภาพแวดล้อมการทำงานของซัพพลายเออร์

ที่ Samsung เราแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการรุดหน้าสร้างการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบให้เป็นไปตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อรับประกันความปลอดในสถานที่ทำงานและสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณที่ Responsible Business Alliance (RBA) กำหนดขึ้น เราตรวจติดตามซัพพลายเออร์ทั้งหมดของเราเป็นประจำตามมาตรฐานการตรวจสอบของ EICC เพื่อค้นหาปัญหาและปรับปรุงเมื่อจำเป็น ในขณะที่เราส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ชั้น 1 ของเราสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เราได้ต่อยอดความมุ่งมั่นในเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงานไปยังซัพพลายเออร์ชั้น 2 รายต่าง ๆ ด้วย โดยใช้ซัพพลายเออร์ชั้น 1 เป็นแบบอย่าง ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีส่วนในการสร้างระบบนิเวศที่เข้มแข็งทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรา

สภาพแวดล้อมการทำงานของซัพพลายเออร์
<h3>Suuplier Work Environment</h3><dl> <li>self-assessment</li> <li>All 1st-tier supplier conduct annual self-assessments.</li></dl><dl> <li>On-site audits</li> <li>Critical suppliers are selected in consideration of transaction volume and self-assessment outcomes, and they receive on-site audits</li> <li>Year-round and special audits are performed on the employment of apprentices and student workers during the vacation period</li></dl><dl> <li>Third-party audits</li> <li>An RBA0certified auditor performs verifications on suppliers selected randomly</li> <li>Improvement tasks identified as a resdlt of audit outcomes are implemented within three months</li></dl>

โรงหลอมและโรงกลั่นในซัพพลายเชนของ Samsung Electronics

Samsung Electronics ดำเนินงานระบบการจัดการแร่ที่อิงตาม ''แนวทางการตรวจสอบของ OECD สำหรับซัพพลายเชนที่มีความรับผิดชอบของแร่ที่มีแหล่งมาจากพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทและมีความเสี่ยงสูง (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas)' พร้อมทั้งจัดการโรงหลอมต่าง ๆ ในซัพพลายเชนผ่านซัพพลายเออร์ที่เราร่วมงานด้วย
เรามีความยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลรายชื่อโรงหลอมให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมรายต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้าของเราด้วย
นอกจากนี้ เราได้ส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ของเราร่วมงานกับโรงหลอมที่รับรองโดย RMAP (Responsible Minerals Assurance Process - กระบวนการการรับประกันแร่ที่เชื่อถือได้) และกำหนดให้โรงหลอมที่ยังไม่ได้รับการรับรองของเรา ได้รับการรับรองจาก RMAP

รายชื่อโรงหลอมและโรงกลั่น

(ข้อมูล ณ ปลายเดือนธันวาคม 2019)

โรงหลอมที่ผ่านการรับรอง์ โรงหลอมที่อยู่ในระหว่างกระบวนการการรับรอง รวม
แทนทาลัม (Ta) 40 - 40
ดีบุก (Sn) 76 - 76
ทังสเตน (W) 41 - 41
ทอง (Au) 104 - 104
※Cobalt(Co) - - 30

ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอโดย Samsung Electronics นั้น เป็นผลมาจากการอุทิศตนและความอุตสาหะของซัพพลายเออร์ทุกรายในห่วงโซ่อุปทานของเรา Samsung Electronics และซัพพลายเออร์ต่างมีความรับผิดชอบต่อความพึงพอใจที่ยั่งยืนของลูกค้าและประชาสังคม ยิ่งไปกว่านั้น เรายังให้คำมั่นสัญญาที่จะรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด โดยคำนึงถึงความเชื่อมั่นและความจริงใจเป็นสำคัญเพื่อสร้างคุณค่าที่ดีที่สุด

ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอโดย Samsung Electronics นั้น เป็นผลมาจากการอุทิศตนและความอุตสาหะของซัพพลายเออร์ทุกรายในห่วงโซ่อุปทานของเรา Samsung Electronics และซัพพลายเออร์ต่างมีความรับผิดชอบต่อความพึงพอใจที่ยั่งยืนของลูกค้าและประชาสังคม ยิ่งไปกว่านั้น เรายังให้คำมั่นสัญญาที่จะรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด โดยคำนึงถึงความเชื่อมั่นและความจริงใจเป็นสำคัญเพื่อสร้างคุณค่าที่ดีที่สุด

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed.

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. No.3 Changcao Road, Hi-Tech Industrial Zone, Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Lot K4-2F, Que Vo Ip Bac Ninh City, Bac Ninh, Vietnam
Yuhang Road., Shuyang Economic Develop Suqian City, Jiangsu Province, China
Adeka Corporation 70, Wanjusandan 2-Ro, Bongdong-Eup, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, Korea
Advantest Corp. 140, 3 Samgongdan 6-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Rm.1215, Luneng Plaza, No.18 Taigu Road. Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
Shin-Marunouchi Center Building, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Air Products and Chemicals Inc. 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, PA, United States
3, Nongseo-Ro, 46Beon-Gil, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyunggi-Do, Korea
Alps Electric Co., Ltd. 33 (Jangduk-Dong) Hanamsandan 5 Byunro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-Ku, Tokyo, Japan
Applied Materials Inc. (5F, Korea Design Center Bldg.,Yatap-Dong) 322, Yanghyeon-Ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
8 Upper Changi North Road, 506906, Singapore
3050 Bowers Avenul, Santa Clara, CA, United States
ASM International N.V. (1Dong, Chungnam Technopark Cheonan Valley)136, Jiksan-Ro,Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
3440 E University Phoenix Drive, Phoenix, AZ, United States
ASM Lithography Inc. Suites 3704-3706 37/F Tower Two Times Square, 1 Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong
25, 5Gil, Samsung 1 Ro, Hwasung-Si, Gyeonggi-Do, Korea
2650 W. Geronimo Place Chandler, AZ, United States
AU Optronics
Corp.
1 Li-Hsin Road.2, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
5 Li-Hsin Road.6, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
Avago
Technologies Ltd.
No 1 Yishun Avenue 7, Singapore
Biel Crystal Manufactory Ltd. Block A, 10/F., A1-A5 Mei Hing Ind. Bldg.,16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
BOE
Technology Group Co., Ltd.
No. 118 Jinghaiyi Road., Bda, Beijing, China
Bujeon Electronics Co., Ltd. Phuong Lieu Commune-Que Vo District, Bac Ninh, Vietnam
No 903, 3/2 Street, Phu Xa Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam
BYD Co., Ltd. No.3001, Baohe Road, Baolong Industrial Town, Longgang, Shenzhen, China
Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong, China
No 2, Yadi Road, The New-Type Industrial Park, Xi'an National Hi-Tech Industrial Development Zone, China
CammSys Corp. Ba Thien Industrial, Ba Hien Commune, Binh Xuyen Distric Vinh Phuc Province, Vietnam
Canon Inc. (9F,10F),607, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
One Canon Park, Melville, NY, United States
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8501, Japan
Cirrus Logic Inc. 7B Nightingale Way, Quartermile Edinburgh, United Kingdom
Coretronic
Corp.
No.2-1.Nanke 6Th.Road, Tainan Science-Based Industrial Park Tainan County, Taiwan
Corning
Inc.
One Riverfront Plaza Corning, NY, United States
Daeduck Electronics Co., Ltd. (Jeongwang-Dong), 335, Somanggongwon-Ro, Gyeonggi-Do, Korea
Daeyoung Electronics Co., Ltd. Lot HT-2-1, Road D2, Ho Chi Minh Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Dist. 9, Vietnam
Daifuku Co., Ltd. 14, Dongtanjiseong-Ro, Hwaseong-So, Gyeonggi-Do, Korea
7406 West Detroit Street, Chandler, AZ, United States
4-103, Komakihara, Komaki, Aichi, Japan
DAP Corporation 474-22 Anseongmachum-Road, Miyang-Myeon, Anseong-City, Kyunggi-Do, Korea
Dongjin Semichem Co., Ltd. 644, Baekbeom-Ro, Seo-Gu, Incheon, Korea
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. 132, Yakchon-Ro, Iksan-Si, Jeollabuk-Do, Korea
Dongyang E&P Inc. 76, Jinwisandanro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Nhan Hoa Ward-My Hao District-Hung Yen Province, Vietnam
Doosung Tech Luong Son Ip, Hoa Son Commune Hoa Binh Luong Son, Vietnam
Dr Enc SA de CV Manufacturas 622 Santa Rosa Jauregui Queretaro, Mexico
Dreamtech Co., Ltd. No.100, Huu Nghi Road, Vsip Bac Ninh Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
SUPPLIER ADDRESS
Edwards Limited 96, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Elentec co., Ltd. B-37, Sector-80, Phase-Ii, Noida, India
44F, Quang Minh Industrial Zone, Ha Noi, Vietnam
Eou Unit, 57/1&2, Ecotech-I, Extension-I, Greater Noida, India
Lot 2247, Jalan Rajawali, Mukim Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
EM-Tech Co., Ltd. Huaxian Road, Danshan Industrial Area, Chengyang District, Qingdao, Shandon, China
Yen Phong Ip Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Entegris Inc. 72, Je2Gongdan 1-Gil, Miyang-Myeon, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
117 Jonathan Blvd North Chaska, MN, United States
129 Concord Road, Billerica, MA, United States
31 Kaki Bukit Road 3, 06-08/11 Tech Link, Singapore
GoerTek Inc. No.268 Dongfang Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China
Lot L-06, Que Vo Industrial Park Nam Son Commune, Bac Ninh, Vietnam
Hanyang ENG Co., Ltd. 72, Yeongtong-Ro 26 Beon-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
HB Technology Co., Ltd. 87, Sandongro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungnam, Korea
Hitachi Ltd. 46, 2 Gongdan 8-Gil, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
2150 N. 1st Street, Ste. 350, San Jose, CA, United States
2460 North First Street, Suite 290, San Jose, CA, United States
8F Young Poong Bldg., 41 Cheonggyecheon-Ro, Chongro-Ku, Seoul, Korea
92, Sanho-Daero, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
1601A Room ,16F, Blk.1, No.18, Taigu R Oad, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
24-14 Nishi-Shimbashi, 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
Grantokyo South Tower, 9-2, Marunou Chi 1-Chome,Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
15-12 Nishi-Shimbashi 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
HNT Electronics Co., Ltd. Luong Son Industrial Park, Km 36, National Highway 6, Hoa Son Commune Luong Son, Hoa Binh, Vietnam
Hosiden Corp. Lot 1, Quang Chau Ip, Viet Yen Dicstrict, Bac Giang Province, Vietnam
Ibiden Co., Ltd. 15#, Rongchang East Street, BDA, Beijing, China
3-200, Gama-Cho, Ogaki, Gifu Pref, Japan
Innolux Corp. No.160 Kesyue Road., Chu-Nan Site, Hsinchu Science Park, Chu-Nan, Miao-L I, Taiwan
Intel Corp. 69/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Intops Co., Ltd. 148, Okgye 2 Gongdan-Ro, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
Yen Phong 1Z., Yen Phong Dist., Bac Ninh, Vietnam
Lot I-10-2, D2 Road, District 9 Ho Chi Minh, Vietnam
Inzi Display Co.,Ltd. 7880 Airway Road Suite#B6E, San Diego, CA, United States
Plot 220, Road 10, Amata Industrial Dong Nai Long Binh Ward, Bien Hoa City, Vietnam
Jahwa Electronics Co., Ltd. 1217, Chungcheong-Daero, Bugi-Myeon,Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
Plot 10, Khai Quang Industrial Park , Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Jiangsu Simand
Electric Co., Ltd.
No.111, Kangyuan Road, Xiangcheng District Suzhou, China
JX Nippon Mining &
Metals Corp.
54, Hansan-Gil, Cheongbuk-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
125 North Price Road. Chandler, AZ, United States
1008164 1-2, Otemachi 1Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Kirin Precision Co., Ltd. Av.Benito Juarez 131-5 Parque Industrial Queretaro, Santa Rosa Jauregui, Qro., Mexico
(Hanamdong) 106 287, Sonjae-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
KLA-Tencor
Corp.
1 Technology Drive. Milpitas, CA, United States
Kyocera Corp. 13F Kamco Yangjae Tower, 262 Kangnamdae-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
116, Beomjigi-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Lam Research Corp. 4F, 28, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Avenue Edouard-Dubois 20 Neuchatel, Switzerland
4650 Cushing Parkway. Fremont, CA, United States
Lens International HK Co., Ltd. Unit A, 7/F, Mg Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
LOT Vacuum Co., Ltd. (Shingeonji-Dong) 68, Gongdan1-Ro, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Maxford
Technology Limited
18 Floor, Chung Nam Building, 1 Loc Khart Road, Wanchai, Hong Kong
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated
Products Inc.
160 Rio Robles Drive, San Jose, CA, United States
Mcnex Co., Ltd. Lot Cn5, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phuc Son Industrial Park, Vietnam
MediaTek Inc. No.1, Dusing 1st Road., Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan
Meiko Electronics Co., Ltd. Lot Ld4, Thach That-Quoc Oai Industrial Zone, Phung Xa Commune, Thach That Dist, Hanoi, Vietnam
Micron
Technology Inc.
8000 S. Federal Way Boise, ID, United States
Miraenanotech Co., Ltd. A6-1, Saida International Industrial Complex, Xiqing, Tianjin, China
Murata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (Gt Tower, Seocho-Dong), 411, Seocho-Daero, Seocho-Gu, Seoul, Korea
9380 Carroll Park Drive San Diego, CA, United States
20 Fairbanks, Suite 187 Irvine, CA, United States
200 Yishun Ave 7, Singapore
Namuga Co., Ltd. Lot B9, Thuy Van Industrial Zone, Thuy Van Commune, Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam
New Motech Co., Ltd. 8, Hanamsandan 7Beon-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
7/156 Moo 4 T. Mabyangporn A. Pluakda Eng, Rayong, Thailand
Nitto Denko Corp. 33rd Floor, Grand Front Osaka, 4-20 Ofuka-Cho, Kita-Ku, Osaka 530-0011, Japan
NuFlare
Technology Inc.
8-1, Shinsugita-Cho, Isogo-Ku Yokohama, Kanagawa, Japan
NXP Semiconductors N.V. NXP Semiconductors Netherlands B.V. High Tech Campus 60, Eindhoven The Netherlands
Partron Co., Ltd. 22, Samsung 1-Ro 2-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Posco Co., Ltd 158# Shenxu Road Suzhou Industrial Park, China
Powerlogics Co., Ltd. 163 Gwahaksanup4Ro, Oksan-Myeon, Cheongwon-Gun, Chungchongbuk-Do, Korea
Khai Quang Industrial Zone Khai Quang Ward Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Praxair Technology Inc. (Teheran-Ro, Sinhan Building16F), 512, Teheran-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
7, 3Gongdan 2-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
PSK Inc. 48, Samsung 1 Ro 4-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Qorvo Inc. 1 Changi Business Park Avenue1, #04, Singapore
Rohm Co., Ltd. 159-13, Gasan Digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea
Samsung Display Co., Ltd. 95 Samsung 2nd Road. Nonsuh-Dong Kiheung-Gu, Yongin Gyeonggi-Do, Korea
77, 4Sandan 5-Gil, Cheonan-Si Seobuk-Gu, Chungcheongnam-Do, Korea
Yen Phong I Industrial Zone Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Maetan-Dong) 150, Maeyeong-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Semphil., Chip Block 5, Barrio, Batin O, Calamba, Laguna, Philippines
Yen Binh Industrial Zone Dong Tien Ward, Pho Yen Town Thai Nguyen Province, Vietnam
No.80 Xiaqing Road, The West Zone Of Teda, Tianjin, China
14F Tower A, SCC, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
788 Nanhe Road. Kunshan Et Development Jiangsu Province, China
Samsung SDI Co., Ltd. Yen Phong I - I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist, Bac Ninh, Vietnam
56, Gosan-Ro, Uiwang-Si 16073, Gyeonggi-Do, Korea
Gongse-Dong 150-20, Gongse-Ro, Giheung-Gu , Yonginsi, Gyeonggi-Do, Korea
SI Flex Co., Ltd. Lot A, Quang Chau Industrial Park, Bac Giang Province. Viet Yen District, Vietnam
Siltronic Corp. P.O. Box 1140, D-84479 Burghausen, Germany
12 Tampines Industrial Ave 5, Singapore
7200 NW Front Street. Portland, OR, United States
SMART Modular
Technologies Inc.
Av. Tegula, 888 Edificio Cristal - CEA Ponte Alta, Atibaia, Sao Paulo, Brazil
Soulbrain Co., Ltd. 34, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STI Co., Ltd. 1, Bonggi-Gil, Gongdo-Eup, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STMicroelectronics N.V. 5A Serangoon North Avenue 5, Singapore
Sumco Corp. Seavans North, 1-2-1 Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, Japan
19801 N. Tatum Blvd. Phoenix, AZ, United States
SUPPLIER ADDRESS
Sung Woo Electronics Co., Ltd. Thuan Thanh 3 Industrial Zone, Than H Khuong Commune, Bac Ninh, Vietnam
Synaptics Inc. 1251 Mckay Dr. San Jose, CA, United States
Taiwan PCB
Techvest Co., Ltd.
No.12, Kung Yeh 2nd Road., Pin Chen, Tao Yuan Hsien, Taiwan
Taiyo Nippon
Sanso Corp.
94, Eumbongmyeon-Ro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
150 Allen Road Basking Ridge, NJ, United States
3F, No.2 Bldg. Baowu Tower 1859 Expo Boulevard Shanghai Pudong, China
#1189 Bao-8 Road, Zong He Bao Shui Xi'An Shaanxi, China
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 International Business Park Nordic European Centre #06-28, Singapore
440 Stevens Ave., Suite 300 Solana San Diego, CA, United States
B2B 2Nd Floor, Building3, No.258 Xin Ling Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
43, Jayumuyeok 3-Gil, Masanhoewon-Gu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea
Nordring 23, Furth, Germany
TDK Corp. 11 North Buona Vista Drive #13-08 The Metropolis Tower 2, Singapore
Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
3505 Wharf Cable TV Tower, 9 Hoi Sh Ing Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
8F, Songnam Building, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea
No.1 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng City, Ningde, Fujian Province, China
St.Martin Str. 53, Munich, Germany
TES Co., Ltd. 2374-36, Jungbu-Daero, Yangji-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Texas Instruments Inc. 3-6, World Shipping Centre, Harbour City, 7 Canton Road, Hong Kong
The Dow Chemical Company 14F, 412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
(Backseok-Dong) 56, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
P.O. Box 60896 Charlotte, NC, United States
112, Seonggeo-Gil, Seonggeo-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
4F No.6, Lane 280, Zhongshan North Road, Taiwan
451 Bellevue Road. Newark, DE, United States
Tokyo Electron Ltd. 51, Jangangongdan 6-Gil, Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
1F, No.126 Hedan Road., Pudong, Shanghai, China
Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 107-6325, Japan
2400 Grove Blvd. Austin, TX, United States
Toshiba Corp. 20 Pasir Panjang Road #12-25/28 Mapletree Business City, Singapore
517, Yeongdong-Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
2570-1, Urasuda, Kamo-Shi, Niigata, Japan
Yeongdongdaero 517, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
Tripod Technology Corp. No.7, Middle Section, Mianzhou Avenue, Xiantao, Hubei, China
ULVAC, Inc. 5, Hansan-Gil, Cheongbuk-Eup, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Versum Materials Inc. (Singil-Dong) 283, Haebong-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
7201 Hamilton Blvd. Allentown, PA, United States
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 International Industrial City Xeda, Tianjin, China
No.26 Street 05 Vsip Bac Ninh Industrial Zone Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
Wonik IPS Co., Ltd. 75, Jinwisandan-Ro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Wonik Materials Co., Ltd. 30, Yangcheong 3-Gil, Yangcheong-Ri, Ochang-Eup, Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
1 2 3 4