Generation17: เหล่าผู้นำของวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

พบกับ 4 นักสร้างการเปลี่ยนแปลงหลังเปิดโครงการ Generation17: Samsung x UNDP ที่ได้มอบโอกาสด้านการให้คำปรึกษา เทคโนโลยี และการสร้างเครือข่ายต่างๆ แก่เหล่านักกิจกรรมรุ่นเยาว์ ผู้ซึ่งมีรากฐานความคิดริเริ่มอยู่ใน Global Goals 17 ประการ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องสากลในการยุติความยากจน, ปกป้องโลก และหาทุกวิธีเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนบนโลกจะได้เพลิดเพลินไปกับสันติภาพและความรุ่งเรืองภายในปี 2030