Galaxy A02

SM-A022FZKDTHL

  • จอกว้าง เต็มตา สนุกได้เต็มที่ Infinity-V Display
  • ดีไซน์สวย เหมาะกับการใช้งาน
  • ถ่ายภาพได้สวยทั้งกล้องหน้าและหลัง

เลือกสี

เลือกที่จัดเก็บข้อมูล