การช่วยเหลือการเข้าถึงที่คุณสวมใส่ได้

มุมมองด้านหน้าของ Galaxy Watch ที่กำลังแสดงเมนูการช่วยเหลือการเข้าถึง มุมมองด้านหน้าของ Galaxy Watch ที่กำลังแสดงเมนูการช่วยเหลือการเข้าถึง

ตัวอ่านหน้าจอ

Voice Assistant

รับการตอบสนองผ่านเสียงเพื่อช่วยอธิบายถึงสิ่งต่างๆ บนหน้าจอ พร้อมทั้งตัวเลือกที่คุณแตะ เลือก หรือเปิดได้

* ความพร้อมใช้งานคุณลักษณะนี้อาจแตกต่างไปในแต่ละอุปกรณ์

ตัวเลือกเมนู Voice Assistant เปิดใช้งานอยู่ การใช้ฟังก์ชันเพื่อบอกเวลา "สิบโมงแปดนาที" ผ่านข้อความเสียง ตัวเลือกเมนู Voice Assistant เปิดใช้งานอยู่ การใช้ฟังก์ชันเพื่อบอกเวลา "สิบโมงแปดนาที" ผ่านข้อความเสียง

* ความพร้อมใช้งานคุณลักษณะนี้อาจแตกต่างไปในแต่ละอุปกรณ์

หน้าจอมืด

ปิดหน้าจอให้มืดสนิทตลอดเวลาเพื่อความเป็นส่วนตัว

* ความพร้อมใช้งานคุณลักษณะนี้อาจแตกต่างไปในแต่ละอุปกรณ์

มุมมองด้านหน้าของ Galaxy Watch และภาพหน้าจอของตัวเลือกเมนู หน้าจอมืด เปิดใช้งานอยู่ เมื่อนาฬิกาที่มีหน้าจอมืดสามารถบอกเวลาปัจจุบัน "สิบโมงแปดนาที" ได้ มุมมองด้านหน้าของ Galaxy Watch และภาพหน้าจอของตัวเลือกเมนู หน้าจอมืด เปิดใช้งานอยู่ เมื่อนาฬิกาที่มีหน้าจอมืดสามารถบอกเวลาปัจจุบัน "สิบโมงแปดนาที" ได้

* ความพร้อมใช้งานคุณลักษณะนี้อาจแตกต่างไปในแต่ละอุปกรณ์

ตัวเลือกเสริมการมองเห็น

สเกลสีเทา / สีเนกาทีฟ

สลับเปลี่ยนจากสีขาวและดำหรือเปลี่ยนสีหน้าจอเป็นสีคู่ตรงข้ามเพื่อให้มองเห็นและนำทางได้ง่ายยิ่งขึ้น

หน้าปัดนาฬิกาที่แสดงมุมมองปกติและมุมมองที่ใช้ 'สเกลสีเทา' หน้าปัดนาฬิกาที่แสดงมุมมองปกติโดยมีตัวเลือกเมนูสีเนกาทีฟบนหน้าจอปกติ และหน้าปัดนาฬิกาที่แสดง 'สีเนกาทีฟ' เปิดอยู่ เมื่อใช้สเกลสีเทา ทุกสีบนหน้าปัดนาฬิกาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวดำซึ่งรวมถึงไอคอนต่างๆ เมื่อใช้สีเนกาทีฟ สีพื้นหลังและข้อความทั้งหมดจะกลับกัน หน้าปัดนาฬิกาที่แสดงมุมมองปกติและมุมมองที่ใช้ 'สเกลสีเทา' หน้าปัดนาฬิกาที่แสดงมุมมองปกติโดยมีตัวเลือกเมนูสีเนกาทีฟบนหน้าจอปกติ และหน้าปัดนาฬิกาที่แสดง 'สีเนกาทีฟ' เปิดอยู่ เมื่อใช้สเกลสีเทา ทุกสีบนหน้าปัดนาฬิกาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวดำซึ่งรวมถึงไอคอนต่างๆ เมื่อใช้สีเนกาทีฟ สีพื้นหลังและข้อความทั้งหมดจะกลับกัน

ซูม

ใช้นิ้วแตะสามครั้งเพื่อซูมเข้าหรือออก

Galaxy Watch สองเรือน เรือนแรกแสดงรายการเมนูซูม และอีกเรือนสาธิตมุมมองเมื่อซูม Galaxy Watch สองเรือน เรือนแรกแสดงรายการเมนูซูม และอีกเรือนสาธิตมุมมองเมื่อซูม

นาฬิกาแบบสั่น

ทราบเวลาปัจจุบันผ่านการสั่นด้วยการแตะที่ด้านหน้านาฬิกาด้วยสองนิ้ว

มุมมองด้านหน้าของ Galaxy Watch ที่กำลังแสดงตัวเลือกนาฬิกาแบบสั่น เปิดใช้งาน มุมมองด้านหน้าของ Galaxy Watch ที่กำลังแสดงตัวเลือกนาฬิกาแบบสั่น เปิดใช้งาน

ตัวเลือกเสริมการได้ยิน

ปิดเสียงทั้งหมด

ปิดเสียงทั้งหมด รวมถึงเสียงโทรด้วย

* ความพร้อมใช้งานคุณลักษณะนี้อาจแตกต่างไปในแต่ละอุปกรณ์

มุมมองด้านหน้าของ Galaxy Watch ที่กำลังแสดงตัวเลือกปิดเสียงทั้งหมด เปิดใช้งาน มุมมองด้านหน้าของ Galaxy Watch ที่กำลังแสดงตัวเลือกปิดเสียงทั้งหมด เปิดใช้งาน

* ความพร้อมใช้งานคุณลักษณะนี้อาจแตกต่างไปในแต่ละอุปกรณ์

เสียงโมโน

สลับเปลี่ยนหูฟังของคุณจากเสียงสเตริโอเป็นเสียงโมโน

มุมมองด้านหน้าของ Galaxy Watch ที่กำลังแสดงตัวเลือกเสียงโมโน เปิดใช้งาน มุมมองด้านหน้าของ Galaxy Watch ที่กำลังแสดงตัวเลือกเสียงโมโน เปิดใช้งาน

การตั้งค่าขั้นสูง

การเตือนการแจ้งเตือน

รับการแจ้งเตือนด้วยเสียงหรือการสั่นเพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน

มุมมองด้านหน้าของ Galaxy Watch ที่กำลังแสดงตัวเลือกการเตือนการแจ้งเตือน เปิดใช้งาน มุมมองด้านหน้าของ Galaxy Watch ที่กำลังแสดงตัวเลือกการเตือนการแจ้งเตือน เปิดใช้งาน

เรียกใช้เครื่องมือการช่วยเหลือการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

แตะสามครั้งด้วยสองนิ้วบนหน้าจอใดๆ เพื่อไปยังฟังก์ชันการช่วยเหลือการเข้าถึงได้ หรือไปยังการตั้งค่าการช่วยเหลือการเข้าถึงในทันที

มุมมองด้านหน้าของ Galaxy Watch ที่กำลังแสดงตัวเลือกแตะสามครั้งด้วยสองนิ้ว เปิดใช้งาน มุมมองด้านหน้าของ Galaxy Watch ที่กำลังแสดงตัวเลือกแตะสามครั้งด้วยสองนิ้ว เปิดใช้งาน

* ภาพอุปกรณ์จำลองขึ้นเพื่อใช้เป็นภาพประกอบ