Black Pink รอคุณอยู่ ซื้อ Galaxy A30 วันนี้ !
ให้คุณได้ถ่ายภาพได้จุใจ ด้วยกล้อง Ultra Wide และแบตทรงพลัง
Thank you for being our valued customers.