สิทธิส่วนบุคคล

Image

ความมุ่งมั่นของเรา

ที่ Samsung Electronics เราให้ความสำคัญสูงสุดต่อการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ด้วยตระหนักว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นของคุณ เราจึงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจัดเก็บอย่างปลอดภัยและประมวลผลอย่างระมัดระวังสำหรับข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับเรา

เราให้ความสำคัญสูงสุดต่อความไว้วางใจที่คุณมีต่อเรา ดังนั้นเราจึงเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเล็กน้อยเฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคุณ และใช้งานเพียงเพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น เราไม่ได้จัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามโดยที่คุณไม่ได้รับทราบ

ที่ Samsung Electronics เราทุ่มเทความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้านเทคนิค กระบวนการจัดการภายใน และมาตรการปกป้องข้อมูลทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราพัฒนาเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งบนแพลตฟอร์ม Samsung Knox เราได้ปรับใช้ Samsung Knox กับระบบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่น

เราพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณ ด้วยการนำเสนอประสบการณ์ดิจิตอลที่น่าหลงใหลและสร้างแรงบันดาลใจ โดยความไว้วางใจของคุณคือสิ่งสำคัญสูงสุด และดังนั้นเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ขอบคุณที่สนใจและให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

ไฮไลต์นโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ SAMSUNG

 • ขอบเขต

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ใดๆ (รวมเรียกกันว่าผลิตภัณฑ์)เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ การประกวดแข่งขัน การสำรวจ การแลกรับสิทธิ์ การทำการตลาด การส่งเสริมการขาย การลงทะเบียนรับประกันสินค้า บริการหลังการขายหรือบริการซ่อม และบริการอื่นของ Samsung ที่อ้างถึงหรือเชื่อมโยงถึงนโยบายนี้ (เรียกรวมกันว่า “บริการ” ของเรา) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับไม่ว่าคุณจะใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือโทรทัศน์ ในการเข้าถึงบริการของเรา

 • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

  เราเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

  • ข้อมูลที่คุณให้ไว้แก่เราโดยตรง
  • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการที่คุณใช้บริการของเรา และ
  • ข้อมูลที่เราได้รับจากที่มาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

  นอกจากนั้น เรายังอาจขอความยินยอมจากคุณเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วย

 • การใช้และการแบ่งปันข้อมูล

  เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เช่น


  • ให้บริการที่คุณร้องขอ
  • ทำความเข้าใจวิธีที่คุณใช้บริการ เพื่อที่เราจะได้สามารถปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
  • แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับตัวคุณ และ
  • กระทำการอื่นที่คุณให้ความยินยอม

  เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลต่อไปนี้


  • บริษัทในเครือ – บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Samsung Electronics Co., Ltd. โดยมีเจ้าของร่วมหรือมีการควบคุมร่วมกัน
  • คู่ค้าทางธุรกิจ - ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจชื่นชอบ
  • ผู้ให้บริการ - ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการสำหรับหรือในนามของ Samsung
  • หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย - เมื่อกฎหมายกำหนดให้เราทำเช่นนั้นหรือเพื่อปกป้อง Samsung และผู้ใช้
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการโดยเฉพาะ

 • วิธีติดต่อเรา

  บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33-35 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย


  อีเมล: ผ่านทางหัวข้อ “ติดต่อเรา” ของ
  https://www.samsung.com/th/info/contactus.html


นโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ SAMSUNG

มีผลใช้บังคับเมื่อ: 1 มิถุนายน 2561

 

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ บริษัทในเครือของเรา ("Samsung” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”)  ทราบว่าความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญต่อลูกค้าของเราอย่างไร และเราพยายามอย่างยิ่งที่จะระบุให้ชัดเจนว่าเราเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ (รวมเรียกกันว่าผลิตภัณฑ์) เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ การประกวดแข่งขัน การสำรวจ การแลกรับสิทธิ์ การทำการตลาด การส่งเสริมการขาย การลงทะเบียนรับประกันสินค้า บริการหลังการขายหรือบริการซ่อม และบริการอื่นของ Samsung ที่อ้างอิงหรือเชื่อมโยงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (เรียกรวมกันว่า “บริการ” ของเรา) ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนลูกค้าสำหรับ “ผลิตภัณฑ์” และ “บริการ” ดังกล่าว

 

แม้ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับกับบริการของเราทั้งหมด เรายังจัดให้มีภาคผนวกของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของเราในส่วนที่เกี่ยวกับบริการเฉพาะอีกด้วย ภาคผนวกเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับกับการใช้บริการของคุณที่ภาคผนวกเหล่านั้นครอบคลุมถึง

 

โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้บังคับกับการใช้ “ผลิตภัณฑ์” และ “บริการ” ของ Samsung ของคุณ และยังมีผลใช้บังคับไม่ว่าคุณจะใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โทรทัศน์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในการเข้าถึงบริการของเราด้วย สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียด เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการของเรา จะถือว่าคุณยอมรับแนวปฏิบัติที่เราอธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และภาคผนวก หากคุณไม่ยอมรับในแนวปฏิบัติต่างๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คุณก็ไม่ควรใช้บริการของเรา

 

นอกจากนั้น การที่คุณหมั่นตรวจสอบการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ หากเราอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เราพิจารณาว่าเป็นสาระสำคัญโดยออกประกาศบนบริการที่เกี่ยวข้อง การที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการของเราหลังจากที่เราได้ออกประกาศดังกล่าวแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับแนวปฏิบัติใหม่ที่ระบุไว้ในการอัพเดทนั้น คุณจะสามารถดูเวอร์ชันที่เป็นปัจจุบันที่สุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวได้เสมอที่ https://account.samsung.com/membership/pp คุณสามารถตรวจสอบ “วันที่มีผลใช้บังคับ” ซึ่งระบุไว้ด้านบนเพื่อดูวันที่ที่มีการอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวครั้งล่าสุด

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวมมีอะไรบ้าง

ข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยตรง

บริการบางอย่างทำให้คุณสามารถให้ข้อมูลแก่เราได้โดยตรง เช่น:

    • บริการของเราหลายอย่างทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีหรือโปรไฟล์ได้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้ เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อตั้งค่าบัญชีหรือโปรไฟล์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณเมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ Samsung

    • หากคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องชำระเงินจากเรา เราอาจขอทราบชื่อ ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ในการจัดส่งและเรียกเก็บเงิน และข้อมูลบัตรเครดิตของคุณเพื่อที่จะดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณ

    • บริการบางอย่างของเราทำให้คุณสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ การสื่อสารเหล่านั้นจะได้รับการส่งผ่านทางระบบของเรา

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ

นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณให้ไว้แล้ว เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้บริการของเราผ่านซอฟต์แวร์บนผลิตภัณฑ์ของคุณหรือผ่านทางวิธีอื่นๆ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ เช่น

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ - เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ของคุณ หมายเลข IMEI และรหัสประจำอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ MAC ที่อยู่ IP เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ และการตั้งค่าของผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการ

    • ข้อมูลรายการบันทึก - เช่น เวลาและระยะเวลาที่คุณใช้บริการ คำที่ใช้ค้นหาที่คุณป้อนข้อมูลผ่านบริการ
และข้อมูลใดๆ ที่มีการจัดเก็บไว้ในคุกกี้ที่เราตั้งค่าไว้บนผลิตภัณฑ์ของคุณ

    • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง - เช่น สัญญาณ GPS ของผลิตภัณฑ์ของคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับจุดเชื่อมต่อ
Wi-Fi ที่อยู่ใกล้ๆ และเสาสัญญาณของระบบที่อาจมีการส่งข้อมูลมาให้เราเมื่อคุณใช้บริการบางอย่าง

    • ข้อมูลเสียง - เช่น การบันทึกเสียงของคุณที่เราทำการบันทึก (และอาจจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา) เมื่อคุณใช้คำสั่งเสียงเพื่อควบคุมบริการ (โปรดทราบว่าหากเราทำงานกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ให้บริการการแปลงคำพูดเป็นข้อความในนามของเรา ผู้ให้บริการนี้อาจได้รับหรือจัดเก็บคำสั่งเสียงบางอย่าง)

    • ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ เช่น แอปที่คุณใช้ เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม และวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเนื้อหาที่เสนอผ่านบริการ

 

ข้อมูลซึ่งมีที่มาจากบุคคลที่สาม

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากที่มาที่มีอยู่ในสาธารณะและในทางการค้า (ตามที่กฎหมายอนุญาต) ซึ่งเราอาจนำไปรวมกับข้อมูลอื่นๆ ที่เราได้รับจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณ นอกจากนั้น เรายังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบริการเครือข่ายทางสังคมซึ่งเป็นบุคคลที่สามอีกด้วย เมื่อคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อกับบริการเหล่านั้น

 

ข้อมูลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวม

เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคุณ ผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือการใช้บริการของคุณในลักษณะที่เราอธิบายให้คุณทราบในเวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือโดยประการอื่นเมื่อคุณให้ความยินยอม

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางประเภทแก่เราได้ (เช่น ข้อมูลที่เราร้องขอในระหว่างการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ Samsung) แต่การทำเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้บริการบางอย่างของคุณ

 

--------------------------------------------------------------------------

 

เราจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราสามารถใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

        • เพื่อลงทะเบียนตัวคุณหรือผลิตภัณฑ์ของคุณสำหรับบริการ

        • เพื่อให้บริการหรือคุณลักษณะที่คุณร้องขอ

        • เพื่อแสดงเนื้อหาที่มีการปรับแต่งตามความต้องการและให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลโดยอิงจากกิจกรรมที่ผ่านมาของคุณบนบริการของเรา

        • สำหรับโฆษณา เช่น การแสดงโฆษณาที่มีการปรับแต่ง เนื้อหาที่มีสปอนเซอร์ และการส่งการสื่อสารด้านการส่งเสริมการขายให้แก่คุณ

        • สำหรับการประเมินและการวิเคราะห์ตลาด ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา (รวมถึงการขอความเห็นของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราตลอดจนการทำแบบสำรวจลูกค้า)

        • เพื่อทำความเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการของเราเพื่อที่เราจะได้สามารถปรับปรุงบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ

        • เพื่อให้บริการการซ่อมบำรุงแก่ผลิตภัณฑ์ของคุณ

        • เพื่อดำเนินการจับฉลากของรางวัลฟรี การแข่งขันชิงรางวัล หรือส่งเสริมการขายตามที่กฎหมายอนุญาต และ

        • กระทำการอื่นที่คุณให้ความยินยอม

 

เราอาจรวมข้อมูลจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมจากบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เช่น เราอาจใช้รายละเอียดบัญชีผู้ใช้ Samsung ของคุณกับบริการอื่นๆ ทั้งหมดที่ต้องการบัญชีผู้ใช้ Samsung หรือเราอาจให้คำแนะนำ เนื้อหาที่ปรับแต่ง และคุณสมบัติที่เหมาะกับคุณโดยอิงจากบริการที่คุณใช้อยู่เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เรารวมข้อมูลและข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ เราอาจจัดให้มีการควบคุมโดยเฉพาะสำหรับการรวมข้อมูลดังกล่าวนั้น เช่น ในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน หรือโดยไปที่หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง

 

--------------------------------------------------------------------------

 

เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อใคร

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือทางธุรกิจที่เป็นอิสระของบุคคลเหล่านั้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ แต่อย่างไรก็ตาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลต่อไปนี้

        • บริษัทในเครือ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของ Samsung เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำว่า ‘บริษัทในเครือ’ หมายถึง บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Samsung Electronics Co., Ltd., โดยการมีเจ้าของร่วมหรือมีการควบคุมร่วมกัน  บริษัทในเครือของเรารวมถึงบริษัทที่มีชื่อ Samsung Electronics นอกจากนี้ บริษัทในเครืออาจรวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีเจ้าของร่วมหรือมีการควบคุมร่วมกันอีกด้วย เช่น Samsung SDS

        • คู่ค้าทางธุรกิจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับคู่ค้าทางธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการไร้สายด้วย บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการที่คุณร้องขอ ทำการคาดการณ์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ และอาจแสดงข้อมูลส่งเสริมการขาย โฆษณา และข้อมูลอื่นๆ ให้แก่คุณ

        • ผู้ให้บริการ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบริษัทที่ให้บริการแก่เราหรือในนามของเรา เช่น บริษัทที่ช่วยเราในการเรียกเก็บเงินหรือส่งอีเมลในนามของเราด้วย บริษัทเหล่านี้จะถูกจำกัดให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือจากการให้บริการแก่เราเท่านั้น

        • บุคคลอื่นๆ เมื่อมีกฎหมายกำหนดไว้หรือมีความจำเป็นที่จะคุ้มครองบริการของเรา อีกทั้งอาจมีสถานการณ์อื่นๆ ที่เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลอื่นดังนี้

            - เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตอบสนองต่อกระบวนการที่บังคับตามกฎหมาย (เช่น หมายค้นหรือคำสั่งอื่นๆ ของศาล)

            - เพื่อตรวจสอบหรือบังคับการปฏิบัติตามนโยบายที่ควบคุมบริการของเรา และ

            - เพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Samsung หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องแห่งใดแห่งหนึ่ง คู่ค้าทางธุรกิจ หรือลูกค้า

        • บุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัท เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการหรือการโอนกิจการ หรือในสถานการณ์ของการล้มละลาย

        • บุคคลอื่นๆ โดยได้รับความยินยอมจากคุณหรือทำตามคำแนะนำของคุณ นอกเหนือจากการเปิดเผยที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลที่สามเมื่อคุณยินยอมหรือร้องขอให้มีการแบ่งปันดังกล่าว

 

--------------------------------------------------------------------------

 

ทางเลือกของคุณ
เราเสนอทางเลือกที่หลากหลายเกี่ยวกับวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับการสื่อสารที่เป็นการส่งเสริมการขายจากเราหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนการยกเลิกการสมัครที่รวมอยู่ในการสื่อสารนั้น นอกจากนี้โดยส่วนมากแล้วคุณสามารถกำหนดทางเลือกของคุณได้โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของบริการเฉพาะบางประเภท หรือเมื่อคุณได้รับแจ้งในแต่ละครั้ง หรือโดยการเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บที่เกี่ยวข้อง 

 

--------------------------------------------------------------------------

 


เราทำอะไรบ้างเพื่อเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

เราได้ใช้มาตรการทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถึงแม้ว่าเราจะดำเนินการตามที่สมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณแล้ว แต่ไม่มีเว็บไซต์ การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อไร้สายใดที่จะปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง

ความยินยอมในการส่งข้อมูลระหว่างประเทศ
การที่คุณใช้หรือมีส่วนร่วมในบริการใดๆ และ/หรือให้ข้อมูลของคุณแก่เรา ถือว่าคุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม โอน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลของคุณได้ภายนอกประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดทราบว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายอื่นๆ ของประเทศที่อาจมีการส่งข้อมูลไปนั้นอาจไม่ครอบคลุมเท่ากับกฎหมายในประเทศของคุณ

การเข้าถึงข้อมูลของคุณ
ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลบางแห่ง คุณอาจมีสิทธิที่จะร้องขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและแก้ไขความไม่ถูกต้องในข้อมูลนั้น สิทธิอื่นใดตามกฎหมายของผู้ใช้ยังคงมีอยู่เช่นเดิม หากกฎหมายอนุญาตไว้เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยจากคุณสำหรับการให้การดำเนินการดังกล่าวแก่คุณ เราอาจปฏิเสธที่จะประมวลผลคำร้องขอที่มีลักษณะเป็นการร้องขอซ้ำๆ อย่างไม่มีเหตุผลสมควร ต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคที่เกินกว่าเหตุ เป็นอันตรายต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างแน่แท้ หรือซึ่งการเข้าถึงนั้นไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในท้องถิ่น หากคุณต้องการส่งคำร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ https://www.samsung.com/th/info/contactus.html

 

--------------------------------------------------------------------------

 

การเก็บรักษาข้อมูล
เรามีการดำเนินการตามสมควรเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลเกี่ยวกับคุณจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีการประมวลผลข้อมูลนั้น หรือนานขึ้นหากมีการกำหนดไว้ในสัญญา โดยกฎหมายที่ใช้บังคับหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้มาตรการปกป้องอย่างเหมาะสม

 

--------------------------------------------------------------------------

 

ลิงก์และผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามบนบริการของเรา

บริการของเราอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ที่ได้รับการเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์หรือบริการอื่น คุณควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามที่คุณใช้งาน นอกจากนั้น เรายังอาจทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างที่พัฒนาโดยบุคคลที่สามพร้อมให้บริการแก่คุณ (เช่น แอปที่พร้อมให้บริการผ่านทาง Galaxy Apps หรือ Apps) Samsung จะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้

บุคคลที่สามที่แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือการทำงานบนบริการของเรา

เนื้อหา โฆษณา หรือการทำงานบางอย่างบนบริการของเราอาจมีการจัดหาโดยบุคคลที่สามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรา
เช่น:

    • เราทำให้คุณสามารถดูเนื้อหาวิดีโอที่จัดหาให้โดยผู้ให้บริการเนื้อหา

    • บุคคลที่สามสร้างแอปที่เราทำให้พร้อมบริการผ่าน Galaxy Apps หรือ Apps

    • บุคคลที่สามบางรายอาจแสดงโฆษณาหรือเก็บข้อมูลว่าโฆษณาชิ้นใดที่ผู้ใช้เห็น ความบ่อยที่ผู้ใช้เห็นโฆษณาเหล่านั้น และการตอบสนองของผู้ใช้ต่อโฆษณา และ

    • เราช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับผู้อื่นบนบริการผ่านบริการเครือข่ายทางสังคม เช่น Facebook, Twitter, Google + และ LinkedIn

บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ ซึ่งรวมถึงผ่านการใช้คุกกี้ บีคอน และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน โดยข้อมูลนี้อาจได้รับการเก็บรวบรวมหลายครั้งและนำไปรวมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ต่าง ๆ Samsung ไม่ได้ควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลของบริษัทเหล่านี้ บริษัทเหล่านี้บางแห่งเข้าร่วมในโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ตัวเลือกแก่ผู้บริโภคว่าจะรับโฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมายหรือไม่ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย Network Advertising Initiative "http://networkadvertising.org" และ Digital Advertising Alliance "http://www.aboutads.info/"

หากคุณเชื่อมต่อกับบริการเครือข่ายทางสังคม เราอาจได้รับและจัดเก็บข้อมูลการพิสูจน์ตัวบุคคลจากบริการนั้นเพื่อทำให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอนุญาตให้เราได้รับเมื่อคุณเชื่อมต่อกับบริการเหล่านี้

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อกับบริการเครือข่ายทางสังคมบนผลิตภัณฑ์ที่มีผู้อื่นใช้นอกจากคุณ ผู้ใช้รายอื่นเหล่านั้นอาจจะสามารถเห็นข้อมูลที่จัดเก็บหรือแสดงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณบนบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณทำการเชื่อมต่อ

คุกกี้ บีคอน และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

เราและบุคคลที่สามบางรายที่แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือการทำงานอื่นบนบริการของเรา อาจใช้คุกกี้ บีคอน และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันในพื้นที่บางบริเวณในบริการของเรา

คุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์เล็กๆ ที่จัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ โดยจะทำให้องค์กรที่ใส่คุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณจำคุณได้ในเว็บไซต์ บริการ อุปกรณ์ และ/หรือเซสชั่นในการค้นหาที่แตกต่างกัน คุกกี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น:

    • คุกกี้สามารถจดจำข้อมูลประจำตัวการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลประจำตัวเหล่านี้แต่ละครั้งที่คุณลงชื่อเข้าใช้ในบริการ

    • คุกกี้ช่วยให้เราและบุคคลที่สามเข้าใจว่าส่วนใดของบริการเป็นที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากคุกกี้จะช่วยให้เราเห็นว่าผู้เข้าชมกำลังเข้าถึงหน้าใดและคุณสมบัติใด และผู้เข้าชมใช้เวลาในหน้านั้นนานเท่าใด ด้วยการศึกษาข้อมูลประเภทนี้ เราจึงสามารถปรับเปลี่ยนบริการและให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นแก่คุณได้

    • คุกกี้ช่วยให้เราและบุคคลที่สามเข้าใจว่าคุณเห็นโฆษณาใดไปแล้ว เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องรับชมโฆษณาเดิมในแต่ละครั้งที่คุณเข้าใช้บริการ

    • คุกกี้ช่วยให้เราและบุคคลที่สามแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่คุณได้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้บริการของเราตลอดจนเว็บไซต์และแอปอื่นๆ

เมื่อคุณใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าใช้บริการ คุณสามารถปรับแต่งเบราว์เซอร์เพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมด ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ เบราว์เซอร์แต่ละอย่างจะแตกต่างกันไป ดังนั้น ตรวจสอบที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของคุณ ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ของคุณอาจมีการควบคุมเพิ่มเติมสำหรับคุกกี้

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าบริการบางอย่างอาจออกแบบมาเพื่อทำงานโดยใช้คุกกี้และการปิดใช้งานคุกกี้อาจจะส่งผลต่อความสามารถของคุณในการใช้บริการเหล่านั้น หรือบางส่วนของบริการได้

การจัดเก็บข้อมูลในเครื่องแบบอื่นๆ

เราและบุคคลที่สามบางรายอาจใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องประเภทอื่นๆ เช่น Local Shared Object (หรือเรียกในอีกชื่อว่า “แฟลชคุกกี้” (Flash Cookies)) และการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องแบบ HTML5 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา เทคโนโลยีเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับคุกกี้ที่มีการอธิบายไว้ด้านบน ในแง่ที่ว่าจะมีการจัดเก็บเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้บนอุปกรณ์ของคุณ และสามารถนำไปใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมหรือความชอบของคุณ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเหล่านี้อาจใช้ส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ของคุณโดยแตกต่างจากคุกกี้มาตรฐาน ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถควบคุมโดยการใช้การตั้งค่าหรือเครื่องมือเบราว์เซอร์มาตรฐานได้ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปิดใช้งานหรือการลบข้อมูลที่มีอยู่ในแฟลชคุกกี้ โปรดคลิกที่นี่ "http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html"

บีคอน

เราและบุคคลที่สามบางรายอาจใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าบีคอน (หรือ “พิกเซล”) ที่สื่อสารข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ บีคอนสามารถถูกฝังอยู่ในเนื้อหาออนไลน์ วิดีโอ และอีเมล และสามารถอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์อ่านข้อมูลบางประเภทจากผลิตภัณฑ์ของคุณ รู้ว่าคุณดูเนื้อหาหรือข้อความอีเมลบางอย่างเมื่อไหร่ พิจารณาเวลาและวันที่ที่คุณดูบีคอน และที่อยู่ IP ของผลิตภัณฑ์ของคุณ เราและบุคคลที่สามบางรายใช้บีคอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงการวิเคราะห์การใช้บริการของคุณ และ (ร่วมกับคุกกี้) เพื่อแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณมากกว่า

การที่คุณเข้าถึงและใช้บริการของเรา ถือว่าคุณยินยอมให้มีการจัดเก็บคุกกี้ เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องอื่นๆ บีคอน และข้อมูลอื่นๆ บนผลิตภัณฑ์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังยินยอมให้เราและบุคคลที่สามที่ระบุไว้ข้างต้นมีการเข้าถึงคุกกี้ เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องอื่นๆ บีคอน และข้อมูลอื่นๆดังกล่าวได้

 

--------------------------------------------------------------------------

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณมีคำถามเฉพาะเจาะจงใดๆ โปรดติดต่อเราที่:
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33-35 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
อีเมล: ผ่านทางหัวข้อ “ติดต่อเรา” ของ https://www.samsung.com/th/info/contactus.html

 

--------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล

ในการใช้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล คุณจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ Samsung เป็นลำดับแรก โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ระบุไว้ที่ https://account.samsung.com/membership/pp (“นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung”) จะมีผลใช้บังคับกับการใช้บัญชีผู้ใช้ Samsung และบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าในการให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน และจัดเก็บอย่างไร ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะต้องใช้ร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung ในกรณีที่ข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung ไม่สอดคล้องหรือขัดกัน ให้ข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับ

บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลคืออะไร

อุปกรณ์ แอป และบริการของ Samsung (เรียกแต่ละรายการและเรียกรวมกันว่า "บริการ") ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณ โดยการคาดการณ์ความต้องการและความจำเป็นของคุณอย่างชาญฉลาด บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลของ Samsung จะให้ประสบการณ์การใช้ที่ดีขึ้นแก่คุณ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่มีการปรับแต่งและข้อเสนอแนะซึ่งอาศัยข้อมูลที่ได้รับมาเกี่ยวกับคุณและการใช้บริการของคุณ ตัวอย่างเช่น บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลจะสามารถปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ที่คุณมีกับบริการนี้ได้โดยการเสนอข้อเสนอแนะเป็นนัยๆ และข้อมูลที่ปรับแต่งสำหรับคุณเมื่อคุณใช้บริการจดจำเสียงของ Samsung หรือโดยการจดจำเพลงที่คุณเคยฟังในเวลาที่ฝนตกและแนะนำเพลงนั้นในภายหลัง นอกจากนี้ หากคุณสั่งว่า "เตือนให้ฉันซื้อน้ำดื่มหนึ่งขวดเมื่อฉันเกือบถึงบ้าน" บริการที่กำหนดเองก็จะสามารถจดจำคำสั่งดังกล่าวและเตือนให้คุณซื้อน้ำดื่มหนึ่งขวดเมื่อคุณเกือบถึงบ้าน

ข้อมูลประเภทใดบ้างที่บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ยิ่งบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับคุณมากเท่าใด บริการดังกล่าวก็จะสามารถจัดให้คุณได้รับเนื้อหาและข้อมูลที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสนใจ รสนิยม และตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และจะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณในหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งรวมถึง

    • ข้อมูลอุปกรณ์ บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลอาจเก็บรวบรวมข้อมูลหมายเลขระบุอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลการตั้งค่า (เช่น การตั้งค่าภาษาและล็อค) ข้อมูลสถานะ (เช่น การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ) และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลยังอาจตรวจสอบแอปพลิเคชันที่มีการติดตั้งหรือกำลังใช้งานอยู่ในขณะนี้บนอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลอาจเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องที่ว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบัญชี Samsung ของคุณอย่างไร เมื่อใด และเป็นระยะเวลานานเท่าใด ซึ่งรวมถึงการที่คุณใช้บริการนี้และแอปและบริการของบุคคลที่สามบนอุปกรณ์ (เช่น รายชื่อแอปบนอุปกรณ์ของคุณ เพลงที่เล่นบนอุปกรณ์ของคุณ เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม และการค้นหาที่คุณทำ)

    • ข้อมูลเกี่ยวกับเพลงและภาพถ่ายของคุณ บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลอาจเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ชื่อเพลง แนวเพลง และศิลปินเกี่ยวกับเพลงที่ได้เล่นก่อนหน้านี้หรือบันทึกไว้ และข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่ายของคุณ เช่น เวลาและตำแหน่งที่ตั้งที่มีการถ่ายภาพถ่ายที่บันทึกไว้ของคุณ

    • รายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลการสื่อสาร บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลอาจเข้าถึงรายชื่อบุคคลติดต่อของคุณและอาจเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ประวัติการโทรเข้า/โทรออกและข้อความตัวอักษรของคุณเพื่อให้บริการกับคุณ เช่น เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ที่คุณมีกับผู้อื่น (เช่น ครอบครัวและเพื่อนของคุณ) บุคคลใดคือบุคคลติดต่อที่สำคัญที่สุดของคุณ บุคคลใดที่ติดต่อคุณบ่อยที่สุด และวิธีการติดต่อที่คุณเลือก เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลติดต่อที่สำคัญของคุณ (เช่น สายที่ไม่ได้รับ) และเพื่อค้นหาบุคคลติดต่อที่คุณกล่าวถึงในขณะที่ใช้การจำแนกเสียง

    • ข้อมูลปฏิทิน บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลอาจเข้าถึงปฏิทินบนอุปกรณ์ของคุณและอาจเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปฏิทินของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกของคุณ เพื่อบันทึกเหตุการณ์พิเศษ และเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

    • ประวัติการเรียกดูอินเทอร์เน็ต บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลอาจเข้าถึง เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ประวัติการเรียกดูอินเทอร์เน็ตของคุณ (เช่น เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม คำค้นหา และบุ๊คมาร์ค) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความสนใจและการเลือกของคุณ เพื่อแสดงผลการค้นหาที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นและให้ข้อมูลที่เหมาะสมมากที่สุดในบริบทที่แตกต่างกันไป และเพื่อให้บริการอื่นๆ กับคุณ ตามที่อธิบายไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ ประวัติการค้นหาของคุณจากการเรียกดูอินเทอร์เน็ตที่ได้ทำในโหมดความลับ (โดยไม่เปิดเผยตัวหรือโหมดส่วนตัว) จะไม่ถูกเก็บรวบรวม 

    • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลอาจเข้าถึง เก็บรวบรวม และวิเคราะห์การระบุพิกัดที่แม่นยำของอุปกรณ์ของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณอย่างสม่ำเสมอผ่านทางสัญญาณ Bluetooth และ Wi-Fi รายการในปฏิทิน และเทคโนโลยีและข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น เพื่อให้การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งหรือข้อมูลที่คุณร้องขอ เพื่อให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลการระบุพิกัด จะต้องมีการเปิดใช้งานการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ เพราะฉะนั้น ในบางกรณี บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลอาจร้องขอให้คุณเปิดใช้งานการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

    • บัญชีผู้ใช้ Samsung โปรไฟล์ของฉัน และข้อมูลบริการของ Samsung บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลอาจเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในหรือมีความเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ Samsung ของคุณ (เช่น ID ของบัญชีผู้ใช้ Samsung, ข้อมูลติดต่อ, ชื่อ, วันเกิด และเพศของคุณ) และข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในโปรไฟล์ของฉัน บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลยังอาจเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ เช่น ประวัติการใช้ Samsung Apps คำสั่งเสียงของคุณที่ให้ไว้ผ่านทางบริการจดจำเสียง การแจ้งเตือนที่กำหนดไว้ในการเตือน และข้อมูลสภาพอากาศที่ให้ไว้กับคุณ

    • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปและบริการของบุคคลที่สามที่มีการเชื่อมต่อ โดยการอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อกับแอปหรือบริการของบุคคลที่สาม คุณก็จะสามารถเปิดใช้งานบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลเพื่อใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้แอปและบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้และเพื่อให้คุณได้รับคุณลักษณะที่ปรับแต่งเอง
นอกเหนือจากข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ อุปกรณ์และแอปของคุณ และการใช้บริการของคุณในลักษณะที่เราอธิบายให้คุณทราบในเวลาที่มีการเก็บรวบรวมหรือในกรณีอื่นใดโดยได้รับความยินยอมจากคุณ บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลจะให้ตัวเลือกกับคุณในเรื่องที่ว่าบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลอาจใช้และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลในบางประเภทอย่างไร เช่น ประวัติการโทรและข้อความตัวอักษร ข้อมูลการระบุพิกัด และประวัติการเรียกดูอินเทอร์เน็ตของคุณ บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลยังให้คุณมีตัวเลือกที่จะไม่ให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ "สิทธิและตัวเลือกของคุณ" ด้านล่างนี้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะนำไปใช้อย่างไร

บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้นผ่านทางระบบอัตโนมัติ และจัดข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ให้กับบริการนี้และแอปของบุคคลที่สาม

    • เพื่อให้คุณได้รับเนื้อหาและข้อมูลที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณ

    • เพื่อวิเคราะห์วิธีการในการให้บริการที่ดีขึ้นกับคุณ

    • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการนี้

    • เพื่อแสดงโฆษณาที่มีการปรับแต่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ และ

    • สื่อสารกับคุณทางอีเมลและการแจ้งเตือนแบบพุชเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ Samsung และบุคคลที่สามนำเสนอที่ปรับตามความสนใจของคุณ (ตามที่คุณได้ให้ความยินยอมต่างหาก)

คุณสามารถหยุดการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลบางอย่างได้ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “สิทธิและตัวเลือกของคุณ“ ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าเนื่องจากข้อมูลบางอย่างเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการที่บริการแต่ละอย่างจะจัดให้คุณได้รับบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคุณอนุญาตให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตสำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

โฆษณาที่มีการปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลและการตลาดทางตรง

บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลอาจเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการและกิจกรรมออนไลน์ของคุณตลอดระยะเวลาและตลอดทั่วเว็บไซต์และแอปของบุคคลที่สาม รวมทั้งตลอดทั่วอุปกรณ์ที่คุณใช้ เพื่อจัดให้คุณได้รับโฆษณาและการสื่อสารด้านการตลาดทางตรง (เรียกรวมกันว่า "โฆษณา") เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ Samsung และบุคคลที่สามเสนอไว้โดยปรับให้เข้ากับความสนใจของคุณ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ เราจะขอรับความยินยอมจากคุณสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลใช้ข้อมูลนี้สำหรับโฆษณาที่มีการปรับแต่ง โดยไปยัง โปรไฟล์ของฉัน > เมนูการตั้งค่าการจัดการบัญชีผู้ใช้ Samsung ในบัญชีผู้ใช้ Samsung ของคุณโดยการปิด “โฆษณาที่ใช้บริการที่กำหนดเอง” โปรดทราบว่าการปิดใช้งานตัวเลือกนี้อาจไม่ได้เป็นการหยุดโฆษณาทั้งหมด (รวมถึงโฆษณาที่มีการปรับแต่ง) ที่ Samsung จัดไว้ให้ คุณสามารถรับโฆษณาจาก Samsung ได้ต่อไปหากคุณได้ให้ความยินยอมที่จะรับโฆษณาเหล่านั้นจากบริการอื่นๆ โปรดเข้าไปดูเมนูการตั้งค่าในบริการที่เกี่ยวข้องหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะเลือกไม่รับโฆษณาดังกล่าวจากบริการอื่นๆ ได้อย่างไร

ฉันจะสามารถลบข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมโดยบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลได้อย่างไร

ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์โดยบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล จะถูกลบออกหลังจากที่คุณลบบัญชีผู้ใช้ Samsung ของคุณ คุณยังสามารถร้องขอให้มีการลบข้อมูลประเภทนั้นๆ ซึ่งได้มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์โดยบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล โดยจะทำเช่นนั้นเมื่อใดก็ได้ผ่านเมนูการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชีผู้ใช้ Samsung ของคุณ แม้ก่อนที่จะลบบัญชีผู้ใช้ Samsung ของคุณก็ตาม โปรดทราบว่าในบางกรณี อาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่ข้อมูลที่บันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราจะถูกลบอย่างสมบูรณ์

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลบข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล หรือหยุดการเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนของบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล

หากคุณลบข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม เนื้อหาที่ปรับแต่งซึ่งบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลจัดไว้ให้กับคุณก็อาจมีความถูกต้องและ/หรือคุณภาพที่ลดลง นอกจากนี้คุณลักษณะที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลบางอย่างก็อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่คุณได้ลบไปแล้วหรือข้อมูลที่คุณได้ปฏิเสธไม่ให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลเข้าถึง และการกลับมาได้รับคุณลักษณะเหล่านั้นจะสามารถทำได้โดยการอนุญาตให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกครั้งเท่านั้น

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อใครบ้าง

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณต่อบุคคลที่สามผ่านทางบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล เว้นแต่ตามที่อธิบายไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเราและกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งช่วยเราในการให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล

วิธีที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันด้านการดูแลระบบ ทางเทคนิค และทางกายภาพที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับผ่านทางบริการของเราและบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการทำลาย การแทรกแซง การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง การเปิดเผย หรือการใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

สิทธิและตัวเลือกของคุณ

Samsung เคารพในตัวเลือกที่คุณได้เลือกและพยายามอย่างหนักที่จะเสนอวิธีการที่หลากหลายให้กับคุณในการควบคุมข้อมูลของคุณ คุณสามารถปิดใช้งานบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลเมื่อใดก็ได้ผ่านทางตัวเลือก "บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล" ในเมนูการตั้งค่าของบัญชี Samsung ของคุณ ซึ่งในกรณีดังกล่าว Samsung จะระงับการจัดให้มีเนื้อหาและข้อมูลที่ปรับแต่งให้เหมาะสมแก่คุณ รวมทั้งการที่บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ หากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "โฆษณาที่มีการปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลและการตลาดทางตรง" ข้างต้น ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์โดยบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลก็จะไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาได้อีกต่อไป

นอกจากนี้ คุณสามารถระบุประเภทของข้อมูลซึ่งบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลสามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ได้ รวมทั้งการสนับสนุนของบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลสำหรับบริการบางอย่าง อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจใด ๆ ในภายหลังจะไม่ส่งผลต่อข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์แล้วโดยบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล และการปิดใช้งานบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลจะไม่ทำให้เกิดการลบข้อมูลที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์โดยบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล แม้ว่าคุณจะปิดใช้งานบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลแต่คุณก็จะยังคงสามารถใช้คุณลักษณะที่เป็นค่าเริ่มต้นซึ่งบริการแต่ละอย่างจัดไว้ให้ได้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ ได้ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

    • หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลบนอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี Samsung ของคุณ โปรดดำเนินการต่อไปนี้

    - สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต: การตั้งค่า > ระบบคลาวด์และบัญชีผู้ใช้ > บัญชีผู้ใช้ > บัญชี Samsung > สิทธิส่วนตัว > บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล

    • หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี Samsung โปรดดำเนินการต่อไปนี้

    - เว็บไซต์: https://account.samsung.com > การตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคล

    - สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต: การตั้งค่า > ระบบคลาวด์และบัญชีผู้ใช้ > บัญชีผู้ใช้ > บัญชี Samsung > โปรไฟล์ของฉัน > จัดการบัญชี Samsung > บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล

การตั้งค่าโดยเฉพาะเจาะจงข้างต้นนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีรุ่นของอุปกรณ์ที่อัปเดตหรืออุปกรณ์ใหม่ซึ่งรองรับบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล โปรดทราบว่าประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปรับแต่งของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นผลมาจากการปิดใช้งานบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล

คุณอาจมีสิทธิตามกฎหมายที่ใช้บังคับที่จะคัดค้านหรือร้องขอให้มีข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และร้องขอให้มีการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง โดยขอผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่ https://help.content.samsung.com 

นโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ SAMSUNG - ภาคผนวกสำหรับ SMART TV

บริการ Smart TV ของ Samsung เสนอกลุ่มคุณสมบัติที่ให้เนื้อหาวิดีโอได้รับการปรับปรุง ประสบการณ์การใช้งาน TV ที่มีการปรับแต่งเอง ภาพยนตร์ การเชื่อมต่อกับบริการเครือข่ายทางสังคม และความสามารถในการควบคุมและโต้ตอบกับ Smart TV ของคุณด้วยคำสั่งเสียง เราจะเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน และเก็บรักษาข้อมูลผ่าน Smart TV และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Smart TV ของคุณในลักษณะที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung ภาคผนวกนี้จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของคุณสมบัติบางอย่างของ Smart TV

Smart TV ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้คุณสามารถค้นหาและเข้าถึงรายการวิดีโอและเนื้อหาอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น คุณอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายการสดทางโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดให้กับคุณโดยผู้ให้บริการเคเบิ้ลหรือดาวเทียมของคุณ และข้อเสนอเนื้อหาวิดีโอตามความต้องการที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยผ่านตัวนำทางที่ค้นหาได้ซึ่งแสดงอยู่บน Smart TV ของคุณ

ในกรณีของรายการสดทางโทรทัศน์ เราจะกำหนดให้มีการแสดงเนื้อหาแก่คุณโดยอิงจากรหัสไปรษณีย์ของคุณ นอกจากนั้น Smart TV จะช่วยให้คุณค้นหาและรับชมเนื้อหาอื่นๆ ของ Smart TV ที่เกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้น โดยการทำไฮไลต์รายการและเนื้อหาที่มีแนวโน้มว่าจะดึงดูดความสนใจของคุณหรือให้บริการเพิ่มเติมที่จะปรับปรุงประสบการณ์การรับชมของคุณ เราให้คำแนะนำและบริการเพิ่มเติมเหล่านี้โดยอิงจากข้อมูลดังต่อไปนี้

    • ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณเคยดู ซื้อ ดาวน์โหลด หรือสตรีม ผ่านแอปพลิเคชัน Samsung บน Smart TV หรืออุปกรณ์อื่นของคุณ (เกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ โปรดดูส่วน ‘บริการข้อมูลการรับชม’ ด้านล่าง)

    • ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่คุณเข้าถึงผ่าน Smart TV

    • ข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณคลิกที่ “ชอบ” “ไม่ชอบ” “ดูตอนนี้” หรือปุ่มอื่นๆ บน Smart TV ของคุณ

    • คำที่ใช้ค้นหาที่คุณป้อนในคุณสมบัติการค้นหาของ Smart TV รวมถึงเมื่อคุณค้นหาเนื้อหาวิดีโอที่เฉพาะเจาะจงด้วย

    • ข้อมูลการใช้งาน Smart TV อื่น ๆ และข้อมูลอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ข้อมูลบันทึกการเข้าใช้ ข้อมูลที่ระบุถึงการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของคุณ ข้อมูลเบราว์เซอร์ และหน้าที่คุณเรียกดู

บริการข้อมูลการรับชม

เพื่อมอบประสบการณ์ในการรับชม Smart TV แบบปรับแต่งเองได้สำหรับตัวคุณโดยเฉพาะ คุณลักษณะและการให้บริการบางประเภทของเราจะขึ้นอยู่กับประวัติการรับชมผ่านทาง TV และข้อมูลการใช้งาน Smart TV ของคุณ

“ประวัติการรับชม” TV ของคุณจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย ช่องรายการ เว็บไซต์ที่คุณเรียกดู และโปรแกรมที่คุณรับชมผ่านทาง Smart TV รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการรับชม

เราอาจใช้ระบบจดจำเนื้อหาอัตโนมัติ (ACR) และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการบันทึกข้อมูลนี้ Smart TV ของคุณจะถ่ายโอนข้อมูลวิดีโอหรือข้อมูลจากตัวปรับสัญญาณโทรทัศน์เพื่อพิจารณาเลือกโปรแกรมที่รับชม

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณได้ทุกเมื่อ โดยไปที่เมนูการตั้งค่าเพื่อปิดการใช้งานคุณลักษณะเฉพาะหรือบริการตามที่คุณเห็นสมควร ซึ่งในกรณีดังกล่าว ประวัติการรับชม TV ของคุณจะไม่ถูกเก็บบันทึกสำหรับการใช้งานคุณลักษณะเฉพาะหรือบริการนั้น ๆ อีกต่อไป

 

โปรดทราบว่า ตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงและ คุณภาพของการให้บริการโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค

บริการโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค

บริการโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค (“บริการ IBA”) ออกแบบมาเพื่อมอบความสามารถในการรับชมโฆษณาที่มีประโยชน์ โต้ตอบด้วยได้ และอิงตามความสนใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ Samsung และบุคคลที่สามนำเสนอใน Samsung Smart TV หรือในแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของ Samsung และบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนเว็บ อุปกรณ์มือถือ และแท็บเล็ต

เพื่อทำให้โฆษณาในอุปกรณ์อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น บริการ IBA อาศัยประวัติการรับชมโทรทัศน์ของคุณ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย ช่องรายการ เว็บไซต์ที่คุณเรียกดู และโปรแกรมที่คุณรับชมใน Samsung Smart TV รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการรับชม) ข้อมูลการใช้งาน Samsung Smart TV และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ ซึ่งมาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้  เราอาจใช้ระบบจดจำเนื้อหาอัตโนมัติ (ACR) และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการบันทึกประวัติการรับชมโทรทัศน์ของคุณ
เราจะนำข้อมูลข้างต้นนี้มาสร้างกลุ่ม Samsung Smart TV ที่มีความสนใจคล้ายกัน แล้วใช้กลุ่มเหล่านี้สำหรับบริการ IBA ข้อมูลข้างต้นจะใช้เพื่อระบุกลุ่มที่จะกำหนดให้กับ Samsung Smart TV ของคุณ ซึ่งเป็นการกำหนดโฆษณาที่อุปกรณ์จะได้รับนั่นเอง

คุณสามารถปิดใช้งาน บริการ IBA ได้ทุกโดยไปที่เมนู “การตั้งค่า” บน Samsung Smart TV ของคุณ
โปรดทราบว่าตัวเลือกความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับบริการ IBA จะไม่กระทบการการได้รับชมหรือการแสดงโฆษณาหรือการตลาดประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้อิงจากประวัติการรับชม TV หรือข้อมูลการใช้งาน Samsung Smart TV  โฆษณาและการตลาดดังกล่าวจะอิงตามข้อมูลอื่น ๆ เช่น ตำแหน่งทั่วไปและข้อมูลโดยประมาณหรือข้อมูลสรุป ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องน้อยกว่าเพราะไม่ได้อิงจากความสนใจของคุณ

PSID

ประวัติการรับชมและข้อมูลการใช้งาน Smart TV ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภคนั้น จะเชื่อมกับรหัสประจำอุปกรณ์ที่เรียกว่ารหัสการบริการที่มีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับบุคคลหรือ “PSID” ซึ่งเป็นรหัสแบบสุ่ม ไม่ถาวร และสามารถรีเซ็ตได้

คุณสามารถรีเซ็ต PSID ของคุณได้ทุกเมื่อโดยไปที่เมนูการตั้งค่าบน Smart TV ของคุณ เมื่อรีเซ็ตแล้ว ระบบจะยกเลิกการเชื่อมโยงประวัติการรับชม Smart TV และข้อมูลการใช้งาน Smart TV ในส่วนที่เกี่ยวกับโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภคจาก PSID ก่อนหน้า โปรดทราบว่า หากคุณรีเซ็ต PSID ของคุณ คุณภาพในการรับชมโฆษณาที่อิงและปรับตามความสนใจของผู้บริโภคอาจไม่ตรงตามที่คุณต้องการ

การจดจำเสียง

คุณสามารถควบคุม Smart TV ของคุณและใช้คุณสมบัติหลายอย่างด้วยคำสั่งเสียง

หากคุณเปิดใช้งานการจดจำเสียง คุณจะสามารถโต้ตอบกับ Smart TV ได้ด้วยเสียง ในการให้บริการคุณสมบัติการจดจำเสียง จะมีการส่งคำสั่งเสียงของคุณ (พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงรหัสประจำอุปกรณ์) มาให้เรา และเราจะเปลี่ยนคำสั่งเสียงให้เป็นข้อความเพื่อให้บริการคุณสมบัติการจดจำเสียง นอกจากนี้ Samsung อาจเก็บรวบรวมคำสั่งเสียงและข้อความที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่เราจะได้สามารถประเมินและพัฒนาคุณสมบัตินี้ได้ Samsung จะเก็บรวบรวมคำสั่งเสียงของคุณต่อเมื่อคุณมีคำขอในการค้นหาที่เฉพาะเจาะจงไปยัง Smart TV โดยการคลิกปุ่มเปิดการทำงานไม่ว่าจะบนรีโมทคอนโทรล หรือบนหน้าจอของคุณ หรือพูดใส่ไมโครโฟนบนรีโมทคอนโทรล

หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการจดจำเสียง คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติการจดจำเสียงได้

คุณสามารถปิดใช้งานการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการจดจำเสียงได้ทุกเมื่อโดยไปที่เมนู “การตั้งค่า” อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้อาจจะส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติการจดจำเสียงได้

บุคคลที่สาม

โปรดทราบว่าเมื่อคุณดูวิดีโอหรือเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาที่มีการให้บริการโดยบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการนั้นอาจเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ Smart TV ของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP และรหัสประจำอุปกรณ์) ธุรกรรมที่ร้องขอ (เช่น คำขอของคุณที่จะซื้อหรือเช่าวิดีโอ) และการใช้แอปพลิเคชันหรือบริการของคุณ Samsung จะไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของผู้ให้บริการเหล่านี้ คุณควรใช้ความระมัดระวัง และตรวจสอบข้อความเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามที่คุณใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะประเทศ

โปรดทราบว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ระบุไว้ในภาคผนวกของ Smart TV นี้อาจไม่พร้อมให้บริการแก่คุณ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอาศัย

 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการจดจำเสียง
วันที่มีผลบังคับใช้: 1 มิถุนายน 2561

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และบริษัทในเครือของเรา (“Samsung” หรือ “เรา”) รวมถึงบริษัทในเครือของบริษัทเหล่านี้ เคารพข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่านบริการจดจำเสียง (“บริการเสียง”)

บริการเสียงเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและดูเนื้อหา รวมถึงจัดการสิ่งต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ทั้งหลายของ Samsung ได้ด้วยเสียงของผู้ใช้เอง คุณสมบัติของบริการนี้รวมถึง การประมวลผลภาษาธรรมชาติในการค้นหาเนื้อหาและการควลคุม Samsung Smart TV อินเทอร์เน็ต สภาพอากาศ และบริการอื่น ๆ ที่ผู้ใช้คาดว่าจะได้รับจาก Samsung Smart TV

คุณอาจใช้คุณสมบัติการจดจำเสียงที่ปรับปรุงใหม่อย่าง Bixby ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณเลือก คุณจะทราบว่ามีการเปิดใช้งาน Bixby ได้จากไอคอน แบนเนอร์ หรือเครื่องหมายอื่นๆ ในหน้าจอ Samsung Smart TV

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เจาะจงเกี่ยวกับวิธีที่ระบบใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในบริการเสียง และควรอ่านควบคู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ Samsung ซึ่งใช้กับการรับบริการเสียงด้วยและระบุไว้ที่ https://account.samsung.com/membership/pp

ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราอธิบายประเภทข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านบริการเสียง วิธีที่เราอาจใช้ข้อมูล ระยะเวลาที่เราอาจเก็บข้อมูลไว้ ผู้ที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลด้วย ตลอดจนตัวเลือกที่มีให้คุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของเราและการใช้สิทธิ์ของคุณ เรายังอธิบายถึงมาตรการที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลและบอกให้คุณทราบว่าจะติดต่อเราเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราได้อย่างไร

ข้อมูลที่เราได้รับ

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากหลายวิธีผ่านบริการเสียง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจะรวมถึงข้อมูลประเภทต่อไปนี้:

    • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Samsung (ไม่บังคับ) เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Samsung ใน Smart TV เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ Samsung ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการเสียง เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และ ID บัญชี Samsung ของคุณ

    • การโต้ตอบกับบริการเสียง เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณแลกเปลี่ยนกับบริการเสียงผ่านการโต้ตอบที่คุณมีกับบริการ ซึ่งรวมถึงการบันทึกคำสั่งเสียงของคุณ (เช่น คำถาม คำขอ และคำแนะนำ) รูปภาพของคุณ และการป้อนข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลที่คุณได้รับจากบริการ (เช่น การตอบกลับ คำตอบ และเนื้อหา) เรายังอาจได้รับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเสียงของคุณ รวมถึงข้อมูล (เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปที่คุณใช้ เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม และรูปภาพ เพลง รายการในปฏิทิน และบุ๊คมาร์คของคุณ รวมถึงเนื้อหาและข้อมูลจากแอป เว็บไซต์ และบริการอื่น ๆ ของ Samsung และบุคคลที่สาม) ที่เราได้รับจากแอปและบริการของ Samsung และบุคคลที่สาม ซึ่งบริการเสียงเข้าถึงหรือใช้เพื่อให้บริการแก่คุณ (เช่น การสตรีมเพลงและรายงานสภาพอากาศ)

    • ข้อมูลการระบุพิกัด เราอาจได้รับการระบุพิกัดที่แม่นยำของอุปกรณ์ของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่านข้อมูลรหัสไปรษณีย์ที่เก็บไว้ในโทรทัศน์ ซึ่งอาจได้รับผ่านที่อยู่ IP หรือผ่านการป้อนข้อมูลเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เช่น เพื่อให้บริการแก่คุณ

    • ข้อมูลอุปกรณ์และแอป เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการอัตโนมัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เปิดใช้บริการเสียง เช่น รุ่นของอุปกรณ์, เวอร์ชัน OS, การกำหนดค่าและการตั้งค่าอุปกรณ์, ที่อยู่ IP และตัวระบุอุปกรณ์และตัวระบุเอกลักษณ์อื่น ๆ นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลในเรื่องที่ว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่เปิดใช้บริการเสียงอย่างไร เมื่อใด และเป็นระยะเวลานานเท่าใด ซึ่งรวมถึงการที่คุณใช้บริการเสียง และแอปและบริการของ Samsung และบุคคลที่สามในอุปกรณ์ (เช่น รายชื่อแอปในอุปกรณ์ เพลงที่เล่นในอุปกรณ์ เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม และการค้นหาที่คุณทำ)

เซิร์ฟเวอร์ของ Samsung อาจได้รับข้อมูลเมื่อคุณโต้ตอบกับบริการเสียง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการเสียง การโต้ตอบกับบริการเสียง การระบุพิกัด และอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการเสียง

วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่เราได้รับ

เราอาจใช้ข้อมูลที่เราได้รับผ่านทางบริการเสียงเพื่อ:

    • ให้บริการแก่คุณ เช่น เพื่อตอบกลับคำขอ คำถาม และคำแนะนำของคุณที่ทำผ่านบริการเสียง

    • ระบุและพิสูจน์ตัวตนของคุณเพื่อให้คุณใช้บริการเสียงบางอย่างได้

    • ปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์ที่คุณมีกับบริการเสียง เช่น การจัดให้มีเนื้อหาและการตอบกลับที่ปรับให้เข้ากับผู้ใช้และลักษณะที่ผู้ใช้โต้ตอบกับบริการเสียง

    • สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราและจัดให้คุณได้รับการแจ้งเตือน เนื้อหา การเตือน ข้อเสนอ การส่งเสริมการขาย ข้อมูลการตลาด การสื่อสาร และโฆษณา (ให้ความยินยอมต่างหาก)
    • ตอบกลับคำขอและข้อซักถามของคุณ

    • ดำเนินงาน ประเมิน และปรับปรุงธุรกิจของเรา (ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การปรับปรุงและยกระดับผลิตภัณฑ์ของเราและบริการ การจัดการการสื่อสารของเรา การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเรา ฐานลูกค้า และบริการ การทำการวิจัยตลาด การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และการปฏิบัติหน้าที่ทางการบัญชี การตรวจสอบ และหน้าที่ภายในอื่นๆ)
    • อนุญาตให้คุณใช้และโต้ตอบกับแอปและบริการบางอย่างของบุคคลที่สาม

    • ป้องกัน ระบุชี้ และปกป้องจากการฉ้อโกงและการกระทำความผิดทางอาญาอื่นๆ การเรียกร้องสิทธิ และความรับผิดอื่นๆ และ

    • ปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานอุตสาหกรรมและนโยบายของเราซึ่งรวมถึงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ความเป็นส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้ Samsung

 

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบริการเสียงที่เกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณในอุปกรณ์ที่เปิดใช้บริการเสียง และในแอป เว็บไซต์ และบริการออนไลน์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม เราอาจใช้บริการวิเคราะห์ของบุคคลที่สามบนบริการของเรา ผู้ให้บริการที่จัดการบริการวิเคราะห์เหล่านี้จะช่วยเราวิเคราะห์การที่คุณใช้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ข้อมูลที่เราได้รับอาจมีการเปิดเผยต่อหรือเก็บรวบรวมโดยตรงโดยผู้ให้บริการเหล่านี้และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้บริการ ช่วยให้บริการ และวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค เป็นต้น

Samsung จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น เหตุด้วยชอบด้วยกฎหมายของ Samsung ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึง: การประมวลผลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณและ Samsung (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้บริการแก่คุณ รวมถึงเพื่อระบุและรับรองว่าเป็นคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการได้) การประมวลผลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการบัญชีและเพื่อทำการเปิดเผยที่จำเป็นต่อผู้บังคับใช้กฎหมาย) การประมวลผลที่จำเป็นต่อผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของ Samsung (ตัวอย่างเช่น เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณและเพื่อปรับปรุงบริการ) และ การประมวลผลที่เป็นไปตามความยินยอมของคุณ (ตัวอย่างเช่น เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และให้ข้อมูลทางการตลาดแก่คุณ) ซึ่งคุณอาจเพิกถอนภายหลังเมื่อใดก็ได้โดยไปที่เมนูการตั้งค่าตามที่ระบุไว้ในส่วน "ตัวเลือกของคุณ" ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อความชอบทางกฎหมายในการประมวลผลที่ได้รับความยินยอมก่อนที่จะมีการเพิกถอน

คุณต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเพื่อการประมวลผลตามที่อธิบายไว้ข้างต้นซึ่งจำเป็นต่อการเข้าทำสัญญา หากไม่แล้วเราอาจไม่สามารถให้บริการคุณสมบัติทั้งหมดที่มีให้ผ่านบริการเสียงได้

การแบ่งปันข้อมูล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางบริการ เว้นแต่ตามที่อธิบายไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เฉพาะบุคคลที่มีหน้ารับผิดชอบหรือมีหน้าที่ตามสัญญาของทีมบริการเสียงของ Samsung เท่านั้นที่อาจเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเราและกับผู้ให้บริการซึ่งดำเนินการให้บริการให้กับเรา เราจะไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการของเราใช้หรือเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่ตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินการให้บริการในนามของเราหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

เมื่อคุณใช้บริการเสียงเพื่อเข้าถึงหรือโต้ตอบกับแอปและบริการของบุคคลที่สาม เราก็อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของแอปและบริการของบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อให้คุณได้รับบริการที่คุณขอ ตัวอย่างของข้อมูลนี้อาจรวมถึงคำสั่งเสียงที่คุณมีเพื่อใช้งานแอปและบริการเหล่านี้ การระบุพิกัดของคุณ และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งอื่น ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบริการที่คุณร้องขอ บุคคลที่สามเหล่านี้ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างโดยตรงจากอุปกรณ์ของคุณผ่านทางบริการเสียง ทั้งนี้ Samsung จะไม่รับผิดชอบในแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามเหล่านี้ แนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ให้บริการดังกล่าวได้รับจากเราหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ จะอยู่ภายใต้คำแถลงความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้ ซึ่งเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่าน

Samsung บริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเรา และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามของเรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (1) หากเราต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย (เช่น คำสั่งศาลหรือหมายเรียก) (2) เพื่อดำเนินการตามคำขอจากหน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (3) เพื่อพิสูจน์ ใช้ หรือปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเรา (4) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายทางกายภาพหรือความเสียหายอื่นๆ หรือการสูญเสียทางการเงิน (5) โดยเกี่ยวข้องกับการสืบสวนการกระทำผิดกฎหมายที่ต้องสงสัยหรือเกิดขึ้นจริง (6) ในกรณีที่เราขายหรือโอนธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (ซึ่งรวมถึงกรณีของการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การเลิกกิจการ หรือการชำระบัญชี) หรือ (7) เพื่อดำเนินการอื่นๆ โดยได้รับความยินยอมจากคุณ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น หรือไว้นานเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือตามเงื่อนไขของสัญญา และอย่างน้อยก็ตลอดระยะเวลาที่คุณยังใช้บริการเสียง

 

ตัวเลือกของคุณ

คุณสามารถปิดใช้บริการเสียงได้ทุกเมื่อโดยไปที่เมนูการตั้งค่า แต่การดำเนินการนี้อาจทำให้คุณใช้บริการเสียงไม่ได้

 

วิธีที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้มาตรการทั้งทางด้านการจัดการ ด้านเทคนิค และมาตรการทางกายภาพเพื่อดูแลระบบซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับผ่านบริการ จากการทำลาย การแทรกแซง การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง การเปิดเผย หรือการนำไปใช้ที่ละเมิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต Samsung ยังมีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ข้อมูลดังกล่าวเชื่อถือได้สำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

 

การอัปเดตประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจถูกปรับเปลี่ยนเป็นระยะๆ เพื่อแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของแนวปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวกับบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะประกาศในเว็บไซต์ของเราและ/หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว และจะระบุวันที่อัปเดตครั้งล่าสุดไว้ที่ด้านบนของประกาศ

 

วิธีติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่:

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33-35 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

อีเมล: ผ่านทางหัวข้อ “ติดต่อเรา” ของ https://www.samsung.com/th/info/contactus.html

 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค
 

มีผลบังคับใช้: 1 มิถุนายน 2561

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด  และบริษัทในเครือของเรา (“Samsung” หรือ “เรา”) รวมถึงบริษัทในเครือของบริษัทเหล่านี้เข้าใจข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่านบริการโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค (Interest Based Advertisement) ("บริการ IBA")

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เจาะจงเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคลของคุณในบริการ IBA และควรอ่านควบคู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ Samsung ซึ่งใช้บังคับกับการรับบริการ IBA ด้วยและระบุไว้ที่ https://account.samsung.com/membership/pp

ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราอธิบายประเภทของข้อมูลที่ถูกใช้ผ่านโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค วิธีที่เราใช้ข้อมูล ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูล ผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูลด้วย ตลอดจนตัวเลือกที่มีให้คุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของเราและการใช้สิทธิ์ของคุณ เรายังอธิบายมาตรการที่ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลและแจ้งวิธีติดต่อเราเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวด้วย

บริการ IBA คืออะไร

บริการ IBA ถูกออกแบบมาเพื่อมอบความสามารถในการรับชมโฆษณาที่มีประโยชน์ โต้ตอบด้วยได้ และอิงตามความสนใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ Samsung และบุคคลที่สามนำเสนอใน Samsung Smart TV หรือในแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของ Samsung และบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนเว็บ อุปกรณ์มือถือ และแท็บเล็ต

เพื่อทำให้โฆษณาในอุปกรณ์อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น บริการ IBA อาศัยประวัติการรับชมโทรทัศน์ของคุณ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย ช่องรายการ เว็บไซต์ที่คุณเรียกดู และโปรแกรมที่คุณรับชมใน Samsung Smart TV รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการรับชม) ข้อมูลการใช้งาน Samsung Smart TV และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ ซึ่งมาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้  เราอาจใช้ระบบจดจำเนื้อหาอัตโนมัติ (ACR) และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการบันทึกประวัติการรับชมโทรทัศน์ของคุณ

เราจะนำข้อมูลข้างต้นนี้มาสร้างกลุ่ม Samsung Smart TV ที่มีความสนใจคล้ายกัน แล้วใช้กลุ่มเหล่านี้สำหรับบริการ IBA ข้อมูลข้างต้นจะใช้เพื่อระบุกลุ่มที่จะกำหนดให้กับ Samsung Smart TV ของคุณ ซึ่งเป็นการกำหนดโฆษณาที่อุปกรณ์จะได้รับนั่นเอง

PSID

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ IBA จะเชื่อมกับรหัสประจำอุปกรณ์ที่เรียกว่า PSID ซึ่งเป็นรหัสแบบสุ่ม ไม่ถาวร และสามารถรีเซ็ตได้ คุณรีเซ็ต PSID ได้ตามที่ระบุไว้ในส่วน "ตัวเลือกของคุณ" ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

ข้อมูลที่เราได้รับ

เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณจากหลายวิธีผ่านบริการ IBA ประเภทข้อมูลที่เราได้รับมีดังนี้

    • ข้อมูลอุปกรณ์ เรารวบรวมข้อมูล เช่น รุ่นอุปกรณ์ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าและการตั้งค่าอุปกรณ์ ที่อยู่ IP รหัสประจำอุปกรณ์ รวมถึงรหัสอื่นๆ

    • การใช้งานอุปกรณ์และข้อมูลรายการบันทึก เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีและ เวลา และระยะเวลาที่คุณใช้อุปกรณ์ซึ่งรวมถึงการโต้ตอบกับบริการ IBA รวมถึงแอปและบริการของ Samsung และของบุคคลที่สามในอุปกรณ์ (เช่น รายการแอปในอุปกรณ์)
    • ข้อมูลการรับชม เรารวบรวมประวัติการรับชมโทรทัศน์ ประวัติการรับชม TV ของคุณหมายรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย ช่องรายการ เว็บไซต์ที่คุณเรียกดู และโปรแกรมที่คุณรับชมผ่านทาง Samsung Smart TV รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการรับชม เราอาจใช้ ACR และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการบันทึกประวัติการรับชมโทรทัศน์เครื่องนี้

    • ข้อมูลทางสถิติ เราอาจใช้ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับคุณหรืออุปกรณ์ เช่น ตำแหน่งทั่วไป กลุ่มอายุโดยประมาณ เราได้รับข้อมูลทางสถิติจากที่มาที่มีอยู่ในทางการค้า (ตามที่กฎหมายอนุญาต) เช่น ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา เราทำงานเฉพาะกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่รับประกันว่าข้อมูลนี้ได้มาตามกฎหมายที่ใช้บังคับและให้เราใช้งานและเปิดเผยได้

 

เซิร์ฟเวอร์ของ Samsung จะได้รับข้อมูลเมื่อคุณโต้ตอบกับบริการ IBA เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบกับบริการ IBA ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อรับบริการ IBA

 

วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่ได้รับ

เราใช้ข้อมูลที่ได้รับผ่านบริการ IBA เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้

    • ให้บริการ IBA แก่คุณ

    • ปรับปรุงและปรับประสบการณ์ในการใช้บริการ IBA ให้เหมาะกับคุณ

    • สื่อสารกับคุณทางอีเมลและการแจ้งเตือนแบบพุชเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ Samsung และบุคคลที่สามนำเสนอที่ปรับตามความสนใจของคุณ (ให้ความยินยอมต่างหาก)

    • ตอบคำขอและคำถามของคุณ

    • ดำเนิน ประเมิน และปรับปรุงธุรกิจของเรา (รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ จัดการการสื่อสาร วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ฐานลูกค้า และบริการ ทำการวิจัยการตลาด วิเคราะห์ข้อมูล ทำบัญชี ตรวจสอบ ตลอดจนฟังก์ชันภายในอื่นๆ)

    • ปกป้อง ระบุ และป้องกันการฉ้อโกงรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย การกล่าวอ้าง และความรับผิดอื่นๆ และ

    • ปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานอุตสาหกรรมและนโยบายของเราซึ่งรวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้ Samsung

Samsung จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้เหตุด้วยชอบด้วยกฎหมายของ Samsung ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรวมถึงการประมวลผลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณและ Samsung (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้บริการ IBA แก่คุณ รวมถึงเพื่อระบุและรับรองว่าเป็นคุณ) การประมวลผลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการบัญชีและเพื่อทำการเปิดเผยที่จำเป็นต่อผู้บังคับใช้กฎหมาย) การประมวลผลที่จำเป็นต่อผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของ Samsung (ตัวอย่างเช่น เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณและเพื่อปรับปรุงบริการ IBA) และการประมวลผลที่เป็นไปตามความยินยอมของลูกค้า (ตัวอย่างเช่น เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และให้ข้อมูลทางการตลาดแก่คุณ) ซึ่งคุณอาจเพิกถอนภายหลังเมื่อใดก็ได้โดยไปที่เมนูการตั้งค่าตามที่ระบุไว้ในส่วน "ตัวเลือกของคุณ" ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อความชอบทางกฎหมายในการประมวลผลโดยได้รับความยินยอมก่อนที่จะมีการเพิกถอน คุณต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเพื่อการประมวลผลตามที่อธิบายไว้ข้างต้นซึ่งจำเป็นต่อการได้รับบริการ IBA หากไม่แล้ว เราจะให้บริการคุณสมบัติทั้งหมดที่มีให้ผ่านบริการ IBA แก่คุณไม่ได้

การแบ่งปันข้อมูล

เราไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บผ่านบริการ IBA ยกเว้นในกรณีที่อธิบายไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ Samsung เฉพาะบุคคลที่มีหน้ารับผิดชอบหรือมีหน้าที่ตามสัญญาของทีมบริการโฆษณาของ Samsung เท่านั้นที่อาจเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทสาขา บริษัทในเครือ และผู้ให้บริการที่ให้บริการแทนเรา เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่จะจำเป็นต่อการให้บริการในนามของเราหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

นอกจากนี้ Samsung บริษัทสาขา บริษัทในเครือ และผู้ให้บริการบุคคลที่สามก็อาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (1) หากกฎหมายหรือขั้นตอนทางกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้น (เช่น คำสั่งสารหรือหมายศาล) (2) เพื่อตอบรับคำขอจากหน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยงานผู้รักษากฎหมาย (3) เพื่อแสดงให้เห็น ใช้ หรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา (4) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจำเป็นหรือเหมาะสมที่จะป้องกันอันตรายทางร่างกายหรืออื่นๆ (5) หากเชื่อมโยงกับการสืบสวนกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดกฎหมาย (6) ในกรณีที่เราขายหรือโอนธุรกิจทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน (รวมถึงในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การได้มา การปรับองค์กรใหม่ การแยกตัว หรือการเซ้ง) หรือ (7) ได้รับความยินยอมจากคุณ

 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น หรือไว้นานเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือตามเงื่อนไขของสัญญา และอย่างน้อยก็ระยะเวลาที่คุณยังใช้บริการ IBA

 

ตัวเลือกของคุณ

คุณสามารถรีเซ็ต PSID ได้ทุกเมื่อโดยไปที่เมนูการตั้งค่า เมื่อรีเซ็ตแล้ว ระบบจะยกเลิกการเชื่อมโยงประวัติการรับชมโทรทัศน์และข้อมูลการใช้งาน Smart TV จาก PSID ก่อนหน้า โปรดทราบว่าหากคุณรีเซ็ต PSID คุณภาพของบริการ IBA อาจได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้ คุณสามารถปิดใช้บริการ IBA เมื่อใดก็ได้โดยไปที่เมนูการตั้งค่าใน Samsung Smart TV

โปรดทราบว่าตัวเลือกความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับบริการ IBA จะไม่จำกัดการรับชมหรือการแสดงโฆษณาสินค้าและบริการประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้อิงจากประวัติการรับชมโทรทัศน์หรือข้อมูลการใช้งาน Samsung Smart TV โดยเฉพาะ โฆษณาสินค้าและบริการประเภทอื่นๆ จะอิงจากข้อมูลอื่น เช่น ตำแหน่งทั่วไปและข้อมูลโดยประมาณหรือข้อมูลสรุป ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องน้อยกว่าเพราะไม่ได้อิงจากความสนใจของคุณ

 

วิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้มาตรการทั้งทางด้านการจัดการ ด้านเทคนิค และมาตรการทางกายภาพเพื่อดูแลระบบซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับผ่านบริการ IBA จากการทำลาย การแทรกแซง การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง การเปิดเผย หรือการนำไปใช้ที่ละเมิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต Samsung ยังมีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ข้อมูลดังกล่าวเชื่อถือได้สำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

 

การอัปเดตประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจปรับเปลี่ยนเป็นระยะๆ เพื่อแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของแนวปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวกับบริการ IBA หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะประกาศในเว็บไซต์ของเราและ/หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประกาศความเป็นส่วนตัว และจะระบุวันที่อัปเดตครั้งล่าสุดไว้ที่ด้านบนของประกาศ

 

วิธีติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33-35 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

อีเมล: ผ่านทางหัวข้อ “ติดต่อเรา” ของ https://www.samsung.com/th/info/contactus.html

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ SAMSUNG - ภาคผนวกสำหรับอุปกรณ์มือถือ

อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์สำหรับสวมใส่ ตลอดจนเทคโนโลยีและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Samsung (เรียกรวมกันว่า “อุปกรณ์มือถือ” ของเรา) จะเสนอคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งรวมถึงคุณสมบัติที่อนุญาตให้ผู้ใช้ตรวจสอบติดตามและปรับปรุงฟิตเนสและสุขภาพของผู้ใช้ ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน ทำการชำระเงินผ่านมือถือหรือควบคุมอุปกรณ์มือถือด้วยคำสั่งเสียง เมื่อคุณใช้อุปกรณ์มือถือของเรา เราจะเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน และจัดเก็บข้อมูลของคุณในลักษณะที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung ภาคผนวกนี้จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลนั้นเพื่อให้บริการคุณสมบัติอุปกรณ์มือถือของเรา

ข้อมูลมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือของคุณ

เมื่อคุณเปิดใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณหรือใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น ที่อยู่ IP เวอร์ชั่นของ OS การตั้งค่าภูมิภาคและภาษา และหมายเลข IMEI และรหัสประจำอุปกรณ์อื่นๆ นอกจากนั้น ยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ เวลา และระยะเวลาที่คุณใช้อุปกรณ์มือถือของคุณ

ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราใช้ข้อมูลมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ การซ่อมบำรุง และการปรับปรุง ตลอดจนอาจแบ่งปันข้อมูลมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือของคุณกับคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น ผู้ให้บริการไร้สายของคุณ หรือผู้ให้บริการที่ให้บริการในนามของเรา

บุคคลที่สาม

โปรดทราบว่าเมื่อคุณใช้คุณสมบัติที่มีการให้บริการโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการไร้สาย ผู้ให้บริการนั้นอาจเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP และรหัสประจำอุปกรณ์) ธุรกรรมที่ร้องขอ (เช่น คำขอของคุณที่จะซื้อหรือเช่าเนื้อหา) และการใช้แอปพลิเคชันหรือบริการของคุณ Samsung จะไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของผู้ให้บริการเหล่านี้ คุณควรใช้ความระมัดระวัง และตรวจสอบคำแถลงที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามที่คุณใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

โปรดทราบว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ระบุไว้ในภาคผนวกนี้อาจไม่พร้อมให้บริการแก่คุณ โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของรุ่น ผู้ให้บริการของคุณ หรือสถานที่ที่คุณอาศัย

Samsung Health

แอปพลิเคชัน Samsung Health แอปพลิเคชันที่มีการเชื่อมต่อ และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “Samsung Health) เป็นการรวมแอปพลิเคชันที่ครบครันในหนึ่งเดียวซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมไลฟ์สไลต์ที่มีสุขภาพดี เมื่อใช้ Samsung Health คุณจะสามารถติดตามกิจกรรมประจำวันของคุณ ได้รับการฝึกให้บรรลุเป้าหมายฟิตเนสประจำวันของคุณ ตลอดจนวัดและจัดการปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับของ SpO และระดับความเครียด

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลสำหรับ Samsung Health คือการให้การบริการหรือคุณสมบัติที่คุณร้องขอ ซึ่งรวมถึงการสำรองข้อมูลและบริการซิงค์ (sync) สำหรับบัญชีผู้ใช้ Samsung เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเพื่อพัฒนาสุขภาพและเพื่อปรับปรุง Samsung Health และข้อเสนอของแอปพลิเคชันเอง การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้ผ่านเซ็นเซอร์ที่อยู่บนอุปกรณ์มือถือของคุณ หรือเมื่อคุณป้อนข้อมูลของคุณเองลงไปในอุปกรณ์มือถือหรือแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องจริงๆ

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของ Samsung Health ซึ่งสามารถดูได้จากเมนูการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน Samsung Health

Samsung Social

Samsung Social (เดิมเรียกว่าคุณสมบัติที่ได้รับการปรับปรุง) คือ กลุ่มของบริการที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความเรียบง่ายและปรับปรุงวิธีการที่คุณสามารถแบ่งปันและเชื่อมต่อกับเพื่อนของคุณ

ด้วยคุณสมบัติที่พร้อมให้บริการในปัจจุบันช่วยให้คุณแบ่งปันโปรไฟล์และดูรูปภาพจากเพื่อน รวมถึงแบ่งปันไฟล์และเนื้อหากับเพื่อนในรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดาย เป็นต้น

เพื่อการให้บริการคุณสมบัตินี้ เราจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณและเข้าถึงข้อความหรือเนื้อหาที่คุณจะแบ่งปันกับเพื่อน

คุณมีทางเลือกที่จะปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ทั้งหมด หรือมีอีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถตัดสินใจและเลือกว่าคุณต้องการที่จะใช้บริการไหน โดยไปที่การตั้งค่าของบัญชีผู้ใช้ Samsung ของคุณในอุปกรณ์มือถือหรือแอปพลิเคชันที่ใช้คุณสมบัติ Samsung Social

นอกจากนั้น โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะใช้ Samsung Social อย่างไร คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ของข้อมูลที่คุณจะแบ่งปันได้ รวมถึงเลือกได้ว่าจะแบ่งปันกับเพื่อนคนไหน

 

Samsung Pay

Samsung Pay เป็นวิธีการง่ายๆ และปลอดภัยที่จะทำการซื้อด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิตโดยใช้อุปกรณ์มือถือที่รองรับ ในการใช้ Samsung Pay และเริ่มขั้นตอนการลงทะเบียนบัตร คุณจะต้องส่งข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการการยืนยันตัวบุคคลไปยังธนาคารของคุณจากอุปกรณ์มือถือของคุณ ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Samsung และข้อมูลการใช้งาน Samsung Pay ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลตำแหน่ง (เช่น สถานที่ที่คุณอยู่ในขณะที่คุณลงทะเบียนบัตรของคุณ) หากการตั้งค่าตำแหน่งมีการเปิดใช้งาน และข้อมูลบัตรและที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน ซึ่งจะส่งไปยังผู้ออกบัตรของคุณโดยส่งผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของเรา ข้อมูลนี้จะได้รับการเข้ารหัสโดยอุปกรณ์มือถือของคุณและส่งไปยังธนาคารโดยผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของ Samsung เราจะไม่มีการเข้าถึงรายละเอียดของบัตรหรือรายละเอียดทางธนาคารใดๆ

เมื่ออุปกรณ์มือถือของคุณได้รับการลงทะเบียนแล้ว จะมีการส่งข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดอย่างปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์มือถือกับผู้ออกบัตรและธนาคารของคุณ คุณสามารถดูประวัติธุรกรรมล่าสุดบนอุปกรณ์มือถือของคุณได้และจะมีเพียงคุณ ธนาคาร และผู้ออกบัตรเท่านั้นที่ทราบ เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมที่คุณทำหรืออุปกรณ์หรือบัญชีที่ใช้เพื่อทำธุรกรรม อย่างไรก็ตาม เราอาจรวมและทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลสำหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณดำเนินการซื้อโดยใช้ Samsung Pay เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ผู้ใช้ใช้งาน Samsung Pay เพื่อที่เราจะได้สามารถปรับปรุงบริการโดยทำให้มีความสะดวกและเป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของ Samsung Pay ซึ่งสามารถดูได้จากเมนูการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน Samsung Pay

บริการเสียง

คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์มือถือของคุณและใช้คุณสมบัติหลายอย่างด้วยคำสั่งเสียง

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาคของคุณ คุณสามารถสั่งอุปกรณ์มือถือของคุณให้เปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง เช่น การเล่นเพลงจากรายการเล่น หรือค้นหาในเว็บโดยใช้ S Voice นอกจากนั้น คุณสามารถควบคุมทุกสิ่งที่คุณทำด้วยอินเตอร์เฟซแบบสัมผัสโดยใช้คำสั่งเสียงของคุณด้วย Bixby  คุณยังสามารถได้รับการสนับสนุนด้านการแปลภาษาผ่านทาง S Translator สั่งบันทึกผ่านทางบันทึกเสียงหรือเปิดใช้งานคุณสมบัติในขณะขับรถโดยพูดกับอุปกรณ์มือถือของคุณหลังจากเปิดใช้งานโหมดรถยนต์

ในการให้บริการเสียง อาจมีการส่งคำสั่งเสียงบางอย่าง (พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณและการใช้งาน รวมถึงรหัสประจำอุปกรณ์) ไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามซึ่งจะเปลี่ยนคำสั่งเสียงของคุณให้เป็นข้อมูล นอกจากนี้ Samsung อาจเก็บรวบรวมและอุปกรณ์ของคุณอาจบันทึกคำสั่งเสียงและข้อความที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่เราจะได้สามารถให้บริการเสียงแก่คุณ ตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงคุณสมบัตินี้ได้

ID โฆษณาของ Samsung

ในการทำให้เนื้อหาและโฆษณาบนอุปกรณ์มือถือของคุณเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์มือถือและบริการของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณที่มีการเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงการตลาดที่มีการปรับแต่งเองจะเชื่อมกับรหัสประจำอุปกรณ์ที่เรียกว่า ID โฆษณาของ Samsung ซึ่งเป็นรหัสแบบสุ่ม ไม่ถาวร และสามารถรีเซ็ตได้ คุณสามารถรีเซ็ต ID โฆษณาของ Samsung ได้ทุกเมื่อในเมนูการตั้งค่าบนอุปกรณ์มือถือของคุณ และระบบจะยกเลิกการเชื่อมโยงและแยกข้อมูลการใช้งานก่อนหน้านี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการตลาดที่มีการปรับแต่งออกจากข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมภายใต้ ID โฆษณาของ Samsung อย่างไรก็ตาม หากคุณรีเซ็ต ID โฆษณาของ Samsung การตลาดที่ได้รับการปรับแต่งอาจไม่ตรงกับความสนใจส่วนตัวของคุณที่สุด คุณยังสามารถเลือกที่จะไม่รับการตลาดที่ได้รับการปรับแต่งได้ทุกเมื่อโดยใช้เมนูการตั้งค่าในแอปพลิเคชันบริการของ Samsung ที่เกี่ยวข้องบนอุปกรณ์มือถือของคุณได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณเลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่มีการปรับแต่งเอง คุณก็ยังสามารถได้รับโฆษณาสินค้าและบริการประเภทอื่นๆ บนอุปกรณ์มือถือของคุณ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือ โฆษณาเหล่านั้นจะไม่ได้อิงจากข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ

โปรดทราบว่า Samsung อาจยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อื่นๆ ที่ระบุไว้ในเนื้อหาหลักของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วย