เครื่องค้าง กล้องไม่ชัด แบตหมดไว
ถึงเวลาหรือยัง? ที่จะอัพเกรดเป็น Galaxy S10 พร้อมรับดีลดีๆ อีกเพียบ
Thank you for being our valued customers.