เพียงซื้อเครื่อง Galaxy A50 ก็มีสิทธิ์ลุ้นชม Black Pink Show ฟรี
มุมกล้องก็กว้าง แบตก็อึด ไม่ซื้อ ไม่ได้แล้ว!
Thank you for being our valued customers.