ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
ปรัชญา

คำมั่นสัญญาของเรา

คำมั่นสัญญาของเราที่จะดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบในฐานะบริษัทชั้นนำระดับโลก

ภาพปรัชญาในวิสัยทัศน์
 • ปรัชญา

Samsung ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ่น รวมทั้งการใช้หลักปฏิบัติระดับโลกที่เคร่งครัดกับพนักงานทุกคน เราเชื่อว่าการบริหารจัดการตามหลักจรรยาบรรณไม่เพียงเป็นเครื่องมือในการรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางในการสร้างความเชื่อใจในหมู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน หุ้นส่วนธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่น ด้วยเป้าหมายในการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดที่สุดในโลก Samsung จึงยังคงฝึกฝนพนักงานและใช้ระบบตรวจสอบ ควบคู่กับการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

หลักปรัชญาและเป้าหมายของ Samsung

Samsung ปฏิบัติตามปรัชญาธุรกิจที่เรียบง่าย นั่นคือ การทุ่มเทบุคลากรและเทคโนโลยีให้กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าเพื่อปรับปรุงสังคมโดยรวมทั่วโลกให้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ Samsung จึงกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับบุคลากรและเทคโนโลยีไว้อย่างสูงส่ง

1องค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการ  

 • ในส่วนของทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี

  · ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีที่เหนือกว่า ด้วยหลักการด้านการบริหารจัดการ
  · ปรับปรุงการผสานรวมระบบจัดการทั้งหมดโดยอาศัยบุคลากรและเทคโนโลยี

2วัตถุประสงค์ของบริษัท (เป้าหมายภายใน)  

 • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด

  · สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
  · รักษาความเป็นผู้นำอันดับ 1 ของโลกในสายธุรกิจเดียวกัน

3วัตถุประสงค์ของบริษัท  

 • และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม

  · สร้างประโยชน์ร่วมกันและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  · ดำเนินการตามพันธกิจในฐานะสมาชิกของสังคม