กล้ามั้ย! จองก่อนเปิดตัว
เป็นเจ้าของ NEW GALAXY กลุ่มแรกของโลก
Thank you for being our valued customers.