STEP คืออะไร

การร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าการเจริญเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่องในตลาดที่มีการแข่งขันทางธุรกิจ ซัมซุงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาในระยะยาว ด้วยความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจกับคู่ค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการร่วมเป็นพันธมิตรให้การสนับสนุนทิศทางทางการตลาดและเชื่อมต่อโอกาสใหม่
Samsung Team of Empowered Partners (STEP) ได้รับการออกแบบมาเพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จร่วมกันในตลาดที่มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ผู้เชี่ยวชาญจากซัมซุงสามารถให้วิสัยทัศน์แนวคิดความเป็นผู้นำ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค และกลยุทธ์การกำชัยชนะทางการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถทางธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งให้ตำแหน่งของท่านด้วยการเป็นผู้บุกเบิกทางด้านอุตสาหกรรมด้วย STEP!

STEP Samsung Team of Empowered Partners

ประโยชน์ที่ได้รับ

ด้วยความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความหลากหลาย ทำให้โปรแกรม STEP สามารถส่งเสริมความสามารถของท่านในการให้บริการแก่ลูกค้าและกลายเป็นผู้ให้บริการด้านโซลูชั่นที่มีศักยภาพ เพิ่มการเจริญเติบโตให้ธุรกิจของท่านด้วยการเป็นตัวช่วยสนับสนุนการให้บริการลูกค้า ด้วยทรัพยากรสุดพิเศษจากซัมซุง ตลอดจนโปรแกรมการฝึกอบรม ด้วย STEP เราสามารถช่วยท่านเพิ่มทราฟฟิคได้อีกช่องทางหนึ่งและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของท่านในการให้บริการทางด้านอุตสาหกรรมนวัตกรรม

 • คิดอย่างผู้นำและทักษะทางด้านเทคนิค

  คิดอย่างผู้นำและทักษะทางด้านเทคนิค

 • มีชัยด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด

  มีชัยด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด

 • เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่

  เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่

 • พัฒนาวิธีการจัดการธุรกิจ

  พัฒนาวิธีการจัดการธุรกิจ

 • โอกาสที่จะได้พัฒนาทักษะด้านการขายและการให้คำปรึกษา

  โอกาสที่จะได้พัฒนาทักษะด้านการขายและการให้คำปรึกษา

 • รองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

  รองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูก

SAMSUNG TEAM OF EMPOWERED PARTNERS

ร่วมเป็นคู่ค้ากับซัมซุงและได้รับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอย่างกว้างขวาง โซลูชั่นในระดับที่ดีที่สุด กลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และความเชี่ยวชาญที่ได้สั่งสมประสบการณ์ทางธรุกิจใหม่ คุณจะได้เข้าถึงแหล่งที่มาของซัมซุง ข้อมูลการขาย เทคนิค และตัวช่วยด้ายการขายเพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าของคุณ สร้างรากฐานความมั่นคงให้กับธุรกิจและวางแนวทางธุรกิจของคุณสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจระดับโลก

ร่วมเป็นคู่ค้า