ซื้อ S10+ 128GB รับสิทธิ์อัพเกรดฟรีเป็น 512 GB
มูลค่า 9,000.- เมื่อนำเครื่องเก่ามาแลกซื้อ ถึง 31 มี.ค. นี้
Thank you for being our valued customers.