สวิตช์อเนกประสงค์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

การช่วยเหลือการเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Galaxy

เมนู 'การเข้าใช้งาน' จะปรากฏขึ้น โดยมีตัวเลือกสำหรับ 'ตัวอ่านหน้าจอ', 'การเสริมการมองเห็น', 'ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน' และ 'การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว'

Universal Switch

Universal Switch ช่วยให้คุณกำหนดการสัมผัสหรือท่าทางเพื่อควบคุมการดำเนินการบางอย่างในโทรศัพท์ได้ คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์เดียวหรือหลายสวิตช์ก็ได้ รวมถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ Bluetooth กล้องหน้าหรือการสัมผัสหน้าจอ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่า Universal Switch ได้มากเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

เมนู 'เพิ่มสวิตช์' ปรากฏอยู่ มี 3 ตัวเลือก ได้แก่ อุปกรณ์เสริม กล้องถ่ายภาพ และหน้าจอ

สวิตช์

มีตัวเลือก 3 ประเภทที่สามารถใช้เป็นสวิตช์ได้ คุณสามารถเพิ่มได้หลายสวิตช์เพื่อกำหนดการดำเนินการบางอย่างในการควบคุมโทรศัพท์ของคุณ

 • หน้าจอ

  แตะที่หน้าจอ (ทำงานแบบสวิตช์เดียว)

 • กล้อง

  ใช้กล้องหน้า (สามารถรองรับได้ 6 สวิตช์ ได้แก่ เปิดปาก กะพริบตา ขยับศรีษะไปทางซ้าย ขวา เงยหน้า ก้มหน้า)

 • สวิตช์ฮาร์ดแวร์ภายนอก

  เลือกสวิตช์ฮาร์ดแวร์ภายนอกที่มีอยู่มากมาย แล้วเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ของคุณผ่าน Bluetooth หรือสาย USB

 • คุณสามารถกำหนดการดำเนินการต่างๆ ได้สูงสุด 2 แบบในแต่ละสวิตช์

  หน้าจอ - แตะที่หน้าจอ, แตะค้างที่หน้าจอ
  อุปกรณ์เสริม - กด, กดค้าง

ส่วนการค้นหาของเมนู 'การตั้งค่า' ปรากฏอยู่

การเลือกรายการหรือตำแหน่ง

Universal Switch กำหนดให้มีวิธีในการเลือกรายการหรือตำแหน่งบนหน้าจออยู่ 2 วิธี ได้แก่ การค้นหาแบบจุดและการค้นหาแบบแถว การค้นหาแบบจุดช่วยให้คุณเลือกตำแหน่งเฉพาะบนหน้าจอได้โดยเลือกจุดตัดจากการค้นหาแนวตั้งและแนวนอน การค้นหาแบบแถวจะขยับไปทีละแถวโดยจะไฮไลต์แต่ละแถวจนกว่าคุณจะเลือก

 • ค้นหาอัตโนมัติ

  เปิดหรือปิดค้นหาอัตโนมัติ (โหมดค้นหาแบบแถว)

 • รอบการค้นหาอัตโนมัติ

  กำหนดรอบการค้นหาเมื่อเปิดการค้นหาอัตโนมัติ (โหมดค้นหาแบบแถว)

 • จำนวนการค้นหา

  กำหนดจำนวนครั้งของรอบการค้นหา

 • วิธีการค้นหา

  เลือกระหว่างการค้นหาแบบจุดกับการค้นหาแบบแถว

 • ทิศทางการค้นหา

  กำหนดทิศทางในการค้นหา จากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบน

 • ความเร็วของการค้นหาแบบจุด

  ตั้งความเร็วในการค้นหา

 • แตะเพื่อลดความเร็วในการค้นหา

  ลดความเร็วของการค้นหาแบบจุดลงชั่วคราว

เมนู 'เลือกการดำเนินการของสวิตช์' ปรากฏอยู่

การดำเนินการของสวิตช์

เมื่อคุณเลือกรายการหรือตำแหน่งเฉพาะบนหน้าจอ คุณจะสามารถทำการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

 • เลือกรายการ

  เมนูการดำเนินการที่เกี่ยวกับรายการหรือตำแหน่งที่เลือกปรากฏขึ้นมา

 • แตะ

  เปิดใช้รายการที่เลือก

 • ดูตัวเลือกเมนู

  เมนูป๊อปอัพซึ่งมีตัวเลือกเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เลือกขยายใหญ่ขึ้น

 • ย้ายไปที่รายการถัดไป/ก่อนหน้า

  ย้ายโฟกัสการค้นหาไปยังรายการถัดไปหรือรายการก่อนหน้า (โหมดค้นหาแบบแถวที่ปิดการค้นหาอัตโนมัติเท่านั้น)

 • เปิดการแจ้งเตือน

  เปิดแผงการแจ้งเตือน

 • หน้าจอหลัก, ย้อนกลับ, แอพที่ใช้เมื่อเร็วๆ นี้

  เทียบเท่ากับการกดปุ่มที่เกี่ยวข้อง

 • เพิ่ม/ลดระดับเสียง

  เพิ่มหรือลดระดับเสียงเรียกเข้าหรือเสียงจากสื่อ

 • เปิด/ปิดการค้นหาอัตโนมัติ

  เปิดหรือปิดการค้นหาอัตโนมัติในโหมดค้นหาแบบแถว

ส่วนการตั้งค่าเพิ่มเติมของเมนู 'การตั้งค่า' ปรากฏอยู่ มีการตั้งค่าสำหรับการแตะอัตโนมัติ, แตะแป้นพิมพ์อัตโนมัติ, ช่วงเวลาแตะและไม่สนใจการดำเนินการซ้ำ

การปรับเวลา

สามารถปรับการตั้งค่าเวลาของ Universal Switch ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • หยุดรายการแรกชั่วคราว

  เลือกระยะเวลาการหยุดรายการแรกชั่วคราวในโหมดการค้นหาแบบแถว

 • แตะอัตโนมัติ

  ทำการแตะแบบปกติแทนการเรียกใช้เมนูการดำเนินการเมื่อคุณใช้สวิตช์การดำเนินการเพื่อเลือกรายการ คุณสามารถเรียกใช้เมนูการดำเนินการได้โดยทำการสวิตช์สองครั้งภายในระยะเวลาแตะอัตโนมัติที่กำหนดไว้

 • ช่วงเวลาแตะ

  เลือกระยะเวลาที่สวิตช์ต้องใช้ดำเนินการเพื่อให้มีการจดจำว่าเป็นการดำเนินการของสวิตช์ (ต้องน้อยกว่าระยะเวลาของการแตะอัตโนมัติ)

 • รอบการโต้ตอบเดียว

  กำหนดระยะเวลาในการที่การดำเนินการของสวิตช์หลายๆ ครั้งให้เป็นแบบท่าทางเดียว

ป๊อปอัพเมนูการดำเนินการสำหรับเมนู 'Universal Switch' ปรากฏอยู่ โฟกัสจะอยู่ที่ไอคอนการแตะ, ท่าทาง, การดำเนินการ และการตั้งค่า

เมนูการดำเนินการ

เมื่อคุณเลือกรายการหรือตำแหน่งเฉพาะบนหน้าจอ เมนูการดำเนินการจะปรากฏขึ้นมาเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ได้

 • ท่าทาง

  ปัด แตะค้าง ลาก

 • การดำเนินการ

  ซูมเข้าเนื้อหาบนหน้าจอ, หมุนหน้าจอ, ตั้งโหมดเสียง, เปิดแอพที่ใช้เมื่อเร็วๆ นี้, ล็อกโทรศัพท์, เปิดการแจ้งเตือน, จับภาพหน้าจอ

 • การตั้งค่า

  เปลี่ยนความเร็วในการค้นหา, โหมด, ทิศทางและปรับการตอบสนอง

 • แอพที่ใช้เมื่อเร็วๆ นี้

  เปิดหน้าจอแอพที่ใช้เมื่อเร็วๆ นี้

 • หน้าจอหลัก

  ไปที่หน้าจอหลัก

 • ย้อนกลับ

  ไปที่หน้าจอก่อนหน้า

 • ปุ่มและแป้น

  ปรับระดับเสียงเรียกเข้าและเสียงจากสื่อ และดูเมนูปุ่มเปิด/ปิด (เทียบเท่ากับการกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้นานๆ)

 • แก้ไขข้อความ

  เมื่อคุณเลือกช่องใส่ข้อความ เมนูนี้จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณเลือกตัวอักษร เลื่อนเคอร์เซอร์ คัดลอก วางและตัดได้

 • เมนูคลิกขวา

  วางเมนูคลิกขวาที่แถวแรก โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรม

ส่วนการแสดงผลและเสียงของเมนู 'การตั้งค่า' ปรากฏอยู่ ฟีเจอร์การตอบสนองด้วยเสียง 'เปิด' อยู่

เสียงโต้ตอบ

Universal Switch ทำให้เกิดการตอบสนองด้วยเสียง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเปลี่ยนสีของเส้นกากบาทในการค้นหา (โหมดค้นหาแบบจุด) หรือสีโฟกัสของเค้าโครง (โหมดค้นหาแบบแถว) เพื่อปรับปรุงการมองเห็น

* ภาพอุปกรณ์จำลองขึ้นเพื่อใช้เป็นภาพประกอบ