สร้างความโดดเด่นที่แตกต่างไปกับ S10
และโดดเด่นยิ่งกว่ากับโปรเก่าแลกใหม่ พร้อมส่วนลดถึง 5,000-
Thank you for being our valued customers.