📍 จัดคอมโพสสวยด้วย AI
มี Shot Suggestion ช่วยทำให้ได้ช็อตที่ดีที่สุด หรือช่วยจัดองประกอบภาพให้ดีขึ้น ภาพไม่เอียง
Thank you for being our valued customers.