การช่วยเหลือการเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Galaxy

เมนู 'การเข้าใช้งาน' จะปรากฏขึ้น โดยมีตัวเลือกสำหรับ 'ตัวอ่านหน้าจอ', 'การเสริมการมองเห็น', 'ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน' และ 'การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว' เมนู 'การเข้าใช้งาน' จะปรากฏขึ้น โดยมีตัวเลือกสำหรับ 'ตัวอ่านหน้าจอ', 'การเสริมการมองเห็น', 'ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน' และ 'การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว'

Universal Switch

Universal Switch ช่วยให้คุณกำหนดการสัมผัสหรือท่าทางเพื่อควบคุมการดำเนินการบางอย่างในโทรศัพท์ได้ คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์เดียวหรือหลายสวิตช์ก็ได้ รวมถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ Bluetooth กล้องหน้าหรือการสัมผัสหน้าจอ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่า Universal Switch ได้มากเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

* ภาพอุปกรณ์จำลองขึ้นเพื่อใช้เป็นภาพประกอบ