Executive Briefing Center

Executive Briefing Center

Executive Briefing Center คืออะไร

EBC เป็นสถานที่ตัวอย่างอย่างเต็มรูปแบบที่จัดแสดงการผสมผสานซัมซุงโซลูชั่นแบบบูรณาการที่มีความหลากหลายและมีชีวิตชีวา พื้นที่ซัมซุงจัดไว้เพื่อให้ความรู้และให้มีส่วนร่วมกับลูกค้าของเรา รวมถึงคู่ค้า และสื่อมวลชน ที่เป็น B2B ได้มีส่วนร่วม เราจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพวกเขา

ห้องตัวอย่างสำหรับลูกค้าที่สนใจสินค้าธุรกิจของซัมซุงด้านหน้า

เราเพิ่มมูลค่าให้กับคุณ

ลูกค้าจะเกิดความได้เปรียบเมื่อเข้ามามีส่วนร่วมกับ Samsung Briefing Center ทำให้สามารถได้ข้อมูลในการตัดสินใจ ได้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อช่วยทางด้านเทคโนโลยีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

ห้องตัวอย่างสำหรับลูกค้าที่สนใจสินค้าธุรกิจของซัมซุงส่วนของด้านการเงิน

สถานที่ตั้ง

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33

1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

ห้องตัวอย่างสำหรับลูกค้าที่สนใจสินค้าธุรกิจของซัมซุงส่วนของออฟฟิศ

ลงทะเบียนเพื่อเข้าชม

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยัน วันและเวลาอีกครั้ง ภายใน 1 วันทำการ

(0 / 2000)

* ป้อนรหัส captcha

โปรดตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung