Samsung School

การศึกษา

Samsung School

โซลูชั่นด้านการศึกษาทั้งหมดที่ช่วยปรับปรุงเครื่องมือในการเรียนรู้ของครูใหม่

มีคำถามหรือไม่
มีคำถามหรือไม่

ฟีเจอร์

โซลูชั่นด้านการศึกษาทั้งหมดที่ช่วยปรับปรุงเครื่องมือในการเรียนรู้ของครูใหม่ ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ครูผูกพันนักเรียนในประสบการณ์การเรียนรู้

Samsung School

สามารถจัดการได้

ให้ครูควบคุมในห้องเรียนแบบดิจิตอล

ควบคุมอุปกรณ์ของนักเรียน

ครูทำให้แอพพลิเคชั่นและเนื้อหาใช้ได้ผ่านอุปกรณ์ในชั้นเรียน อยู่ในส่วนของข้อความที่นักเรียนแบ่งปัน - ทำให้ครูเพิ่มการควบคุมในชั้นเรียนได้

ควบคุมอุปกรณ์ของนักเรียน

Screen Monitoring

ครูสามารถติดตามกิจกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนได้ และให้คำแนะนำส่วนตัวตามระดับความเข้าใจของนักเรียน ด้วยการใช้ฟีเจอร์ Screen Monitoring ฟีเจอร์นี้ทำให้ครูเฝ้าระวังความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนทางไกลได้ และให้ความสนใจในแต่ละคนได้อย่างรวดเร็วในทางที่มีปฏิสัมพันธ์

Screen Monitoring

แถบเครื่องมือบทเรียน

การตัดความต้องการในการสลับระหว่างเนื้อหากับ Samsung School แถบเครื่องมือบทเรียนจะช่วยให้ครูใช้แหล่งความรู้ได้หลายแหล่ง รวมไปถึงเนื้อหาจากเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาได้เร็วและง่ายขึ้น ครูสามารถเขียนอะไรก็ได้บนเนื้อหาที่แสดงบนหน้าจอ แบ่งปันหน้าจอกับนักเรียน และเฝ้าระวังและล็อคหน้าจอเพื่อส่งเสริมความผูกพันและการจดจ่อ

แถบเครื่องมือบทเรียน

ช่วยกันเพื่อให้งานสำเร็จ

การหารือแบบกลุ่ม

ฟีเจอร์การหารือแบบกลุ่มโดยใช้ Screen Sharing ทำได้ถึงหกคน เพื่อเขียนบนหน้าจอในเวลาเดียวกัน ความร่วมมือแบบเรียลไทม์ในเครื่องมือบทเรียนแบบเดียวกัน ช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนสำคัญในการหารือ

การหารือแบบกลุ่ม

Separable Canvas

แยกรูปภาพออกเป็นส่วน ๆ และให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มได้ทำในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ การใช้ฟีเจอร์ Separable Canvas หัวหน้ากลุ่มรวบรวมส่วนที่แยกออก แล้วส่งงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายที่รวบรวมได้ไปให้ครู

Separable Canvas

การรายงานกลุ่ม

หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้แต่ละส่วนของรายงานในสมาชิกแต่ละคนเพื่อทำให้เสร็จ ด้วยการใช้เท็มเพลตที่มีให้ในแท็บเล็ตของพวกเขา หัวหน้ากลุ่มสามารถรวบรวมส่วนที่สมบูรณ์แล้วเข้าด้วยกันเป็นรายงานกลุ่มเดียวเพื่อส่งให้ครู

การรายงานกลุ่ม

การสร้างความผูกพัน

การแบ่งปันหน้าจอ

สร้างปฏิสัมพันธ์อย่างมีพลังระหว่างผู้เข้าชั้นเรียน โดยการทำให้ครูและนักเรียนแบ่งปันเนื้อหาซึ่งกันและกันบนอุปกรณ์ของพวกเขาด้วยการใช้ฟังก์ชั่นการแบ่งปันหน้าจอ ในขณะที่กำลังแบ่งปันหน้าจออยู่นั้น นักเรียนหรือครูสามารถเขียนลงบนหน้าจอได้ เพื่อส่งเสริมความผูกพันในบทเรียน

การแบ่งปันหน้าจอ

การสอบย่อยและโพล

ครูสามารถเข้าถึงความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างรวดเร็ว กระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ และเพิ่มความสนใจด้วยการสอบย่อยและโพล เท็มเพลตการสอบย่อยและโพลที่ใช้ง่าย พร้อมกับทางเลือกหลายอย่างที่ให้พลังแก่ครูในการสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ ที่สัมพันธ์กับความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน

การสอบย่อยและโพล

ความสามารถในการเขียนลายมือที่ผสมผสาน

เพิ่มความเกี่ยวข้องและความคิดสร้างสรรค์ด้วยการส่งเสริมนักเรียนให้เขียน วาด และโต้ตอบโดยตรงบนเนื้อหาด้านการศึกษา โดยใช้ S Pen และ S Note นักเรียนสามารถบันทึกการบันทึกของพวกเขาสำหรับใช้อ้างอิงในอนาคตได้ ตัดความต้องการในการเขียนบนกระดาษออกไปได้เลย

ความสามารถในการเขียนลายมือที่ผสมผสาน