วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
ซัพพลายเชน

การจัดการซัพพลายเชนอย่างรับผิดชอบ

เราช่วยให้ซัพพลายเออร์ของเรามีความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่เหนือกว่า โดยอาศัยการสนับสนุนและความร่วมมือ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์องค์กรที่เหมาะสม และซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

ไอคอนเศรษฐกิจของภาพอินโฟกราฟิกกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชนและเกณฑ์ 5 ข้อในซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

ด้วยหลักปรัชญาว่าด้วยความยุติธรรม การเปิดกว้าง และความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เราจัดการดูแลซัพพลายเชนที่ประกอบด้วยซัพพลายเออร์ราว 2,500 รายทั่วโลก เราให้ความช่วยเหลือแก่ซัพพลายเออร์ในการปฏิบัติตาม ‘หลักปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ของ Samsung’ และดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎระเบียบท้องถิ่นและมาตรฐานสากล ด้วยการประเมินซัพพลายเออร์ เราจัดการความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนในแง่มุมของความยั่งยืน เช่น สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน การเงิน และอื่นๆ นอกจากนี้ เราสนับสนุนซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันและการเติบโตร่วมกัน

กลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชนและเกณฑ์ 5 ข้อ

 •  

  เศรษฐกิจ

  เราสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันอย่างรอบด้านในแง่ต้นทุน การส่งมอบ คุณภาพ เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพร่วมกับซัพพลายเออร์ และสร้างระบบนิเวศน์ความร่วมมือที่รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

 •  

  สังคม

  เราขอให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบระหว่างประเทศในเรื่องของการจัดการสิทธิมนุษยชน สภาพแวดล้อมการทำงาน จรรยาบรรณ และปัญหาเรื่องแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสร้างระบบการจัดการที่เปิดกว้างและโปร่งใส ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชน

 •  

  สิ่งแวดล้อม

  เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ที่มีใบรับรอง Eco Partner เพื่อให้เราสามารถประเมินและจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในชิ้นส่วน วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต

 
<h3>อินโฟกราฟแสดงการสร้างคุณค่าด้วยการจัดการที่ยั่งยืน</h3> <ul> <li>List 1)ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน (เศรษฐกิจ). </li> <li>List 2) การส่งมอบที่ตรงเวลา (เศรษฐกิจ) .</li> <li>List 3) ความสามารถด้านการแข่งขันของซัพพลายเออร์ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) .</li> <li>List 4) ตอบสนองต่อความเสี่ยง (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) .</li> <li>List 5) ความสามารถของบุคลากร (เศรษฐกิจ) </li> </ul>
ภาพนี้อธิบายอินโฟกราฟิกกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชนและเกณฑ์ 5 ข้อในซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

การดำเนินงานของซัพพลายเออร์

"ที่ Samsung เราพยายามที่จะสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับซัพพลายเออร์ชั้นนำโดยอาศัยความไว้วางใจที่มีต่อกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงปรับใช้กระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการจัดการดูแลระบบลงทะเบียนซัพพลายเออร์ของเรา พร้อมทั้งดำเนินการประเมินทุกปี เพื่อช่วยให้ซัพพลายเออร์ของเราเสริมสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่ต้องการนำเสนอเทคโนโลยีที่แตกต่างและทำธุรกิจร่วมกับ Samsung สามารถโพสต์รายงานข้อเสนอทางธุรกิจไว้บนพอร์ทัลการจัดซื้อจัดจ้างของเรา (www.secbuy.com) ได้ทุกเมื่อ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ (International Procurement Center - IPC) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดซื้อจัดจ้าง และ IPC ช่วยให้เราสามารถระบุซัพพลายเออร์ที่โดดเด่นในภูมิภาคสำคัญๆ ทั่วโลก"

รายการประเมินที่สำคัญสำหรับโปรแกรมลงทะเบียนซัพพลายเออร์ใหม่ของเรา

 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
"ขอให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดใน 22 ข้อ ครอบคลุมความปลอดภัยในการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันไฟ สุขภาพในการทำงาน สารอันตราย และอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
8 รายการของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : อุปกรณ์ป้องกันไฟ อันตรายและของเสีย ระบบระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ"
 
Labour Rights
"ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ตามข้อกำหนด 20 ข้อ รวมถึงการทำงานโดยสมัครใจ การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องชั่วโมงทำงาน และห้ามการเลือกปฏิบัติ
3 รายการของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : ห้ามใช้แรงงานเด็ก ค่าแรงขั้นต่ำ และห้ามการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม"
 
Eco-Partner
"ดำเนินการตรวจสอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรม และการใช้สารอันตราย
ดำเนินธุรกิจกับซัพพลายเออร์ที่ได้รับใบรับรอง Eco-Partner เท่านั้น"

กระบวนการประเมินอย่างรอบด้าน

ภาพอินโฟกราฟิกกระบวนการประเมินอย่างรอบด้าน (การประเมินตลอดปี การปรับปรุงตนเอง การประเมิน การจัดการการติดตามผล) ในซัพพลายเชน

โครงการความร่วมมือกับคู่ค้า

เพื่อยึดถือตามหลักปรัชญาธุรกิจของเราที่ว่า ‘ความได้เปรียบด้านการแข่งขันของเราที่ Samsung Electronics ต้องมาก่อนความได้เปรียบด้านการแข่งขันของซัพพลายเออร์’ เราจึงได้ผลักดันขอบเขตโครงการจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพื่อครอบคลุมทั้งซัพพลายเออร์ในประเทศและต่างประเทศ เราจัดหาโครงการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนเงินทุน การศึกษา และนวัตกรรม เพื่อให้ซัพพลายเออร์ของเราสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

 • KRW 822.8 billion : investment in the Win-Win Cooperation Fund

  กองทุน

  จัดตั้งกองทุนมูลค่า 1 ล้านล้านวอนกับธนาคารพาณิชย์

 • 16,209 Persons : Attendees of supplier training

  การเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน

  จัดหาหลักสูตรความเป็นผู้นำ ความเชี่ยวชาญในงาน หลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรอื่นๆ โดยใช้สถานที่ฝึกอบรมสำหรับซัพพลายเออร์

 • 487 companies : Suppliers that received Smart Factory support

  โครงการนวัตกรรม

  สนับสนุนซัพพลายเออร์และธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมทั่วประเทศ 1,000 รายให้สามารถพัฒนาความสามารถในการผลิต โดยปราศจากเงื่อนไขทางธุรกิจกับ Samsung

[ผลลัพธ์ในปี 2018 สำหรับโครงการความร่วมมือกับคู่ค้า]

* เราช่วยเหลือซัพพลายเออร์ระดับ 1 และ 2 ในการร้องเรียนปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ (+82-80-200-3300) หรือผ่านทางอีเมล (ssvoc@samsung.com), หรือผ่านทางระบบรายงานปัญหาทางออนไลน์บนพอร์ทัลความร่วมมือกับคู่ค้า (www.secbuy.com),พร้อมบริการให้คำปรึกษาแก่ซัพพลายเออร์ ณ สถานที่ตั้ง และการประชุมแลกเปลี่ยน

สภาพแวดล้อมการทำงานของซัพพลายเออร์

ที่ Samsung เราแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการรุดหน้าสร้างการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบให้เป็นไปตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อรับประกันความปลอดในสถานที่ทำงานและสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณที่ Responsible Business Alliance (RBA) กำหนดขึ้น เราตรวจติดตามซัพพลายเออร์ทั้งหมดของเราเป็นประจำตามมาตรฐานการตรวจสอบของ EICC เพื่อค้นหาปัญหาและปรับปรุงเมื่อจำเป็น ในขณะที่เราส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ชั้น 1 ของเราสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เราได้ต่อยอดความมุ่งมั่นในเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงานไปยังซัพพลายเออร์ชั้น 2 รายต่าง ๆ ด้วย โดยใช้ซัพพลายเออร์ชั้น 1 เป็นแบบอย่าง ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีส่วนในการสร้างระบบนิเวศที่เข้มแข็งทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรา

สภาพแวดล้อมการทำงานของซัพพลายเออร์
<h3>Suuplier Work Environment</h3><dl> <li>self-assessment</li> <li>All 1st-tier supplier conduct annual self-assessments.</li></dl><dl> <li>On-site audits</li> <li>Critical suppliers are selected in consideration of transaction volume and self-assessment outcomes, and they receive on-site audits</li> <li>Year-round and special audits are performed on the employment of apprentices and student workers during the vacation period</li></dl><dl> <li>Third-party audits</li> <li>An RBA0certified auditor performs verifications on suppliers selected randomly</li> <li>Improvement tasks identified as a resdlt of audit outcomes are implemented within three months</li></dl>

การจัดการแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

Samsung Electronics งดใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้ง (Conflict minerals) เช่น แทนทาลัม ดีบุก ทังสเตน และทอง ที่ได้มาจากการทำเหมืองอย่างผิดหลักจริยธรรมในพื้นที่ขัดแย้ง 10 ประเทศของทวีปแอฟริกา ซึ่งรวมไปถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DR Congo) ทั้งนี้ เราจัดการห่วงโซ่อุปทานของเราโดยยึดตามหลักปฏิบัติของกระบวนการจัดจำหน่ายที่มีจริยธรรม เพื่อทำให้มั่นใจว่าซัพพลายเออร์ของเราจะคงไว้ซึ่งมาตรฐานในระดับสูงสุด เราจึงได้ทำการตรวจสอบแร่ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของซัพพลายเออร์รายต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบที่ปราศจากข้อขัดแย้ง เราจึงได้ใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อค้นหาแร่ที่มีข้อขัดแย้งในสายการผลิตของเราตาม ‘แนวทางการตรวจสอบของ OECD (OECD Due Diligence Guidance)’

การรับรองที่เกี่ยวกับแร่ที่มีข้อขัดแย้งของ RMAP ต่อโรงหลอมต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน

(ข้อมูล ณ ปลายเดือนธันวาคม 2018)

โรงหลอมที่ผ่านการรับรอง์ โรงหลอมที่อยู่ในระหว่างกระบวนการการรับรอง รวม
แทนทาลัม (Ta) 40 - 40
ดีบุก (Sn) 73 - 73
ทังสเตน (W) 41 - 41
ทอง (Au) 104 - 104

ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอโดย Samsung Electronics นั้น เป็นผลมาจากการอุทิศตนและความอุตสาหะของซัพพลายเออร์ทุกรายในห่วงโซ่อุปทานของเรา Samsung Electronics และซัพพลายเออร์ต่างมีความรับผิดชอบต่อความพึงพอใจที่ยั่งยืนของลูกค้าและประชาสังคม ยิ่งไปกว่านั้น เรายังให้คำมั่นสัญญาที่จะรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด โดยคำนึงถึงความเชื่อมั่นและความจริงใจเป็นสำคัญเพื่อสร้างคุณค่าที่ดีที่สุด

ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอโดย Samsung Electronics นั้น เป็นผลมาจากการอุทิศตนและความอุตสาหะของซัพพลายเออร์ทุกรายในห่วงโซ่อุปทานของเรา Samsung Electronics และซัพพลายเออร์ต่างมีความรับผิดชอบต่อความพึงพอใจที่ยั่งยืนของลูกค้าและประชาสังคม ยิ่งไปกว่านั้น เรายังให้คำมั่นสัญญาที่จะรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด โดยคำนึงถึงความเชื่อมั่นและความจริงใจเป็นสำคัญเพื่อสร้างคุณค่าที่ดีที่สุด

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed.

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. 213167 No.3Changcao Road, Hi-Tech Industrial Zone, Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Lot K4-2F, Que Vo IpBacNinh City, BacNinh, Vietnam
Yuhang Rd, Shuyang Economic Develop Suqian City, Jiangsu Province, China
Adeka Corporation 70, Wanjusandan 2-Ro, Bongdong-Eup, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, Korea
Advantest Corp. 140, 3Samgongdan 6-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Rm.1215,Luneng Plaza, No.18Taigu Rd Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
Shin-Marunouchi Center Building, 1-6 -2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Air Products and Chemicals Inc. 7201 Hamilton Boulevard Allentown PA, USA
3, Nongseo-Ro, 46Beon-Gil, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyunggi-Do, Korea
Alps Electric Co., Ltd. 33 (Jangduk-Dong) Hanamsandan5Byunro,Gwangsan-Gu,Gwangju, Korea
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-Ku, Tokyo, 145-8501, Japan
Applied Materials Inc. 8 Upper Changi North Road, 506906, Singapore
3050 Bowers Avenul Santa Clara CA, USA
(5F, Korea Design Center Bldg.,Yatap-Dong ) 322, Yanghyeon-Ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
ASM International N.V. (1Dong, ChungnamTechnoparkCheonan Valley)136, Jiksan-Ro,Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
3440 E University Phoenix Drive, USA
ASM Lithography Inc. Suites 3704-3706, Tower Two, Times Square. 1 Matheson Street, Causeway Bay,Hongkong
2650 W. Geronimo Place Chandler AZ, USA
25, 5Gil, Samsung 1 Ro, Hwasung-Si, Gyeonggi-Do, Korea
AU Optronics
Corp.
1 Li-HsinRd.2,Science-Based Industrial Park, Hsinchu, Taiwan
Avago
Technologies Ltd.
No 1 Yishun Avenue 7, Singapore
Biel Crystal Manufactory Ltd. Block A, 10/F., A1-A5 Mei Hing Ind. Bldg.,16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong,Hongkong
BOE
Technology Group Co., Ltd.
No. 118 Jinghaiyi Rd, Bda, Beijing, China
Bujeon Electronics Co., Ltd. Phuong Lieu Commune-Que Vo District -BacNinh Province, Vietnam
No 903, 3/2 Street, PhuXa Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam
BUMJIN B Block Jinherui Industrial Park, ShanpoVilageLilin Town Zhongkai High-Tech Zone,Huizhou City, China
BYD Co., Ltd. Xiangshui River, Economic DevelopmeNt Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong, China
No.3001, Baohe Road, BaolongIndustRial Town, Longgang, Shenzhen, China
No2, Yadi Road, The New-Type Industrial Park, Xi'An National Hi-Tech Industrial Development Zone, China
Yan An Road,Kui Chong, Long Gang, Shenzhen, China
CammSys Corp. Ba Thien Industrial, Ba Hien Commune, BinhXuyenDistric,VinhPhuc Province, Vietnam
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8501, Japan
(9F, 10F), 607, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
One Canon Park Melville New York, 11747, USA
Cirrus Logic Inc. 7B Nightingale Way, Quartermile Edinburgh, UK
Coretronic
Corp.
No.2-1.Nanke6Th.Road, Tainan ScienCe-Based Industrial Park Tainan County, Taiwan
Corning
Inc.
One Riverfront Plaza Corning New York , USA
Daeduck Electronics Co.,Ltd. (Jeongwang-Dong), 335, Somanggongwon-Ro, Gyeonggi-Do, Korea
Daeyoung Electronics Co., Ltd. Lot Ht-2-1, Road D2, Ho Chi Minh Hi Ho Chi Minh City Dist 9, Vietnam
Daifuku Co., Ltd. Komakihara Komaki Aichi, Japan
14, Dongtanjiseong-Ro, Hwaseong-So, Gyeonggi-Do, Korea
7406 West Detroit Street Chandler, USA
DAP Corporation 474-22 Anseongmachum-Road Miyang-Myeon, Anseong-City, Kyunggi-Do, Korea
DongjinSemichem Co., Ltd. 644, Baekbeom-Ro, Seo-Gu, Incheon, Korea
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. 132, Yakchon-Ro, Iksan-Si, Jeollabuk-Do, Korea
DongyangE&P Inc. 76, Jinwisandanro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Tongqiao Industrial Base Zhongkai H Igh-Tech Zone Huizhou Guangdong Province, China
NhanHoa Ward-My Hao District-Hung Yen Province, Vietnam
Doosung Tech Luong Son Ip, Hoa Son Commune HoaBinhLuong Son, Vietnam
DrEnc SA de CV Manufacturas 622 Santa Rosa Jauregui Queretaro, Mexico
Dreamtech Co., Ltd. No.100, HuuNghi Road, VsipBacNinhTu Son Town, BacNinh Province, Vietnam
SUPPLIER ADDRESS
Edwards Limited 96, 3Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Elentec co., Ltd. 44F, Quang Minh Industrial Zone, Ha Noi, Vietnam
B-37, Sector-80, Phase-Ii , Noida (Up), India
Eou Unit, 57/1&2, Ecotech-I, Extens Ion-I, Greater Noida, India
2247, JalanRajawali, KampungBatu 9 KebunBaru, 42500 TelokPanglimaGarang, Selangor,Malaysia
EM-Tech Co., Ltd. Yen PhongIp Yen Phong District BacNinh Province, Vietnam
Huaxian Road,Danshan Industrial Area, Chengyang District, Qingdao City, Shandong Province, China
Entegris Inc. 72, Je2Gongdan 1-Gil, Miyang-Myeon, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
129 Concord Road Billerica MA, USA
117 Jonathan Blvd N Chaska MN, USA
31 Kaki Bukit Road 3, 06-08/11 Tech Link, Singapore
GoerTek Inc. No.268Dongfang Road Hi-Tech IndustRy Development District Weifang Shandong, China
Lot L-06, Que Vo Industrial Park Nam Son Commune, BacNinh City, BacNinh Province, Vietnam
HanyangENGCo.,Ltd. 72, Yeongtong-Ro 26Beon-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Hitachi Ltd. 46, 2Gongdan 8-Gil, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
24-14, Nishi-Shimbashi, 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
15-12, Nishi-Shimbashi, 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
Grantokyo South Tower, 9-2, Marunou Chi 1-Chome,Chiyoda-Ku, Tokyo, 100- 6606, Japan
2150 N. 1St Street, Ste. 350 San Jose CA, USA
1601A Room ,16F,Blk.1,No.18,TaiguRoad,Waigaoqiao Free Trade Zone 2001 31,Shanghai, China
8F Young Poong Bldg., 41 Cheonggyecheon-Ro, Chongro-Ku, Seoul, Korea
92, Sanho-Daero, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, 730-906, Korea
2460 North First Street, Suite 290 San Jose CA, USA
HNT Electronics Co., Ltd. Luong Son Industrial Zone, Km 36, National Road 6, Hoa Son ward, Luong Son district, HoaBinh province, Vietnam
Hosiden Corp. Lot 1, QuangChauIp, Viet Yen DicsTrict, BacGiang Province, Vietnam
Ibiden Co., Ltd. 15#, Rongchang East Street, Bda, Beijing, China
3-200, Gama-Cho, Ogaki, Gifu Pref, Japan
Innolux Corp. No.160Kesyue Rd., Chu-Nan Site, HsInchu Science Park, Chu-Nan, Miao-LI,Taiwan
Intel Corp. 69/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong
Intops Co., Ltd. Yen Phong1Z., Yen Phong Dist., BacNinh Province, Vietnam
Lot I-10-2,D2 Road, District 9 Ho Chi Minh, Vietnam
148, Okgye 2 Gongdan-Ro, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
Inzi Display Co.,Ltd. 7880 Airway Road Suite#B6E San Diego San Diego, CA 92154, USA
Plot 220, Road 10, Amata Industrial Dong Nai Long Binh Ward, Bien Hoa City, Vietnam
Jahwa Electronics Co., Ltd. Plot 10, KhaiQuang Industrial Park , Vinh Yen City, VinhPhuc Province , Vietnam
Jiangsu Simand
Electric Co., Ltd.
No.111,Kangyuan Road,Xiangcheng District Suzhou, China
JX Nippon Mining &
Metals Corp.
54, Hansan-Gil, Cheongbuk-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
125 North Price Rd Chandler, USA
1008164 1-2, Otemachi1Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Kirin Precision Co., Ltd. (Hanamdong) 106 287, Sonjae-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
KLA-Tencor
Corp.
One Technology Drive Milpitas California, USA
Kyocera Corp. 116, Beomjigi-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
13FKamcoYangjae Tower, 262 Kangnamdae-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Lam Research Corp. Avenue Edouard-Dubois 20 Neuchatel, Switzerland
4F, 28, Pangyo-Ro 255 Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
4650 Cushing Parkway Fremont CA, USA
Lens International HK Co., Ltd. Unit A, 7/F, Mg Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong
LOT Vacuum Co., Ltd. (Shingeonji-Dong) 68, Gongdan1-Ro, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Maxford
Technology Limited
18 Floor, Chung Nam Building, 1 LocKhart Road, Wanchai, Hongkong
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated
Products Inc.
160 Rio Robles Drive San Jose CA, USA
Mcnex Co., Ltd. Lot Cn5, NinhBinh City, NinhBinh Province Phuc Son Industrial Park, Vietnam
MediaTek Inc. #03-01, No. 1, Fusionopolis Walk, Singapore
No.1, Dusing1St Rd., Science Park, Hsinchu, Taiwan
Meiko Electronics Co., Ltd. Lot Ld4, Thach That-QuocOai Industrial Zone, PhungXa Commune, Thach ThatDist, Hanoi, Vietnam
Micron
Technology Inc.
8000 S. Federal Way Boise Id, USA
1 North Coast Drive Singapore 757432, Singapore
Miraenanotech Co., Ltd. A6-1, Saida International Industrial Complex, Xiqing Tianjin, China
Murata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (Gt Tower, Seocho-Dong), 411, Seocho-Daero, Seocho-Gu, Seoul, Korea
The Exchange Tower No.2,189 Nanjing Tianjin Heping, China
200 Yishun Ave 7, Singapore
9380 Carroll Park Drive San Diego CA, USA
20 Fairbanks, Suite 187 Irvine CA, USA
Namuga Co., Ltd. Lot B9, Thuy Van Industrial Zone, Thuy Van Commune, Viet Tri City, PhuTho Province, Vietnam
New Motech Co., Ltd. 8, Hanamsandan7Beon-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
7/156 Moo 4 T.MabyangpornA.PluakdaEng, Rayong, Thailnad
Nitto Denko Corp. 33Rd Floor, Grand Front Osaka, 4-20 Ofuka-Cho, Kita-Ku, Osaka 530-0011, Japan
NuFlare
Technology Inc.
8-1, Shinsugita-Cho, Isogo-Ku Yokohama, Kanagawa, Japan
NXP Semiconductors N.V. NXP Semiconductors Netherlands B.V. High Tech Campus 60, Eindhoven The Netherlands
Partron Co., Ltd. 22, Samsung 1-Ro 2-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Posco Co., Ltd 158# Shenxu Road Suzhou Industrial Park, China
Powerlogics Co., Ltd. KhaiQuang Industrial Zone,KhaiQuang Ward,Vinh Yen City, VinhPhuc Province, Vietnam
Praxair Technology Inc. (Teheran-Ro,SinhanBuilding16F), 512,Teheran-Ro,Kangnam-Gu, Seoul, Korea
7, 3Gongdan 2-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
PSK Inc. 48, Samsung 1 Ro 4-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Qorvo Inc. 1 Changi Business Park Avenue1,#04, Singapore
Rohm Co., Ltd. 159-13,Gasan Digital 1-Ro,Geumcheon-Gu,Seoul,153-803, Korea
Samsung Display Co., Ltd. 95 Samsung 2nd Rd. Nonsuh-Dong Kiheung-Gu, Yongin, Gyeonggi-Do, Korea
77, 4Sandan 5-Gil, Cheonan-Si Seobuk-Gu, Chungcheongnam-Do, Korea
Yen Phong I Industrial Zone BacNinh Province Yen Phong District, Vietnam
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Maetan-Dong) 150, Maeyeong-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Yen Binh Industrial Zone Dong Tien Ward, Pho Yen Town Thai Nguyen Province,Vietnam
14F, Tower A, Scc, Junction Of HouHai Blvd And Haide1St Rd., Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
788 Nanhe Rd Kunshan Et Development Jiangsu Province, China
1, Weishan Road XiqingMecro-Electro Nics Industrial Park, XiqingDist, Tianjin, China
No.80XiaqingRoad,The West Zone Of Teda, Tianjin, China
Wellgrow Industrial Estate, 93 Moo 5, T.Bangsamak, A.Bangpakong, Chachoengsao, Thailand
Semphil., Chip Block 5, Barrio, Batino, Calamba, Laguna, Philippines
Samsung SDI Co., Ltd. Yen Phong I - I.P Yen Trung Commune, Yen PhongDist, BacNinh Province, Vietnam
Gongse-Dong 150-20, Gongse-Ro, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
56, Gosan-Ro, Uiwang-Si 16073, Gyeonggi-Do, Korea
SI Flex Co., Ltd. Lot A, QuangChau Industrial Park, BacGiang Province. Vietyen District, Vietnam
Siltronic Corp. 12 Tampines Industrial Ave 5, Singapore
7200 Nw Front Street Portland OR, USA
SMART Modular
Technologies Inc.
Av. Tegula, 888 Edificio Cristal - CEA Ponte Alta, Atibaia, Sao Paulo, Brazil
SoulbrainCo.,Ltd. 34, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STMicroelectronics N.V. 5ASerangoon North Avenue 5, Singapore
Sumco Corp. Seavans North, 1-2-1 Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, Japan
19801 N. Tatum Blvd Phoenix Arizona, USA
SUPPLIER ADDRESS
Sung Woo Electronics Co., Ltd. ThuanThanh 3 Industrial Zone, Than H Khuong Commune, ThuanThanh District, BacNinh Province, Vietnam
Synaptics Inc. 1251 Mckay Dr. San Jose CA, USA
Taiwan PCB
Techvest Co., Ltd.
No.12, Kung Yeh2Nd.Rd ., Pin Chen, Tao Yuan Hsien, Taiwan
Taiyo Nippon
Sanso Corp.
#1189 Bao-8 Road ,Zong He BaoShuiXi'An Shaanxi, China
94, Eumbongmyeon-Ro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
150 Allen Road Basking Ridge NJ, USA
3F, No.2 Bldg. Baowu Tower 1859 Expo Boulevard Shanghai Pudong, China
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 International Business Park Nordi C European Centre #06-28, Singapore
43, Jayumuyeok 3-Gil, Masanhoewon-Gu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea
Unit 2801-08, The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hongkong
B2B 2nd Floor,Building3, No.258Xin Ling Road, China(Shanghai) Pilot Free Trade Zone,Shanghai, China
440 Stevens Ave., Suite 300 Solana San Diego CA, USA
Furth, Nordring 23, Germany
2-7-19 Kyobashi Chuo-Ku, Tokyo, Japan
TDK Corp. 3505 Wharf Cable Tv Tower, 9 Hoi ShIng Road, Tsuen Wan, N.T., Hongkong
No.1Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng City, Ningde, Fujian Province, Prc., China
11 North Buona Vista Drive #13-08 The Metropolis Tower 2, Singapore
St.Martin Str. 53, Munich, Germany
8F, Songnam Building, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea
Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
TES Co., Ltd. 2374-36,Jungbu-Daero, Yangji-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Texas Instruments Inc. 3-6,World Shipping Centre, Harbour City, 7Canton Road, Hongkong
The Dow Chemical Company 412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
(Backseok-Dong)56, 3Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
112, Seonggeo-Gil, Seonggeo-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
4FNo.6, Lane 280, Zhongshan North Road, Taiwan
PO Box 60896 Charlotte NC, USA
451 Bellevue Road Newark DE, USA
Ul. Strefowa 16 Dzierzoniow, Polska
14F, 412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
BachtobeIetrasse 3, 8810 Horgen, Horgen, Switzerland
Tokyo Electron Ltd. Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 107-6325, Japan
51, Jangangongdan 6-Gil, Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
2400 Grove Blvd. Austin TX, USA
1F, No.126Hedan Rd. Pudong Shang Hai 200131, China
Toshiba Corp. 517, Yeongdong-Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
20 PasirPanjang Road #12-25/28 Mapletree Business City, Singapore
2570-1, Urasuda, Kamo-Shi, Nigata, Japan
72-34, Horikawa-Cho, Saiwai-Ku, Kaw Asaki-Shi, Kanagawa, Japan
Tripod Technology Corp. No.7, Middle Section, MianzhouAvenXiantao Hubei, China
UIL Co., Ltd. Lot F1Que Vo Expanded Industrial Zone, Phuonglieu, Quevo, Bacninh, Vietnam
ULVAC, Inc. 5, Hansan-Gil, Cheongbuk-Eup, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Versum Materials Inc. (Singil-Dong) 283, Haebong-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
7201 Hamilton Blvd. Allentown, USA
WiSol Co., Ltd. D1-1, D1-3 International Industrial City Xeda Tianjin, China
No.26 Street 05 VsipBacNinh Industrial Zone Tu Son Town, BacNinh Province, Vietnam
Wonik Materials Co., Ltd. 30, Yangcheong 3-Gil, Yangcheong-Ri, Ochang-Eup, Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
WonikIPS Co., Ltd. 75, Jinwisandan-Ro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
1 2 3 4