📍 ทั้งใช้ทั้งแชร์ ในเครื่องเดียวกัน
Wireless PowerShare แค่แตะก็พร้อมชาร์จและไปต่อ
Thank you for being our valued customer.