ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
ปรัชญา

คำมั่นสัญญาของเรา

คำมั่นสัญญาของเราที่จะดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบในฐานะบริษัทชั้นนำระดับโลก

ภาพปรัชญาในวิสัยทัศน์
  • ปรัชญา

Samsung ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ่น รวมทั้งการใช้หลักปฏิบัติระดับโลกที่เคร่งครัดกับพนักงานทุกคน เราเชื่อว่าการบริหารจัดการตามหลักจรรยาบรรณไม่เพียงเป็นเครื่องมือในการรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางในการสร้างความเชื่อใจในหมู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน หุ้นส่วนธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่น ด้วยเป้าหมายในการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดที่สุดในโลก Samsung จึงยังคงฝึกฝนพนักงานและใช้ระบบตรวจสอบ ควบคู่กับการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

ค่านิยมที่กำหนดจิตวิญญาณของ Samsung

Samsung เชื่อว่าการยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมที่ดีงามย่อมจะส่งผลดีต่อธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ค่านิยมหลักดังกล่าวและหลักปฏิบัติที่เข้มงวดจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในทุกการตัดสินใจของบริษัท บุคลากร ความเป็นเลิศ ความเปลี่ยนแปลง คุณธรรม ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเป็นจิตวิญญาณของ samsung

บุคลากร

องค์ประกอบหลักของบริษัทก็คือบุคลากร ที่ Samsung เรามุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ความเป็นเลิศ

ทุกสิ่งที่เราทำที่ Samsung เป็นผลมาจากความหลงใหลในความเป็นเลิศอย่างแท้จริง ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับตลาด

ความเปลี่ยนแปลง

เช่นเดียวกับที่เราดำเนินการมาตลอดนับจากก่อตั้ง เราพยายามที่จะมองไปข้างหน้าสู่อนาคต พร้อมทั้งคาดการณ์ความต้องการของตลาด เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการบริษัทสู่ความสำเร็จในระยะยาว

คุณธรรม

การดำเนินงานตามหลักจรรยาบรรณคือรากฐานสำคัญสำหรับธุรกิจของเรา ทุกสิ่งที่เราทำล้วนสอดคล้องตามหลักศีลธรรม เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ความเคารพต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และความโปร่งใสสูงสุด

ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

Samsung มุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกชุมชนทั่วโลก