ความช่วยเหลือในการเข้าถึง

คำแนะนำการนำทางโดยรวม

การใช้แถบนำทางโดยรวมบนเว็บไซต์ของเรา

1. วิธีการค้นหาเมนูย่อยบนแถบนำทางโดยรวม

1.1 ในการค้นหาเมนูย่อยของรายการบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Tab จนกระทั่งคุณไปถึงรายการ

เมนูย่อยจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกดปุ่ม Enter บนรายการ

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาเมนูย่อยของ “PRODUCTS” ให้กด Tab จนกระทั่งคุณไปถึงรายการนั้น  คุณจะพบเมนูย่อยหลายเมนู เช่น  "MOBILE, DISPLAYS, AIR CONDITIONERS, MORE and GLOBAL SITES" เมื่อคุณกดปุ่ม Enter บนรายการดังกล่าว

1.2 ในการเรียกดูรายการย่อยต่างๆ ในกลุ่มบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Tab เมื่อรายการหลักถูกโฟกัส  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการไปที่เมนูย่อยของ "สมาร์ทโฟน" ให้กด Tab เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่รายการนั้น

1.3 ในการไปยังกลุ่มถัดไปบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Tab จนกระทั่งคุณผ่านรายการย่อยทั้งหมดในกลุ่มปัจจุบัน  องค์ประกอบถัดไปที่ถูกโฟกัสจะเป็นกลุ่มที่ตามมา

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการไปยังกลุ่มถัดไปหลังจาก "Smartphones, Tablets, Wearables, Other Phones," ให้กด Tab จนกระทั่งคุณผ่านรายการย่อยทั้งหมดในกลุ่มปัจจุบัน  เมื่อคุณกด Tab จากรายการย่อยสุดท้ายในกลุ่ม แป้นพิมพ์ของคุณจะโฟกัสที่กลุ่มถัดไป (“DISPLAYS”)

1.4 ในการกลับไปที่รายการก่อนหน้าบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ และกดปุ่ม Tab หนึ่งครั้ง  และแป้นพิมพ์ของคุณก็จะโฟกัสที่รายการก่อนหน้า  คุณสามารถกด Shift+Tab หลายๆ ครั้งเพื่อย้อนกลับตามต้องการ

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการกลับไปที่ "Smartphones" เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณโฟกัสที่ "Tablets" ให้กด Shift + Tab หนึ่งครั้ง

2. วิธีการใช้การค้นหาบนแถบนำทางโดยรวม

2.1 ในการโฟกัสที่การค้นหาบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Tab จนกระทั่งคุณผ่านตัวเลือกเมนูทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน และแป้นพิมพ์จะโฟกัสที่ไอคอน "ค้นหา" แล้วกดปุ่ม Enter

2.2 ในการป้อนคำบนช่องการค้นหาบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Tab เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่ไอคอนค้นหา

วิธีนี้จะเปลี่ยนโฟกัสจากไอคอนค้นหาไปยังช่องป้อนคำค้นหา  ที่จุดนี้ คุณจะสามารถพิมพ์คำศัพท์ที่คุณต้องการค้นหา

2.3 ในการเรียกดูคำแนะนำการค้นหาบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Tab หลังจากที่คุณป้อนคำศัพท์ในช่องค้นหา จนกระทั่งแป้นพิมพ์โฟกัสที่คำแนะนำแรกสุดในรายการ

ในตอนนี้คุณจะสามารถไปยังคำแนะนำถัดไปด้วยการกดปุ่ม Tab อีกครั้ง

2.4 ในการค้นหาคำที่แนะนำบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Enter เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่คำค้นหาที่แนะนำ

วิธีนี้จะนำคุณไปยังหน้าผลลัพธ์การค้นหา ซึ่งแสดงผลิตภัณฑ์และเนื้อหาที่ตรงกับคำค้นหาที่แนะนำ

2.5 ในการค้นหาคำศัพท์ที่ตรงตามตัวอักษรที่คุณป้อนบนแถบนำทางโดยรวม ให้กดปุ่ม Enter หลังจากที่คุณพิมพ์คำค้นหาในช่องค้นหาเสร็จแล้ว

วิธีนี้จะนำคุณไปยังหน้าผลลัพธ์การค้นหา ซึ่งแสดงผลิตภัณฑ์และเนื้อหาที่ตรงกับคำค้นหาที่ป้อน

คำแนะนำเมนูตัวกรอง

การใช้เมนูตัวกรองบนเว็บไซต์ของเรา

1. วิธีการเข้าถึงหรือข้ามเมนูตัวกรอง

1.1 ในการเข้าถึงเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Tab จนกระทั่งแป้นพิมพ์โฟกัสที่รายการตัวกรอง  ในตอนนี้คุณจะสามารถกดปุ่ม Tab อีกครั้ง เพื่อข้ามไปยังตัวเลือกเมนูแรกสุด

1.2 ในการข้ามเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Tab หลายๆ ครั้ง เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่รายการตัวกรอง

วิธีนี้จะย้ายโฟกัสของแป้นพิมพ์ผ่านกลุ่มตัวกรอง  เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณโฟกัสที่กลุ่มตัวกรองสุดท้าย ให้กดปุ่ม Tab อีกหนึ่งครั้ง เพื่อออกจากเมนูตัวกรองและดำเนินการต่อไปยังองค์ประกอบถัดไปในหน้า

2. วิธีการเรียกดูและเลือกตัวเลือกตัวกรอง

2.1 ในการขยายกลุ่มตัวกรอง และแสดงตัวเลือกตัวกรองบนเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Enter เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่กลุ่มตัวกรอง

วิธีนี้จะขยายกลุ่มตัวกรองและแสดงตัวเลือกตัวกรอง

2.2 ในการข้ามไปยังตัวเลือกตัวกรองแรกสุดของกลุ่มตัวกรองบนเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Tab เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่กลุ่มตัวกรอง

วิธีนี้จะย้ายโฟกัสไปยังตัวเลือกตัวกรองแรกสุดในกลุ่มนั้น

2.3 ในการข้ามไปยังกลุ่มตัวกรองถัดไปบนเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Tab เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่กลุ่มก่อนหน้า หากกลุ่มตัวกรองถูกขยาย คุณจะต้องกดปุ่ม Tab หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งคุณย้ายผ่านตัวเลือกตัวกรองทั้งหมดภายในกลุ่มนั้นเสียก่อน

2.4 ในการข้ามไปที่ตัวเลือกตัวกรองหรือกลุ่มก่อนหน้าบนเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ และกดปุ่ม Tab หนึ่งครั้ง และแป้นพิมพ์ของคุณก็จะโฟกัสที่รายการก่อนหน้า คุณสามารถกด Shift+Tab หลายๆ ครั้งเพื่อย้อนกลับตามต้องการ

2.5 ในการเลือกตัวเลือกการกรอง ให้กด Space bar หนึ่งครั้ง ในการยกเลิกการเลือกตัวเลือกการกรอง ให้กด Space bar อีกครั้ง

3. วิธีการล้างตัวกรองทั้งหมดที่เลือก

3.1. ในการเข้าถึงตัวเลือก “รีเซ็ตตัวกรอง” บนเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Tab หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งคุณย้ายผ่านตัวกรองทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน เมื่อแป้นพิมพ์ของคุณโฟกัสที่ตัวกรองสุดท้าย ให้กดปุ่ม Tab เพื่อย้ายโฟกัสของแป้นพิมพ์ไปที่ตัวเลือก “รีเซ็ตตัวกรอง”

3.2 ในการล้างตัวกรองที่เลือกทั้งหมดบนเมนูตัวกรอง ให้กดปุ่ม Enter หนึ่งครั้งเมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่ตัวเลือก "รีเซ็ตตัวกรอง" วิธีนี้จะล้างตัวเลือกตัวกรองทั้งหมดที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้

คำแนะนำเกี่ยวกับลิงค์การข้าม

การใช้ลิงค์การข้ามบนเว็บไซต์ของเรา

1. การเข้าถึงและใช้ลิงค์การข้าม

1.1 ข้ามไปยังเนื้อหา ลิงค์การข้ามนี้เป็นลิงค์แรกที่คุณพบในทุกๆ หน้า เมื่อคุณกดปุ่ม Tab หากคุณต้องการข้ามแถบนำทางโดยรวม และย้ายไปที่ส่วนเนื้อหาของหน้าโดยตรง ให้กดปุ่ม Enter เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่ลิงค์ “ข้ามไปยังเนื้อหา”

1.2 ข้ามไปยังความช่วยเหลือในการเข้าถึง ลิงค์การข้ามนี้เป็นลิงค์ที่สองที่คุณพบในทุกๆ หน้า เมื่อคุณเรียกดูโดยใช้ปุ่ม Tab หากคุณต้องการข้ามทั้งหน้า และย้ายไปที่ลิงค์ความช่วยเหลือในการเข้าถึงบนเมนูส่วนท้ายหน้าโดยตรง ให้กดปุ่ม Enter เมื่อแป้นพิมพ์โฟกัสที่ลิงค์ “ข้ามไปยังความช่วยเหลือในการเข้าถึง”