เก่าแลกใหม่ เครื่องไหนก็แลกได้
เปลี่ยนเป็น Galaxy J จ่ายเพิ่มแค่ 1,390.-
Thank you for being our valued customers.