วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2020
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร
ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
ซัพพลายเชน

การจัดการซัพพลายเชนอย่างรับผิดชอบ

เราช่วยให้ซัพพลายเออร์ของเรามีความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่เหนือกว่า โดยอาศัยการสนับสนุนและความร่วมมือ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์องค์กรที่เหมาะสม และซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

ไอคอนเศรษฐกิจของภาพอินโฟกราฟิกกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชนและเกณฑ์ 5 ข้อในซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

ด้วยหลักปรัชญาว่าด้วยความยุติธรรม การเปิดกว้าง และความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เราจัดการดูแลซัพพลายเชนที่ประกอบด้วยซัพพลายเออร์ราว 2,500 รายทั่วโลก เราให้ความช่วยเหลือแก่ซัพพลายเออร์ในการปฏิบัติตาม ‘หลักปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ของ Samsung’ และดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎระเบียบท้องถิ่นและมาตรฐานสากล ด้วยการประเมินซัพพลายเออร์ เราจัดการความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนในแง่มุมของความยั่งยืน เช่น สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน การเงิน และอื่นๆ นอกจากนี้ เราสนับสนุนซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันและการเติบโตร่วมกัน

กลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชนและเกณฑ์ 5 ข้อ

 •  

  เศรษฐกิจ

  เราสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันอย่างรอบด้านในแง่ต้นทุน การส่งมอบ คุณภาพ เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพร่วมกับซัพพลายเออร์ และสร้างระบบนิเวศน์ความร่วมมือที่รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

 •  

  สังคม

  เราขอให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบระหว่างประเทศในเรื่องของการจัดการสิทธิมนุษยชน สภาพแวดล้อมการทำงาน จรรยาบรรณ และปัญหาเรื่องแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสร้างระบบการจัดการที่เปิดกว้างและโปร่งใส ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชน

 •  

  สิ่งแวดล้อม

  เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ที่มีใบรับรอง Eco Partner เพื่อให้เราสามารถประเมินและจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในชิ้นส่วน วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต

 
<h3>อินโฟกราฟแสดงการสร้างคุณค่าด้วยการจัดการที่ยั่งยืน</h3> <ul> <li>List 1)ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน (เศรษฐกิจ). </li> <li>List 2) การส่งมอบที่ตรงเวลา (เศรษฐกิจ) .</li> <li>List 3) ความสามารถด้านการแข่งขันของซัพพลายเออร์ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) .</li> <li>List 4) ตอบสนองต่อความเสี่ยง (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) .</li> <li>List 5) ความสามารถของบุคลากร (เศรษฐกิจ) </li> </ul>
ภาพนี้อธิบายอินโฟกราฟิกกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชนและเกณฑ์ 5 ข้อในซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

การดำเนินงานของซัพพลายเออร์

"ที่ Samsung เราพยายามที่จะสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับซัพพลายเออร์ชั้นนำโดยอาศัยความไว้วางใจที่มีต่อกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงปรับใช้กระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการจัดการดูแลระบบลงทะเบียนซัพพลายเออร์ของเรา พร้อมทั้งดำเนินการประเมินทุกปี เพื่อช่วยให้ซัพพลายเออร์ของเราเสริมสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่ต้องการนำเสนอเทคโนโลยีที่แตกต่างและทำธุรกิจร่วมกับ Samsung สามารถโพสต์รายงานข้อเสนอทางธุรกิจไว้บนพอร์ทัลการจัดซื้อจัดจ้างของเรา (www.secbuy.com) ได้ทุกเมื่อ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ (International Procurement Center - IPC) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดซื้อจัดจ้าง และ IPC ช่วยให้เราสามารถระบุซัพพลายเออร์ที่โดดเด่นในภูมิภาคสำคัญๆ ทั่วโลก"

รายการประเมินที่สำคัญสำหรับโปรแกรมลงทะเบียนซัพพลายเออร์ใหม่ของเรา

 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
"ขอให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดใน 22 ข้อ ครอบคลุมความปลอดภัยในการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันไฟ สุขภาพในการทำงาน สารอันตราย และอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
8 รายการของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : อุปกรณ์ป้องกันไฟ อันตรายและของเสีย ระบบระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ"
 
Labour Rights
"ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ตามข้อกำหนด 20 ข้อ รวมถึงการทำงานโดยสมัครใจ การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องชั่วโมงทำงาน และห้ามการเลือกปฏิบัติ
3 รายการของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : ห้ามใช้แรงงานเด็ก ค่าแรงขั้นต่ำ และห้ามการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม"
 
Eco-Partner
"ดำเนินการตรวจสอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรม และการใช้สารอันตราย
ดำเนินธุรกิจกับซัพพลายเออร์ที่ได้รับใบรับรอง Eco-Partner เท่านั้น"

กระบวนการประเมินอย่างรอบด้าน

ภาพอินโฟกราฟิกกระบวนการประเมินอย่างรอบด้าน (การประเมินตลอดปี การปรับปรุงตนเอง การประเมิน การจัดการการติดตามผล) ในซัพพลายเชน

โครงการความร่วมมือกับคู่ค้า

เพื่อยึดถือตามหลักปรัชญาธุรกิจของเราที่ว่า ‘ความได้เปรียบด้านการแข่งขันของเราที่ Samsung Electronics ต้องมาก่อนความได้เปรียบด้านการแข่งขันของซัพพลายเออร์’ เราจึงได้ผลักดันขอบเขตโครงการจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพื่อครอบคลุมทั้งซัพพลายเออร์ในประเทศและต่างประเทศ เราจัดหาโครงการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนเงินทุน การศึกษา และนวัตกรรม เพื่อให้ซัพพลายเออร์ของเราสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

 • KRW 822.8 billion : investment in the Win-Win Cooperation Fund

  กองทุน

  จัดตั้งกองทุนมูลค่า 1 ล้านล้านวอนกับธนาคารพาณิชย์

 • 16,209 Persons : Attendees of supplier training

  การเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน

  จัดหาหลักสูตรความเป็นผู้นำ ความเชี่ยวชาญในงาน หลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรอื่นๆ โดยใช้สถานที่ฝึกอบรมสำหรับซัพพลายเออร์

 • 487 companies : Suppliers that received Smart Factory support

  โครงการนวัตกรรม

  สนับสนุนซัพพลายเออร์และธุรกิจขนาดย่อมทั่วประเทศ 1,000 ราย โดยปราศจากเงื่อนไขทางธุรกิจกับ Samsung

[ผลลัพธ์ในปี 2017 สำหรับโครงการความร่วมมือกับคู่ค้า]

* เราช่วยเหลือซัพพลายเออร์ระดับ 1 และ 2 ในการร้องเรียนปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ (+82-80-200-3300) หรือผ่านทางอีเมล (ssvoc@samsung.com), หรือผ่านทางระบบรายงานปัญหาทางออนไลน์บนพอร์ทัลความร่วมมือกับคู่ค้า (www.secbuy.com),พร้อมบริการให้คำปรึกษาแก่ซัพพลายเออร์ ณ สถานที่ตั้ง และการประชุมแลกเปลี่ยน

สภาพแวดล้อมการทำงานของซัพพลายเออร์

ที่ Samsung เราแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการรุดหน้าสร้างการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบให้เป็นไปตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อรับประกันความปลอดในสถานที่ทำงานและสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณที่ Responsible Business Alliance (RBA) กำหนดขึ้น เราตรวจติดตามซัพพลายเออร์ทั้งหมดของเราเป็นประจำตามมาตรฐานการตรวจสอบของ EICC เพื่อค้นหาปัญหาและปรับปรุงเมื่อจำเป็น ในขณะที่เราส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ชั้น 1 ของเราสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เราได้ต่อยอดความมุ่งมั่นในเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงานไปยังซัพพลายเออร์ชั้น 2 รายต่าง ๆ ด้วย โดยใช้ซัพพลายเออร์ชั้น 1 เป็นแบบอย่าง ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีส่วนในการสร้างระบบนิเวศที่เข้มแข็งทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรา

สภาพแวดล้อมการทำงานของซัพพลายเออร์
<h3>Suuplier Work Environment</h3><dl> <li>self-assessment</li> <li>All 1st-tier supplier conduct annual self-assessments.</li></dl><dl> <li>On-site audits</li> <li>Critical suppliers are selected in consideration of transaction volume and self-assessment outcomes, and they receive on-site audits</li> <li>Year-round and special audits are performed on the employment of apprentices and student workers during the vacation period</li></dl><dl> <li>Third-party audits</li> <li>An RBA0certified auditor performs verifications on suppliers selected randomly</li> <li>Improvement tasks identified as a resdlt of audit outcomes are implemented within three months</li></dl>

การจัดการแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

Samsung Electronics งดใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้ง (Conflict minerals) เช่น แทนทาลัม ดีบุก ทังสเตน และทอง ที่ได้มาจากการทำเหมืองอย่างผิดหลักจริยธรรมในพื้นที่ขัดแย้ง 10 ประเทศของทวีปแอฟริกา ซึ่งรวมไปถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DR Congo) ทั้งนี้ เราจัดการห่วงโซ่อุปทานของเราโดยยึดตามหลักปฏิบัติของกระบวนการจัดจำหน่ายที่มีจริยธรรม เพื่อทำให้มั่นใจว่าซัพพลายเออร์ของเราจะคงไว้ซึ่งมาตรฐานในระดับสูงสุด เราจึงได้ทำการตรวจสอบแร่ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของซัพพลายเออร์รายต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบที่ปราศจากข้อขัดแย้ง เราจึงได้ใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อค้นหาแร่ที่มีข้อขัดแย้งในสายการผลิตของเราตาม ‘แนวทางการตรวจสอบของ OECD (OECD Due Diligence Guidance)’

การรับรองที่เกี่ยวกับแร่ที่มีข้อขัดแย้งของ RMAP ต่อโรงหลอมต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน

(ข้อมูล ณ ปลายเดือนธันวาคม 2017)

โรงหลอมที่ผ่านการรับรอง์ โรงหลอมที่อยู่ในระหว่างกระบวนการการรับรอง รวม
แทนทาลัม (Ta) 42 - 42
ดีบุก (Sn) 69 2 71
ทังสเตน (W) 41 - 41
ทอง (Au) 98 3 101

ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอโดย Samsung Electronics นั้น เป็นผลมาจากการอุทิศตนและความอุตสาหะของซัพพลายเออร์ทุกรายในห่วงโซ่อุปทานของเรา Samsung Electronics และซัพพลายเออร์ต่างมีความรับผิดชอบต่อความพึงพอใจที่ยั่งยืนของลูกค้าและประชาสังคม ยิ่งไปกว่านั้น เรายังให้คำมั่นสัญญาที่จะรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด โดยคำนึงถึงความเชื่อมั่นและความจริงใจเป็นสำคัญเพื่อสร้างคุณค่าที่ดีที่สุด

ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอโดย Samsung Electronics นั้น เป็นผลมาจากการอุทิศตนและความอุตสาหะของซัพพลายเออร์ทุกรายในห่วงโซ่อุปทานของเรา Samsung Electronics และซัพพลายเออร์ต่างมีความรับผิดชอบต่อความพึงพอใจที่ยั่งยืนของลูกค้าและประชาสังคม ยิ่งไปกว่านั้น เรายังให้คำมั่นสัญญาที่จะรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด โดยคำนึงถึงความเชื่อมั่นและความจริงใจเป็นสำคัญเพื่อสร้างคุณค่าที่ดีที่สุด

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. LOT K4-2F, QUE VO IP BAC NINH CITY, BAC NINH, VIETNAM VAN DUONG COMMU
213167 NO.3 CHANGCAO ROAD, HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, WUJIN, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
YUHANG RD, SHUYANG ECONOMIC DEVELOP SUQIAN CITY JIANGSU PROVINCE, CHINA
Advantest Corp. 140, 3SAMGONGDAN 6-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
SHIN-MARUNOUCHI CENTER BUILDING,1-6-2 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
RM.1215,LUNENG PLAZA,NO.18 TAIGU RD WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE, SHANGHAI
Air Products and Chemicals Inc. 3, NONGSEO-RO, 46BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYUNGGI-DO, KOREA
7201 HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN PA
Alps Electric Co., Ltd. 33 (JANGDUK-DONG) HANAMSANDAN5BYUNRO GWANGSAN-GU GWANGJU, KOREA
1-7, YUKIGAYA-OTSUKAMACHI, OTA-KU, TOKYO, 145-8501
APPLIED MATERIALS 8 UPPER CHANGI NORTH ROAD, SINGAPOR E 506906, SINGAPORE
3050 BOWERS AVENUL SANTA CLARA CA
(5F, KOREA DESIGN CENTER BLDG., YATAP-DONG) 322, YANGHYEON-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
ASM International N.V. (1DONG, CHUNGNAM TECHNOPARK CHEONAN VALLEY)136, JIKSAN-RO, JIKSAN-EUP, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO
3440 E UNIVERSITY PHOENIX DRIVE
ASM Lithography Inc. SUITES 3704-3706 37/F TOWER TWO TIMES SQUARE, 1 MATHESON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG
2650 W. GERONIMO PLACE CHANDLER AZ
25, 5GIL, SAMSUNG1RO, HWASUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
AU Optronics
Corp.
1 LI-HSIN RD.2,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
5 LI-HSIN RD.6,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
Avago
Technologies Ltd.
NO 1 YISHUN AVENUE 7 SINGAPORE
BOE
Technology Group Co., Ltd.
NO. 118 JINGHAIYI RD, BDA, BEIJING
Biel Crystal Manufactory Ltd. BLOCK A, 10/F., A1-A5 MEI HING IND. BLDG.,16-18 HING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
BUMJIN B BLOCK JINHERUI INDUSTRIAL PARK, SHANPO VILAGE LILIN TOWN ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE, HUIZHOU CITY, CHINA
SAIDAGONGYEYUANSIZHILU6HAO TIANJIN XIQINGQU
SHA HU KO CUN CHANG PING TOWN DONGG UAN CITY GUANG DONG
BYD Co., Ltd. XIANGSHUI RIVER, ECONOMIC DEVELOPME NT ZONE, DAYA BAY, HUIZHOU, GUANGDO NG, P.R.CHINA
NO.3001, BAOHE ROAD, BAOLONG INDUST RIAL TOWN, LONGGANG, SHENZHEN, P.R. CHINA
NO2,YADI ROAD, THE NEW-TYPE INDUSTRIAL PARK ,XI'AN NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE
YAN AN ROAD, KUI CHONG, LONG GANG, SHENZHEN, CHINA 518119
Canon Inc. 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501, JAPAN
(9F,10F),607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ONE CANON PARK MELVILLE NEW YORK, 11747
Cirrus Logic Inc. 7B NIGHTINGALE WAY, QUARTERMILE EDINBURGH
Coretronic
Corp.
NO.2-1.NANKE 6TH.ROAD, TAINAN SCIEN CE-BASED INDUSTRIAL PARK TAINAN COUNTY, TAIWAN, R.O.C.
Corning
Inc.
ONE RIVERFRONT PLAZA CORNING NEW YORK, UNITED STATES
Daifuku Co., Ltd. KOMAKIHARA KOMAKI AICHI JAPAN
14, DONGTANJISEONG-RO, HWASEONG-SO, GYEONGGI-DO, KOREA
7406 WEST DETROIT STREET CHANDLER USA
Dongyang E&P Inc. TONGQIAO INDUSTRIAL BASE ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE HUIZHOU GUANGDONG PROVINCE
DOOSUNG TECH LUONG SON IP, HOA SON COMMUNE HOA BINH LUONG SON
Dr Enc SA de CV MANUFACTURAS 622 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
Dreamtech Co., Ltd. NO.100,HUU NGHI ROAD, VSIP BAC NINH TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE VIETNAM
SUPPLIER ADDRESS
Elentec co., Ltd. 44F, QUANG MINH INDUSTRIAL ZONE, HANOI, VIETNAM
ELK Corp. 89 DAEDEOK TECHNO 2TH ST, GWANGPEONG-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA
EM-Tech Co., Ltd. YEN PHONG IP YEN PHONG DISTRICT BAC NINH PROVINCE
HUAXIAN ROAD,DANSHAN INDUSTRIAL AREA, CHENGYANG DISTRICT QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE
Entegris Inc. 72, JE2GONGDAN 1-GIL, MIYANG-MYEON, ANSEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
129 CONCORD ROAD BILLERICA
117 JONATHAN BLVD N CHASKA MN
31 KAKI BUKIT ROAD 3, 06-08/11 TECH LINK SINGAPORE
Glonics Viet Nam Co., Ltd. NO 903, 3/2 STREET, PHU XA COMMUNE, THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE
GoerTek Inc. NO.268 DONGFANG ROAD HI-TECH INDUST RY DEVELOPMENT DISTRICT WEIFANG SHANDONG
LOT L-06, QUE VO INDUSTRIAL PARK NAM SON COMMUNE, BAC NINH CITY BAC NINH PROVINCE
Hitachi Ltd. 46, 2GONGDAN 8-GIL, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
24-14 NISHI-SHIMBASHI, 1-CHOME, MIN ATO-KU, TOKYO 105-8717 JAPAN
15-12,NISHI-SHIMBASHI 2-CHOME, MINATO-KU
GRANTOKYO SOUTH TOWER, 9-2, MARUNOU CHI 1-CHOME,CHIYODA-KU, TOKYO, 100- 6606, JAPAN
2150 N. 1ST STREET, STE. 350 SAN JOSE CA
1601A ROOM ,16F,BLK.1,NO.18,TAIGU R OAD,WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE 2001 31, SHANGHAI
8F YOUNG POONG BLDG., 41 CHEONGGYECHEON-RO, CHONGRO-KU, SEOUL, KOREA, 110-752
92, SANHO-DAERO, GUMI-SI, GYEONGSANGBUK-DO, 730-906, KOREA
2460 NORTH FIRST STREET, SUITE 290 SAN JOSE CA
HNT Electronics Co., Ltd. LUONG SON INDUSTRIAL PARK, KM 36, NATIONAL HIGHWAY 6, HOA SON COMMUNE LUONG SON, HOA BINH
Hosiden Corp. LOT 1, QUANG CHAU IP, VIET YEN DICS TRICT, BAC GIANG PROVINCE, VIETNAM
Ibiden Co., Ltd. 15#, RONGCHANG EAST STREET, BDA, BEIJING CHINA, 100176
3-200, GAMA-CHO, OGAKI, GIFU PREF JAPAN
Innolux Corp. NO.160 KESYUE RD., CHU-NAN SITE, HS INCHU SCIENCE PARK, CHU-NAN, MIAO-L I, TAIWAN
Intel Corp. 69/F, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
Interflex Co., Ltd. LOT CN05, BA THIEN IP, BINH XUYEN DISTRICT, VINH PHUC PROVINCE
(SUNGGOKDONG) 149 KANGCHONRO DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO
Jahwa Electronics Co., Ltd. PLOT 10, KHAI QUANG INDUSTRIAL PARK , VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIETNAM
Jiangsu Simand
Electric Co., Ltd.
NO.111,KANGYUAN ROAD, XIANGCHENG DISTRICT SUZHOU CHINA
JX Nippon Mining &
Metals Corp.
54, HANSAN-GIL, CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, 451-833 REP. OF KOREA
125 NORTH PRICE RD CHANDLER
1008164 1-2, OTEMACHI 1CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
KLA-Tencor
Corp.
ONE TECHNOLOGY DRIVE MILPITAS CALIFORNIA, USA
Kyocera Corp. (WONSI-DONG) 116, BEOMJIGI-RO, DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
13F KAMCO YANGJAE TOWER, 262 KANGNAMDAE-RO, KANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
116,BEOMJIGI-RO,DANWON-GU,ANSAN-SI,GYEONGGI-DO
Lam Research Corp. AVENUE EDOUARD-DUBOIS 20 NEUCHATEL
4F, 28, PANGYO-RO 255BEON-GIL, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
4650 CUSHING PARKWAY FREMONT
Lens International HK Co., Ltd. UNIT A,7/F, MG TOWER, 133 HOI BUN ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
Maxford
Technology Limited
18 FLOOR, CHUNG NAM BUILDING, 1 LOC KHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated
Products Inc.
160 RIO ROBLES DRIVE SAN JOSE CA
Mcnex Co., Ltd. LOT CN5, NINH BINH CITY, NINH BINH PROVINCE PHUC SON INDUSTRIAL PARK
MediaTek Inc. #03-01, NO. 1, FUSIONOPOLIS WALK, SINGAPORE
2F,NO. 132-2, SING-SHAN RD., NEIHU, TAIPEI, TAIWAN
Micron
Technology Inc.
8000 S. FEDERAL WAY BOISE ID
1 NORTH COAST DRIVE SINGAPORE 757432 SINGAPORE
MMurata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (GT TOWER, SEOCHO-DONG), 411, SEOCHO-DAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
THE EXCHANGE TOWER NO.2, 189 NANJING TIANJIN HEPING
200 YISHUN AVE 7 SINGAPORE
9380 CARROLL PARK DRIVE SAN DIEGO CALIFORNIA
20 FAIRBANKS, SUITE 187 IRVINE CA
Namuga Co., Ltd. LOT B9, THUY VAN INDUSTRIAL ZONE, THUY VAN COMMUNE, VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE
Nitto Denko Corp. 165 CHEONGBUKSANDAN-RO,CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO
33RD FLOOR, GRAND FRONT OSAKA, 4-20 OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA 530-0011,
NuFlare
Technology Inc.
8-1, SHINSUGITA-CHO, ISOGO-KU YOKOHAMA, KANAGAWA, JAPAN
NXP Semiconductors N.V. NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS B.V. HIGH TECH CAMPUS 60, EINDHOVEN THE NETHERLANDS
Partron Co., Ltd. 22, SAMSUNG 1-RO 2-GIL, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
Praxair Technology Inc. (TEHERAN-RO,SINHAN BUILDING16F), 512,TEHERAN-RO,KANGNAMGU, SEOUL, KOREA
7, 3GONGDAN 2-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
Qorvo Inc. 1 CHANGI BUSINESS PARK AVENUE1, #04- SINGAPORE
Rohm Co., Ltd. 159-13,GASAN DIGITAL 1-RO, GEUMCHEON-GU, SEOUL, 153-803, KOREA
Samsung Display Co., Ltd. 95 SAMSUNG 2ND RD. NONSUH-DONG KIHEUNG-GU, YONGIN GYEONGGI-DO
77, 4SANDAN 5-GIL, CHEONAN-SI SEOBUK-GU, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
YEN PHONG I INDUSTRIAL ZONE BAC NINH PROVINCE YEN PHONG DISTRICT
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. YEN BINH INDUSTRIAL ZONE DONG TIEN WARD, PHO YEN TOWN THAI NGUYEN PROVINCE
(MAETAN-DONG) 150, MAEYEONG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
14F,TOWER A,SCC, JUNCTION OF HOU HAI BLVD AND HAIDE 1ST RD., NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
788 NANHE RD KUNSHAN ET DEVELOPMENT JIANGSU PROVINCE CHINA
1,WEISHAN ROAD XIQING MECRO-ELECTRO NICS INDUSTRIAL PARK, XIQING DIST TIANJIN CHINA
NO.80 XIAQING ROAD,THE WEST ZONE OF TEDA, TIANJIN, CHINA
3655 N. 1ST SAN JOSE CA
WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 93 MOO 5, T.BANGSAMAK, A.BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24180, THAILAND
TIANJINSHIHEXIQUHEINUCHENGDAO27 TIANJIN
SEMPHIL., CHIP BLOCK 5, BARRIO, BATINO, CALAMBA, LAGUNA, PHILIPPINES
Samsung SDI Co., Ltd. YEN PHONG I - I.P YEN TRUNG COMMUNE , YEN PHONG DIST, BAC NINH PROVINCE, VIETNAM
GONGSE-DONG 150-20, GONGSE-RO, GIHEUNG-GU , YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
56, GOSAN-RO, UIWANG-SI 16073, GYEONGGI-DO, KOREA
YIXIANYUAN SCIENTIFIC INDUSTRIAL PARK, TIANJIN 301726, CHINA
Seowonintech Co., Ltd. YEN PHONG INDUSTRIAL ZONE, LONG CHA U COMMUNE YEN PHONG DISTRIC, BAC NI NH PROVINCE
ZHENGYING INDUSTRIAL AREA BEIZHAKOU, JINNAN DIST, TIANJIN
Shin Heung Precision Co., Ltd.. A1 ROAD DONGLI EDA TIANJIN
SI Flex Co., Ltd. LOT A, QUANG CHAU INDUSTRIAL PARK, BAC GIANG PROVINCE. VIET YEN DISTRICT
Siltronic Corp. 12 TAMPINES INDUSTRIAL AVE 5
7200 NW FRONT STREET PORTLAND
SMART Modular
Technologies Inc.
AV TEGULA (CEA) ED. CRISTAL ATIBAIA PONTE ALTA 888 ED CRISTAL
Sozhou Posco-Core Technology Co., Ltd. 158# SHENXU ROAD SUZHOU INDUSTRIAL PARK
STMicroelectronics N.V. 5A SERANGOON NORTH AVENUE 5 SINGAPORE
Sumco Corp. SEAVANS NORTH, 1-2-1 SHIBAURA, MINATO-KU TOKYO JAPAN
19801 N. TATUM BLVD PHOENIX ARIZONA
SUPPLIER ADDRESS
Sung Woo Electronics Co., Ltd. THUAN THANH 3 INDUSTRIAL ZONE, THAN H KHUONG COMMUNE, THUAN THANH DISTRICT, BAC NINH PROVINCE
Synaptics Inc. 1251 MCKAY DR. SAN JOSE CA
Taiwan PCB
Techvest Co., Ltd.
NO.12, KUNG YEH 2ND.RD ., PIN CHEN, TAO YUAN HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
Taiyo Nippon
Sanso Corp.
#1189 BAO-8 ROAD ,ZONG HE BAO SHUI XI'AN SHAANXI
94, EUMBONGMYEON-RO, EUMBONG-MYEON, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
150 ALLEN ROAD BASKING RIDGE NJ
3F, NO.2 BLDG. BAOWU TOWER 1859 EXPO BOULEVARD SHANGHAI PUDONG
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 INTERNATIONAL BUSINESS PARK NORDI C EUROPEAN CENTRE #06-28
43, JAYUMUYEOK 3-GIL, MASANHOEWON-GU, CHANGWON-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA
UNIT 2801-08, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWLOON, HONGKONG
B2B 2ND FLOOR,BUILDING3, NO.258 XIN LING ROAD, CHINA(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CHINA
440 STEVENS AVE., SUITE 300 SOLANA ,SAN DIEGO ,CA
GERMANY, FURTH, NORDRING 23
2-7-19 KYOBASHI CHUO-KU ,TOKYO ,JAPAN
TDK Corp. 3505 WHARF CABLE TV TOWER, 9 HOI SH ING ROAD, TSUEN WAN, N.T., HONG KONG
NO.1 XINGANG ROAD,ZHANGWAN TOWN, JIAOCHENG CITY,NINGDE, FUJIAN PROVINCE, PRC.
11 NORTH BUONA VISTA DRIVE #13-08 THE METROPOLIS TOWER 2
ST.MARTIN STR. 53, MUNICH, GERMANY
8F, SONGNAM BUILDING, SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
NILAI INDUSTRIAL ESTATE, 71800 NILA I, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.
Texas Instruments Inc. 3-6,WORLD SHIPPING CENTRE, HARBOUR CITY, 7 CANTON ROAD, KOWLOON
The Dow Chemical Company 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
(BACKSEOK-DONG)56, 3GONGDAN 1-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAMDO, KOREA
4F NO.6, LANE 280, ZHONGSHAN NORTH ROAD
PO BOX 60896 CHARLOTTE NC
451 BELLEVUE ROAD NEWARK DE
UL. STREFOWA 16 DZIERZONIOW POLSKA
14F, 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
BACHTOBE IETRASSE 3, 8810 HORGEN, H ORGEN, SWITZERLAND
Tokyo Electron Ltd. AKASAKA BIZ TOWER, 3-1 AKASAKA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-6325, JAPAN
51, JANGANGONGDAN 6-GIL, JANGAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
2400 GROVE BLVD. AUSTIN TX
1F, NO.126 HEDAN RD.PUDONG SHANG HA I 200131, CHINA
Toshiba Corp. 517, YEONGDONG-DAERO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
YEONGDONGDAERO 517, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
20 PASIR PANJANG ROAD #12-25/28 MAPLETREE BUSINESS CITY, SINGAPORE 117439
2570-1, URASUDA, KAMO-SHI, NIIGATA, JAPAN
72-34, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAW ASAKI-SHI, KANAGAWA, JAPAN
Tripod Technology Corp.
NO.7, MIDDLE SECTION, MIANZHOU AVEN XIANTAO HUBEI
MID.TUANJIE.RD.DEVELOPMENT ZONE, XIS HAN DISTRICT, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE
Versum Materials US LLC 7201 HAMILTON BLVD. ALLENTOWN
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY XEDA TIANJIN
1 2 3 4